Ekstraordinær generalforsamling

Hu og hei!

Da er høstsemesteret så smått i gang, og med det nærmer det seg ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vil foregå i auditorium R1 i Realfagbygget på Gløshaugen kl. 17:15 tirsdag 22. september. Registrering av de stemmeberettigede vil foregå utenfor auditoriet fra kl. 17:00. Husk at alle grupper må være representert på generalforsamling, og at man må ha med gyldig NTNUI oblat for å ha stemmerett. Hovedstyret vil sørge for at rutiner for smittevern og smittesporing gjennomføres.

Som vanlig vil de administrative utvalgene, Hovedstyret og Hyttestyret komme med sine halvårsberetninger. I tillegg skal det blant annet velges et nytt interimstyre og deler av et nytt hyttestyre.

Etter generalforsamlingen vil det være mulig å løpe, eller ta buss opp til Studenterhytta. Der vil det serveres mat og være muligheter for å bli kjent med enda flere NTNUI’ere!

Fullstendige sakspapirer og vedlegg finnes her.

Gjenåpning av aktivitetstilbud

30.04 kom det nye retningslinjer for arrangementer. Disse retningslinjene finner man her. På bakgrunn av dette, samt nye retningslinjer fra særforbund, har Hovedstyret begynt å se på muligheten for å gradvis åpne aktivitetstilbudet.


Grupper har fått beskjed om at hvis de vil starte aktivitetstilbudet igjen, må dette gjøres med godkjenning fra Hovedstyret. Her vil det gjennomføres en individuell vurdering for hver gruppe, og gruppene er rådet til å ta kontakt med særforbund og kommuneoverlegen for konsultasjon.


All aktivitet som gjenopptas skal være et frivillig ekstratilbud for NTNUIs medlemmer, og ingen skal føle seg presset til å møte på trening om de er redde for smitte. Alle treninger skal ha en person med hovedansvar, desinfiserende midler, begrenset oppmøte og 1 meters avstand. I tillegg er grupper oppfordret til å ta hensyn til andre problemstillinger som kan oppstå ved gjenåpning av aktiviteten. Alle medlemmer i NTNUI-grupper har krav på informasjon om hvordan gruppen følger retningslinjene for smittevern.

Vi minner om at samfunnet fortsatt er en del av en nasjonal smittedugnad og NTNUI anser brudd på smittedugnaden som svært alvorlig. Som Bent Høie så fint sa: 


Vi må åpne opp gradvis. Vi må gjøre det kontrollert. Og vi må gjøre det sammen.


Hele NTNUI står sammen i denne perioden, og vi gleder oss over at aktivitet endelig kan åpnes litt opp igjen! 

Sit treningskompensasjon

Sit har i dag presentert mulighetene for kompensasjon i samråd med Velferdstinget og NTNUI. Les mer om alternativene her.

Vi er i en uvanlig og vanskelig situasjon, og både våre medlemmer og grupper kjenner på dette. Men Sit trening er også i en situasjon hvor det kan være vanskelig å reise seg etter at denne perioden er over.

Vi, som de fleste NTNUIere, ønsker at Sit skal være i stand til å opprettholde det gode treningstilbudet på høsten også. Økonomisk overskudd er ikke Sits målsetning, og alt skal gå tilbake til Studentene. På deres nettside kan du lese mer om alternativene for kompensasjon. Medlemsavgift til NTNUI kommer ikke til å bli kompensert da NTNUI er underlagt reglementet til NIF, og fokuset blir heller på å støtte grupper som lider tap av situasjonen.

Vi håper alle har det bra og at trening, aktivitet og idrettsglede opprettholdes også i disse tider!

NTNUI PARAIDRETT REKRUTTERER

Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

Hvem er vi?

NTNUI Paraidrett er et utvalg i NTNUI med fokus på å inkludere funksjonsnedsatte og resten av NTNUI i paraidrettsmiljøet i Trondheim. Vi jobber for å være et lavterskel kunnskapsmedium som kan bidra aktivt til rekruttering og informasjonsformidling i paraidretten, men også integrere paraidretten i studentidretten!

