Sebastian Cheng

Leder

Som leder har jeg ansvar for den overordnede driften av NTNUI. I tillegg representerer jeg, sammen med eksternutvalget, hele foreningen utad.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at alle studenter skal få muligheten til å drive med idrett uavhengig av bakgrunn, og at NTNUI skal være det beste som har skjedd deg i studietiden. Jeg brenner også for å styrke aktivitetstilbudet så alle skal ha en gruppe de kan føle tilhørighet til!

Fun fact:
Har trent Kristofer Hivju

Ingrid Klokkervold

Nestleder og Leder for baneutvalget

Som nestleder har jeg ansvaret for å bistå leder i sitt arbeid og hjelpe han der han vil ha hjelp. Jeg skal også passe på dokumentene i NTNUI som referater fra styremøtene og vedtektene. Som leder av baneutvalget sitter jeg med det overordnet ansvaret for det som skjer i Dødens Dal og Lade arena.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg er opptatt av lavterskel treningstilbud for alle og at NTNUI skal bidra til noen av de beste minnene fra studietiden.

Fun fact:
Jeg kan de vitenskapelige navnene på alle de største hvalene.

Christian Køhl

Hovedkasserer

Som Hovedkasserer har jeg ansvaret for regnskap, inntekter og utgifter. Jeg får da med meg veldig mye av det som skjer i NTNUI. I rollen som Hovedkasserer får du også kontakt med representanter fra de andre gruppene våre for å hjelpe og bistå dem med alle spørsmål de måtte ha om regnskapet sitt.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for et godt og inkluderende idrettstilbud til alle studenter i Trondheim. Idretten er noe som samler folk på tvers av interesserer, jeg ønsker å være med på å skape dette miljøet hvor alle føler seg trygge, sett og inkludert. Jeg brenner også for å få struktur på det administrative for gruppene våre, jeg jobber gjerne noen timer ekstra for å gjøre jobben lettere for våre flotte medlemmer.

Fun fact:
Kan quote store deler av Flåklypa Grand Prix.

Benjamin Grimsgaard Bøe

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for å sikre en sunn økonomisk drift i klubben. Vi har over 60 ulike grupper og utvalg som alle trenger penger for å drive aktivitet, dette er jeg ansvarlig for gjennom budsjettfordelinger, oppfølging av støtteordninger og økonomiske samarbeids- og sponsoravtaler. Jobben består i stor grad av å støtte gruppenes kasserere, administrere banktilganger, forsikringer og generelt sørge for at gruppene får forutsetninger for å drive mest mulig aktivitet med de økonomiske midlene vi har i klubben. I tillegg er jeg sterkt delaktig i, og ansvarlig for å følge opp Økonomiutvalget som jobber med forskjellige økonomiske prosjekter og bistår meg i arbeidet med klubbens økonomi. I utvalget jobber vi spesielt med å utarbeide langsiktige strategier for å sikre mest mulig penger til aktivitet for alle i NTNUI!

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at alle studenter skal ha de samme mulighetene til å drive med idrett uavhengig av økonomisk bakgrunn og status. Mange idretter kan svi godt i en students lommebok, og gjennom arbeidet til NTNUI skal vi sikre at alle studenter får muligheten til å drive med de idrettene og aktivitetene de har lyst til, til tross for dårlig råd. Spesielt brenner jeg for at det skal være lav terskel for å prøve noe helt nytt, delta i flere ulike grupper og at NTNUI skal kunne stille med utstyr og midler der dette ellers er dyrt og vanskelig å få tak i.

Fun fact:
Veldig svak for romantiske komedier

Fredrik Warvik

IT- og HR-ansvarlig

Som IT-ansvarlig har jeg overordnet ansvar for generell informasjonsflyt og informasjonssystemer internt i NTNUI. I tett samarbeid med NTNUI Sprint skal jeg sørge for at rett informasjon kommer til de rette folkene til rett tid. Jeg har også ansvar for organisasjonens håndtering av personvern og tilgangsstyring.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
I NTNUI brenner jeg for bredden av klubben, fra tilgjengeligheten og lavterskeltilbudene, til nasjonale og internasjonale prestasjoner vi klarer å oppnå til tross for en hektisk studiehverdag. Jeg ønsker at flest mulig skal få muligheten til å ta del i idrett og satse på akkurat det nivået de ønsker.

