Studentlekene Trondheim 2021 avlyses

Det er med tungt hjerte vi må informere om at Studentlekene Trondheim 2021, planlagt 24.-28. februar, er avlyst på grunn av den nåværende smittesituasjonen. Avgjørelsen er fattet på bakgrunn av råd fra Trondheim kommunes smittevernkontor og NTNU beredskap, samt dialog mellom Norges studentidrettsforbund og NTNUI. Som følge av dette har styret i Norges studentidrettsforbund vedtatt avlysning.

Vi har lenge hatt troen om at vi skulle få til et arrangement i tråd med de nasjonale og lokale smittevernsrestriksjonene. Det er lagt ned utallige timer i planlegging og prosjektering av arrangementet, for at det skulle bli så trygt som mulig for både deltakere, frivillige og resten av innbyggerne i Trondheim. Likevel ser vi oss nødt til å avlyse på bakgrunn av smitteoppblomstringen, de nye nasjonale restriksjonene og usikkerheten rundt åpningen av idretten nasjonalt i Norge.

Norges studentidrettsforbund og styret for Studentlekene Trondheim 2021 ønsker å takke alle involverte frivillige og teknisk ansvarlige i NTNUI for alt arbeidet som er lagt ned i utviklingen av arrangementet. Uten dere hadde vi aldri klart å komme så langt som vi gjorde. Arbeidet er ikke forgjeves, og erfaringene vil bli tatt med videre til neste arrangørkomité i Trondheim og andre kommende arrangører i studentidretten.

Vi vil også rette en takk til eksterne aktører og andre samarbeidspartnere som har hatt troen på arrangementet, helt til siste slutt.

For dere som allerede er påmeldt Studentlekene Trondheim 2021 vil den betalte påmeldingsavgiften bli refundert innen ca. en uke. Refusjon vil automatisk overføres til den kontoen som ble benyttet ved påmelding. Spørsmål angående refusjon kan rettes til Norges studentidrettsforbund ved magnus.nedregotten@nif.idrett.no.

Andre spørsmål kan rettes til sl-info@ntnui.no.

Vi gleder oss til å ta fatt på den nye normalen og ser fremover mot nye spennende arrangementer. I den forbindelse oppfordrer vi alle til å rette øynene mot Studentlekene Oslo i høst, og håper høstens arrangement i hovedstaden kan symbolisere en ny vår!