Paraidrett er idrett for personer med en funksjonsnedsettelse. Det er «para»lell til idretter for funksjonsfriske atleter, med tilpasset utstyr eller regler for å gjøre idretten morsom og tilgjengelig for alle. Det er heller ikke slik at paraidretter kun er for dem med funksjonsnedsettelser – tvert imot! Også funksjonsfriske kan være med og det finnes flere alternativer for å få dette til. Disse prøver vi å spre ordet om ved eksempelvis arrangere «goalball» under Studentlekene i Trondheim og som mosjonstilbud.

Hva gjør vi?

NTNUI Paraidrett og herunder vi i styret, tar for seg i hovedsak tre ulike områder:

1. Informasjon og kompetanseutvikling innad i NTNUI
NTNUI Paraidrett vil være en kilde til informasjon og kunnskap om hvordan løse ulike utfordringer. Hvordan tilrettelegge en idrett for personer med funksjonsnedsettelse, hvilke tilbud har vi egentlig i Trondheim, hvor søker man midler for å få støtte til paraidrettstilbud, hvem skal jeg snakke med hvis jeg trenger hjelp eller hvem skal vi kontakte hvis vi vil bidra?

2. Utlån av paraidrettsutstyr
I samarbeid med NTNUI Bumerang låner NTNUI Paraidrett ut splitter nytt paraidrettsutstyr helt gratis. Utstyret består av en tandemsykkel med motor, en håndsykkel, to piggkjelker (en sittende og en knestående) og to friidrettsrullestoler. Disse holder til på Moholt og det er ønskelig at styremedlemmer også bidrar i NTNUI Bumerang.

3. Frivillighetsbank for å opprettholde tilbudene i Trondheim
Det er et mangfold av paraidrettstilbud i byen, og mange av disse trenger flere frivillige for å holde hjulene i gang. Det kan være alt fra veldig små praktiske oppgaver som å holde orden, ta fram utstyr og hjelpe utøverne – til det å være trener eller lagleder. Eller rett og slett å være med å spille, selv om du ikke har en funksjonsnedsettelse da spesielt lagidrettene sliter med å rekruttere nok para-utøvere! Vi er derfor i gang med promoteringen av en frivillighetsbank hvor en melder sin interesse og «lånes ut» der det er behov – om det er i rullestolrugby eller som treningsvenn på SIT.

Hvorfor bør jeg søke og hvem ser vi etter?

Alle som vil er hjertelige velkomne. Det er ingen krav om forkunnskaper eller erfaring med paraidrett, men heller et behov for engasjement og nysgjerrig tilnærming til ny læring! Paraidretten er et lite, men stort felt med enorme muligheter. Med et fokus på bevegelses- og aktivitetsglede dekker vi mange arenaer med rom for både ivaretagelse og utvikling – både i fellesskap og individuelt. Styret jobber tett sammen, så her blir du kjent med fine folk og inkluderes hjertelig i NTNUI-familien!

Søknad er ikke bindende og åpner kun for en hyggelig samtale. Ta gjerne kontakt ved spørsmål – du finner oss på facebook(@NTNUI Paraidrett), instagram (@ntnuiparaidrett) eller e-post: paraidrett@ntnui.no.

Foto: NTNUI Blits/ Nils Dittrich

Idrettsbyggene stenger

Gjennom dialog med Sit ble det torsdag 12.02 besluttet å stenge idrettsbyggene kl 12:00. All aktivitet på Sit sine idrettsbygg vil ikke kunne gjennomføres frem til sentrene åpnes igjen.

Etter dette har Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs.

Mer informasjon

Helsedirektoratet: Informasjon til befolkningen
Folkehelseinstituttet: Råd og informasjon til befolkningen
NTNU: Koronaviruset – retningslinjer og råd