Fun fact:
En gang drakk jeg 17 kopper kaffe på en time

Birgitte L. Furulund

Sportslig ansvarlig

Som sportslig ansvarlig er jeg ansvarlig for mosjon og trenere i klubben i tillegg til å være para-kontakt. Jeg koordinerer mosjonsøktene som er et lavterskeltilbud for alle, og sørger for at trenerne har de tilgangene og informasjonen de trenger. Jeg har også ansvaret for dugnad, særlig ryddedugnaden som gruppene gjennomfører på Sit.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Det jeg brenner mest for er en inkluderende idrett, særlig med fokus på breddeidrett og lavterskeltilbud. Jeg ønsker at NTNUI skal være en trygg og god klubb hvor alle kan føle på tilhørighet og samhold!

Fun fact:
Jeg er livredd for sommerfugler

Julie Heiervang Johnsen

Materialansvarlig og SL-kontakt

Som materialansvarlig har jeg ansvar for alt av bekledning og materiell i NTNUI. Det er også min oppgave å godkjenne nye logoer og plagg som gruppene ønsker å bestille. Videre er jeg klubbens kontaktperson for SmartProfil som er NTNUIs hovedleverandør av klær og tilbehør. Jeg administrerer den nydelige shoppen på idrettsbygget og den fine nettbutikken.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for aktivitet og idrettsglede i alle former. NTNUI er felleskap og det er noe jeg vil jobbe med å opprettholde. Man blir alltid glad av å se noen i de grønne klærne, uansett hvor man befinner seg.

Fun fact:
Har stått på en scene med Sigrid Raabe

Jenny Hunvik

Arrangementsansvarlig og aktivCampus-kontakt

Som arrangementsansvarlig har jeg overordnet ansvar for både store og små arrangementer i regi av NTNUI. Dette innebærer et tett samarbeid med Event. I tillegg har jeg som kontaktperson til aktivCampus en tett dialog med den prosjektgruppen.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at NTNUI skal være en klubb for alle, hvor alle føler seg inkludert. Allerede nå har vi et stort og variert tilbud av idretter, men å fortsette denne utviklingen er viktig! Det skal være en plass til alle som ønsker det, og en mulighet for utvikling – både sportslig og personlig.

Fun fact:
Jeg har sølv i NM i snøballkasting.

Torstein Wiiger Opsahl

Eksternansvarlig

Som eksternansvarlig har jeg ansvar for det politiske arbeidet og kontakt utad for foreningen. Jeg er da en avlaster for leder i de sammenhengene det passer seg eksternt.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for en inkluderende, mangfoldig idrettsforening hvor man kan komme uansett nivå og har gode muligheter for et godt fysisk og psykososialt miljø. I mitt arbeid vil dette i all hovedsak bli jobbet med politisk gjennom et arbeid for å utvide mest mulig aktivitets arealer for gruppene våre.

Fun fact:
Jeg hadde aldri vært noe politisk engasjert før jeg ble dratt med inn i Studenttinget høsten 2021

Hanne Therese Olsen

Promoteringsansvarlig

Som promoansvarlig har jeg ansvaret for å promotere all den flotte aktiviteten vi holder på med her i NTNUI – både internt og eksternt. I samarbeid med kommunikasjonsutvalget vårt – NTNUI Blits – jobber jeg tett på fotografer, viodeografer, skribenter, grafiske designere og SoMe-produsenter for å skape en best mulig arena for å forevige store og små hendelser i klubben vår. Spesielt og innholdsproduksjon til SoMe. I tillegg er jeg hallfordelingsansvarlig, som innebærer å koordinere fordeling av halltidene til de gruppene våre som trenger det.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for samholdet vi har og tilhørigheten man får til NTNUI. Gjennom lavterskel treningstilbud der alle kan delta – uavhengig av bakgrunn og forutsetninger – kan vi sammen skape en herlig idrettsglede og få enda flere studenter i aktivitet. Som promoansvarlig håper jeg at jeg kan bidra til å spre den enorme innsatsviljen og idrettsgleden som er helt unik for NTNUI gjennom ulike kanaler.

Fun fact:
Jeg lager en killer guacamole.