Hovedstyret

Edvard Andersen

Leder

Edvard sin viktigste arbeidsoppgave er å jobbe sammen med, og faselitere for hele Hovedstyret. Han skal også lytte til alle tillitsvalgte når de kommer med gode innspill for NTNUI.

Hjertesak

 – Mine hjertesaker er at det skal legges til bedre rammebetingelsene for gruppene, utvalget og hovedstyret i NTNUI for å samarbeide, for at de skal få gjøre det de er best på. Jeg vil også brenne for å vedlikeholde det gode samarbeidet med eksterne partnere som Sit, NTNU, og Velferdstinget som 3 av våre viktigste partnere.

Vilde Teksum

Nestleder

Som nestleder er Vilde ansvarlig for klubbutviklingsutvalget som skal legge en strategiplan for NTNUI i årene fremover. Hun er også koordinator for de ulike utvalgene, og skriver referater fra Hovedstyret sine møter. Vilde ønsker å arbeide for et inkluderende NTNUI med sosiale og sportslige møteplasser for medlemmene, blant annet delta i arbeidet frem mot Studentlekene 2021.

Hjertesak

– Å legge til rette for et inkluderende NTNUI der studenter kan skape minner for livet!

Eirik Søreide Hansen

Politisk ansvarlig

Som politisk ansvarlig, fronter Eirik NTNUIs interesser og verdier utad. Han koordinerer våre eksterne satsinger og jobber opp mot våre samarbeidspartnere.

Hjertesak

– Å gjøre trening og aktivitet til en naturlig del av hverdagen som student. Det er så viktig for både kropp og sinn å holde seg i fysisk form. Disse fordelene burde alle nyte av.

Manith Randula Attanapola

Hovedkasserer

Manith sin hovedoppgave er å føre NTNUI sitt regnskap slik at de er i henhold til statutter og lover. Dette blir gjort under de tre internrevisjonene vi har i året, og gir veiledning til gruppekasserere om de trenger det.

Hjertesak

– Effektivisere revisjonsprosessen til NTNUI og få et bedre samarbeid mellom hovedkasserer og gruppekasserere.

Pauline Sjøvold

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig er Pauline ansvarlig for økonomistyringen i NTNUI. Herunder ligger blant annet økonomisk planlegging og budsjettering. Videre søker økonomiansvarlig aktivt støtteordninger som kan hjelpe NTNUI-gruppene til å realisere sine prosjekter.

Hjertesak
– Tilrettelegge for enda større grad av samarbeid innad i organisasjonen. Hele NTNUI består av så mange unike personer med ulike styrker, og ved å spille hverandre gode gjennom et godt samarbeid, vil man sammen klare å utrette mer enn hva man ville ha gjort på egenhånd.

Oskar Gårdsrud Paulsrud

Kommunikasjonsansvarlig

Oskar er kommunikajonsansvarlig og har ansvaret for at NTNUI er synlige og klarer å kommunisere godt til medlemer, og media. Eksternkommunikasjon er hovedansvaret, med stor vekt på omdømme og synlighet. Nettsiden til NTNUI og NTNUIs sosiale medier er også hans ansvarsområder.

Hjertesak
– Jeg ønsker å skape et synlig idrettslag som jobber for å bedre ikke bare den fysiske helsen til studenter, men den psykiske helsen. Det er viktig at alle skal bli sett og flest mulig få bli med i idrettslaget. Dette for å skape god studenthelse i Norge.

Inger Viken

Informasjonsansvarlig

Inger har hovedansvaret for informasjonsflyt internt samt GDPR, samarbeid med Sprint, oppdatering av nettsider på engelsk, medlemsregistrering, og referat skriving.

Hjertesak 

– Skape bedre informasjonsflyt internt i idrettslaget

Ida Tomine Glomsaker

Arrangementsansvarlig

Ida Tomine har ansvaret for arrangementene som arrangeres av NTNUI, store som små. Det er hennes ansvar å sørge for at alt går ryddig og effektivt for seg, og selvfølgelig sørge for at det settes gode rammer for mye moro. Hun er også prosjektleder for aktivCampus-uken!

Hjertesak

Å skape glede med fysisk aktivitet! 

Stine Røkenes Svinsaas

Materialansvarlig

Stine har ansvar for alt av bekledning og materiell i NTNUI og er klubbens kontaktperson for SmartProfil som er vår hovedleverandør av klær og tilbehør. Hun har også hovedansvaret for “NTNUI Mosjon” som er et lavterskeltilbud rettet mot alle byens studenter.

Hjertesak

– Å fremme NTNUI som én klubb og samtidig være med på å legge til rette for at alle våre unike grupper har tilbud til enhver student som har lyst til å være en del av vårt gule, grønne, og svarte fellesskap – uansett nivå.

Ingrid Hasselgård Bøe

SL-kontakt og leder av baneutvalget

Som SL-kontakt skal Ingrid jobbe for å utvikle SL2021. Målet er at SL skal bli enda større og at vi skal få med enda flere deltakere. Som leder av baneutvalget er Ingrid ansvarlig for Dødens dal, og treningstidene for NTNUI både der og på Lade.

Hjertesak

– At NTNUI skal være en inkluderende og åpen organisasjon der absolutt alle skal få oppleve gleden av å drive med fysisk aktivitet!