SØK HOVEDSTYRET

Bilde: Roland Richer/NTNUI Blits

Er DU gira på Trondheims kuleste verv? Et spennende, lærerikt og utfordrende verv som gir deg kunnskap i hvordan styre en av Norges største studentforeninger, og Norges største idrettsklubb? En klubb med over 14 000 medlemmer, over 50 idretter og et helt administrasjonsutvalg? Da bør du søke Hovedstyret 2021!

Søknadsfrist 24.01.2021

NTNUI ledes av Hovedstyret, og Hovedstyret representerer NTNUI utad. Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Hovedstyret blir valgt på generalforsamling 2. mars, og du kan nå søke til valgkomiteen om å bli innstilt sammen med 9 andre på generalforsamlingen.

Hovedstyret består av 10 medlemmer. Det skal velges 1 leder, 1 nestleder, 1 økonomiansvarlig, 1 hovedkasserer, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Alle rollene er oppe til valg. På første møtet konstituerer Hovedstyret seg selv, og fordeler øvrige oppgaver i foreningen som hovedstyret er pålagt å ha. Dette kan være alt fra material til forvaltning av Dødens dal til politisk arbeid mot eksterne parter. Hovedstyret jobber tett sammen med sine administrasjonsutvalg. De kan du lese mer om her.

Bilde: Oskar Hope-Paulsrud/NTNUI Blits

Dersom du har spørsmål til valg eller hovedstyrets oppgaver kan du sende mail til valgkomiteen eller til hovedstyret.

Valg@ntnui.no

Hovedstyret@ntnui.no