Hovedstyret

Øystein Fruseth Christiansen

Leder

Som leder skal jeg organisere og fasilitere for Hovedstyrets arbeid. I tillegg skal jeg, sammen med eksternansvarlig representere verdens beste klubb utad.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg elsker klubben og måten frivilligheten har klart å bygge opp og ivareta et så fantastisk tilbud til studentene. Å støtte opp under gruppenes initiativ for å videreutvikle klubben er det jeg brenner mest for i NTNUI.

Fun fact:
Brukte to dager på å forstå hvordan nøkkelen til kollektivet jeg flytta inn i Trondheim fungerte.

Jørgen Salvesen

Nestleder

Ansvarlig for koordineringen av utvalgene, samt driften av Dødens dal. Behandler dispensasjonssøknader og referat fra Hovedstyremøter.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Breddeidrett / Idrett for alle

Fun fact:
Mangler ni tenner.

Sven Andreas Nygaard

Hovedkasserer

Er ansvarlig for regnskap og cash-flow. Dermed får jeg en finger med i mye av det som skjer i NTNUI og får kontakt med representanter for alle gruppene.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at administrering og organisering av gruppene blir enklest mulig slik at alle med verv kan bruke tiden sin på å generere aktivitet og skape de beste øyeblikkene i studietiden. Jeg håper også vi kan arbeide sammen mot at alle medlemmene kan føle seg som en stor familie og at det kan bli så naturlig som mulig å sette i gang aktivitet for alle medlemmene og sammen på tvers av gruppene.

Fun fact:
Jeg brakk nesa på flyet over atlanterhavet.

Idun Eide Stavseng

Økonomiansvarlig

Som Økonomiansvarlig vil eg sjå på korleis NTNUI skal fordele midlane på best mulig måte for å tilrettelegge for idrett for flest mulig. Dette blir gjort ved å bistå alle kasserarane med informasjon om støtteordningar, hjelpe gruppene med henvendelsar om banken, ha kontroll på alle økonomiske avtalar med samarbeidspartnarar, samt internt med gruppene. Som økonomiansvarlig står eg også for budsjetteringsprosessane: Ordinært budsjett, revidert budsjett, ombudsjetteringssøknadar og ekstrabevilgningssøknadar. I rolla som Økonomiansvarlig vil eg sjå på framtidige økonomiske prosessar, med andre ord vil eg sjå på korleis pengane skal blir brukt, samt kva dei blir brukt til, og vil gjennom dette bidra til å legge ein økonomisk strategi for heile NTNUI.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Eg brenn for Idrettsglede for absolutt alle. Alle skal få moglegheit til å vere med, uansett fysisk, økonomisk, eller andre bakgrunner som kan skape eller har skapt utfordringar for å delta i idretten. Eg brenn for at NTNUI skal vere ein møteplass og eit fellesskap for alle som likar å drive med fysisk aktivitet, gjennom å tilrettelegge for at der skal finnast eit idrettstilbud for alle.

Fun fact:
Blanda salt med sukkeret i sukkerskåla rett før grautavslutning, siste dagen på barneskulen. Det endte ikkje så bra…

Monja Lien Jakobsen

Arrangementansvarlig

Jeg har ansvaret for driften av Event som er en av utvalgene. Her arrangeres det både store og små arrangementer med mål om å skape de beste øyeblikkene i studietiden. Det er mitt ansvar å legge til rette for morsomme, faglige og utviklende arrangement for hele NTNUI.
Jeg har også ansvaret for lavterskeltilbudet “NTNUI Mosjon” som er for alle studenter i Trondheim by.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at studentene skal ha et samlingspunkt i NTNUI, her gjennom aktivitet, men også gjennom gode arrangement. Jeg brenner i tillegg for at alle studentene skal ha et lavterskeltilbud å gå til der det legges til rette for at alle kan oppnå mestring og glede ved fysisk aktivitet.

Fun fact:
Jeg har båret OL-ilden😎🔥

Mats Finsås

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig har jeg overordnet ansvar for generell informasjonsflyt og informasjonssystemer internt i NTNUI. I tett samarbeid med NTNUI Sprint skal jeg sørge for at rett informasjon kommer til de rette folkene til rett tid. Jeg har også ansvar for organisasjonens håndtering av personvern og tilgangsstyring.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Ved effektivisering i gjennom digitalisering kan vi gi alle NTNUIere mer tid til å skape de beste øyeblikkene i studietiden. Det er vel også helt naturlig at Norges største idrettslag også burde være Norges mest moderne.

Fun fact:
Kan vibrere øynene.

Emilie Faarup Storvik

Material- og promoansvarlig

Jeg har ansvar for alt av bekledning og materiell i NTNUI, og jeg er klubbens kontaktperson for SmartProfil som er NTNUIs hovedleverandør av klær og tilbehør. I tillegg har jeg også ansvar for promotering, nettside og facebook, og er Blits sin potet.  

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for breddeidretten og at NTNUI skal ha et godt tilbud for absolutt alle studenter i Trondheim. Jeg er opptatt av at NTNUI skal kunne bidra til bedre psykisk helse for studenter gjennom lavterskel- og inkluderende tilbud, og gjennom vennskap som bygges på trening og i aktivitet.

Fun fact:
Jeg visste ikke at jeg hadde norsk statsborgerskap før jeg var 18.

Simon Sætre Borchgrevink

Eksternansvarlig

Som eksternansvarlig har jeg, sammen med leder, ansvar for å formidle NTNUIs interesser og verdier utad. Jeg koordinerer våre eksterne satsinger og jobber opp mot våre samarbeidspartnere.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at NTNUI skal jobbe godt med våre samarbeidspartnere for å bidra til at Trondheim stadig utvikler seg som studentby for alle. Jeg ønsker å opprettholde det gode samarbeidet med NTNU, Sit og kommunen om bærekraftig campusutvikling som skal imøtekomme den stadig økende pågangen og interesse for aktivitet blant studenter.

Fun fact:
Jeg nyser alltid tre ganger.

Manith Attanapola

Hall- og treneransvarlig

Jeg har ansvar for hallfordelingen i klubben hvor sammen med gruppene og Sit skal komme frem til en ordning slik at gruppene får gjennomført aktiviteten sin i Sit sine lokaler. Som treneransvarlig har jeg ansvar for trenerkontraktene i klubben og sørge for at de er oppdatert, og at trenerne våre får inngang til de lokalene de trenger. I tillegg er jeg SL sin kontakt inn til HS hvor jeg driver med oppfølging og sørger for at de får den hjelpen de trenger.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
I NTNUI brenner jeg for at alle skal få drevet med den aktiviteten de brenner for i Trondheim og at alle skal få muligheten til å føle på gleden man får når man driver med idrett. I tillegg  ønsker jeg at NTNUI i Trondheim kan få et større tilbud for toppidrett samt øker breddeidretten som er sentral i NTNU.

Fun fact:
Jeg har et arr på armen formet som en kamel. Til tross for 7 brannskader har jeg aldri brukket et eneste bein i kroppen.