Hovedstyret 2022/2023

Hovedstyret er ansvarlige for NTNUIs daglige drift og samarbeidet tett med NTNUI Admin om dette. NTNUI ledes og forpliktes av Hovedstyret som representerer foreningen utad. Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Hovedstyret blir valgt på ordinær generalforsamling hver vår. Er du interessert i å stille til hovedstyret? Kontakt valgkomiteen.

Sebastian Cheng

Leder

Som leder har jeg ansvar for den overordnede driften av NTNUI. I tillegg representerer jeg, sammen med eksternutvalget, foreningen utad.

Ingrid Klokkervold

Nestleder, Leder baneutvalget & Hallfordelingsansvarlig

Som nestleder har jeg ansvaret for å bistå leder i sitt arbeid og hjelpe han der han vil ha hjelp. Jeg skal også passe på dokumentene i NTNUI som referater fra styremøtene og vedtektene. Som leder av baneutvalget sitter jeg med det overordnet ansvaret for det som skjer i Dødens Dal og Lade arena, og som Hallfordelingsansvarlig har jeg ansvaret for gruppenes tider og bruk av innendørshaller.

Christian Køhl

Hovedkasserer

Som Hovedkasserer har jeg ansvaret for regnskap, inntekter og utgifter. Jeg får da med meg veldig mye av det som skjer i NTNUI. I rollen som Hovedkasserer får du også kontakt med representanter fra de andre gruppene våre for å hjelpe og bistå dem med alle spørsmål de måtte ha om regnskapet sitt.

Magnus Moen Sydtangen

Økonomiansvarlig

Som Hovedkasserer har jeg ansvaret for regnskap, inntekter og utgifter. JSom økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for å sikre en sunn økonomisk drift i klubben. Vi har over 60 ulike grupper og utvalg som alle trenger penger for å drive aktivitet, dette er jeg ansvarlig for gjennom budsjettfordelinger, oppfølging av støtteordninger og økonomiske samarbeids- og sponsoravtaler. Jobben består i stor grad av å støtte gruppenes kasserere, administrere banktilganger, forsikringer og generelt sørge for at gruppene får forutsetninger for å drive mest mulig aktivitet med de økonomiske midlene vi har i klubben.

Ole Marius Inderhaug

IT & HR-ansvarlig

Som IT-ansvarlig har jeg overordnet ansvar for generell informasjonsflyt og informasjonssystemer internt i NTNUI. I tett samarbeid med NTNUI Sprint skal jeg sørge for at rett informasjon kommer til de rette folkene til rett tid. Jeg har også ansvar for organisasjonens håndtering av personvern og tilgangsstyring. Som HR-ansvarlig har jeg ansvar for å følge opp admin som helhet, og sørge for godt samarbeid mellom utvalgene, i tillegg til en samlet rekrutteringsperiode.

Birgitte L Furulund

Sportslig ansvarlig

Som sportslig ansvarlig er jeg ansvarlig for mosjon og trenere i klubben i tillegg til å være para-kontakt. Jeg koordinerer mosjonsøktene som er et lavterskeltilbud for alle, og sørger for at trenerne har de tilgangene og informasjonen de trenger. Jeg har også ansvaret for dugnad, særlig ryddedugnaden som gruppene gjennomfører på Sit.

Julie Heiervang Johnsen

Materialansvarlig & SL-kontakt

Som materialansvarlig har jeg ansvar for alt av bekledning og materiell i NTNUI. Det er også min oppgave å godkjenne nye logoer og plagg som gruppene ønsker å bestille. Videre er jeg klubbens kontaktperson for SmartProfil som er NTNUIs hovedleverandør av klær og tilbehør. Jeg administrerer den nydelige shoppen på idrettsbygget og den fine nettbutikken.

Jenny Hunvik

Arrangementansvarlig & aktivCampus-kontakt

Som arrangementsansvarlig har jeg overordnet ansvar for både store og små arrangementer i regi av NTNUI. Dette innebærer et tett samarbeid med Event. I tillegg har jeg som kontaktperson til aktivCampus en tett dialog med den prosjektgruppen.

Torstein Wiiger Opsahl

Eksternansvarlig

SSom eksternansvarlig har jeg ansvar for det politiske arbeidet og kontakt utad for foreningen. Jeg er da en avlaster for leder i de sammenhengene det passer seg eksternt.