Hovedstyret 2024/2025

Hovedstyret er ansvarlige for NTNUIs daglige drift og samarbeider tett med NTNUI Admin om dette. NTNUI ledes og forpliktes av Hovedstyret som representerer foreningen utad. Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene og blir valgt på ordinær generalforsamling hver vår. Er du interessert i å stille til Hovedstyret? Kontakt Valgkomiteen.

Eirik Skagestad Størdal

Leder

Som Leder har jeg det overordnede ansvaret for NTNUI sitt Hovedstyre, og vi jobber tett sammen for å sikre at foreningen beveger seg i riktig retning. I tillegg representerer jeg, sammen med Moment, foreningen utad.

Ronja Pareliussen Pavall

Nestleder

Som Nestleder bistår jeg Leder der det trengs og har det overordnede ansvaret for NTNUI sine dokumenter, slik som vedtektene og referater fra Hovedstyret sine møter. Jeg har i tillegg ansvaret for dispensasjonssøknadene som sendes inn til Hovedstyret.

Mads Fuglesang Øhra

Hovedkasserer

Som Hovedkasserer har jeg ansvaret for foreningens midler. I rollen som Hovedkasserer får jeg også kontakt med kassererne fra alle gruppene våre for å hjelpe og bistå dem med alle spørsmål de måtte ha om regnskapet eller økonomien sin I tillegg fører jeg NTNUI sentralt sitt regnskap og er en sparringspartner for Økonomiansvarlig.

Julie Hansen Gleinsvåg

Økonomiansvarlig

Som Økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for å sikre en sunn økonomisk drift i klubben. Vi har mange grupper og utvalg som alle trenger penger for å drive aktivitet, dette er jeg ansvarlig for gjennom budsjettfordelinger, oppfølging av støtteordninger og økonomiske samarbeids- og sponsoravtaler. Jobben består i stor grad av å støtte gruppenes kasserere, administrere banktilganger, forsikringer og generelt sørge for at gruppene får forutsetninger for å drive mest mulig aktivitet med de økonomiske midlene vi har i klubben.

Taran Five

Materialansvarlig

Som Materialansvarlig har jeg ansvar for alt av bekledning og materiell i NTNUI. Det er min oppgave å godkjenne nye logoer og plagg som gruppene ønsker å bestille. Jeg er klubbens kontaktperson til SmartProfil som er NTNUIs hovedleverandør av klær og tilbehør. Det er også jeg som administrerer den nydelige Shoppen på Gløshaugen Idrettsbygg og den fine nettbutikken vår.

Mia Olden Larsen

Eksternansvarlig

Som Eksternansvarlig har jeg ansvar for det politiske arbeidet i NTNUI. Dette innebærer å holde kontakt med eksterne samarbeidspartnere, samt å sikre at NTNUIs ønsker for fremtiden blir ivaretatt og forankret.

Andreas Flo

IT-ansvarlig

Som IT-ansvarlig har jeg overordnet ansvar for generell informasjonsflyt og informasjonssystemer internt i NTNUI. Jeg samarbeider tett med NTNUI Sprint, Sit og resten av Hovedstyret for å holde systemene ryddige og effektive. I tillegg har jeg ansvar for organisasjonens håndtering av personvern og tilgangsstyring.

Emilie Sofie Eilertsen

HR- og Treneransvarlig

Som HR-ansvarlig har jeg ansvar for å følge opp Admin og Gruppestyrene som helhet, og sørger for godt samarbeid, i tillegg til en samlet rekrutteringsperiode. Som Treneransvarlig har jeg ansvaret for trenere i klubben, og sørger for at trenerne har de tilgangene og informasjonen de trenger.

Håkon Håve Smørvik

Anleggsansvarlig

Som Anleggsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret over anleggene vi besitter i NTNUI. I tillegg sitter jeg som Leder av Baneutvalget med det overordnet ansvaret for det som skjer i Dødens Dal og Lade arena.