Hovedstyret

Eirik Søreide Hansen

Leder

Som leder representerer Eirik NTNUI utad. NTNUI fremmer et sunt fokus og kjemper for en lav terskel for trening ved universitetet. Hans viktigste oppgave i tiden fremover er at NTNUI og studentidretten får en tydelig plass i den nye campusen som planlegges nå.

Hjertesak

 Å skape bedre samarbeid mellom gruppene og en større grad av tilhørighet for NTNUIs frivillige.

Eirik Palm Hunnestad

Nestleder

Eirik har ansvaret for å representere NTNUI ved større prosjekter og være en go-to guy for lederen. Nestlederens viktigste oppgaver fremover er prosjekter som GI2020 og Gråkallen vinterpark.

Hjertesak

– Breddeidrett fra bunn til topp er viktig fokus for meg.

Elisabeth Brevik

Økonomiansvarlig

Elisabeth er ansvarlig for NTNUIs budsjett. Hun søker aktivt støtteordninger som kan hjelpe NTNUI-gruppene å realisere sine prosjekter. Hennes hovedansvar er økonomisk planlegging og budsjettering, for å sikre at NTNUI fortsatt har en sunn drift i årene som kommer.

Hjertesak

 – Å legge til rette for enda større grad av samarbeid mellom gruppene og spille hverandre gode, fordi summen av samarbeid er mer enn hva enkeltgrupper kunne oppnådd på egenhånd!

Eirik Torjussen

Hovedkasserer

Eirik sin hovedoppgaven er å holde styr på NTNUI sitt regnskap. Dette blir gjort gjennom årets tre internrevisjoner og veiledninger underveis til gruppekasserere som trenger dette.

Hjertesak

– Effektivisere og forbedre regnskapsrutinene til NTNUI for å kunne sluttføre regnskapet så tidlig som mulig.

Marthe Bugge Eriksen

Informasjonsansvarlig og SL-kontakt

Marthe er bindeleddet mellom Hovedstyret og Studentlekene, men og ansvarlig for informasjonen som formidles ut fra Hovedstyret og idrettslaget. Fokusområdene til Marthe har vært å forme ny nettside, samt legge best mulig til rette for å kunne arrangere studentleker i februar 2019.

Hjertesak 

– Skape et fellesskap, en tilhørighet og gi mestringsfølelse på alle nivåer, samt utvikle personer på alle plan – både fysisk, psykisk og sosialt.

Martine Furnes Pettersen

Materialansvarlig

Martine har ansvaret for alt av bekledning og materiell for NTNUI. Hun er NTNUIs kontaktperson for SmartProfil – som er hovedleverandøren til NTNUI. Martine er prosjektleder for oppussingen av Dødens Dal hvor det jobbes mot å forbedre idrettsanlegget og å tilrettelegge bedre for UKA.

Hjertesak
– Skape klubbtilhørighet gjennom synlige merkevarer, og gjøre Trondheim grønt, gult og svart.

Sara Stokken Rott

Arrangementsansvarlig

Sara har hovedansvaret for arrangementene som arrangeres av NTNUI, store som små. Det er hennes ansvar å sørge for at alt går ryddig, effektivt og fint for seg, og selvfølgelig sørger for at det settes gode gode rammer for mye moro. Det er flere arrangementer og begivenheter i løpet av studieåret, så her er det bare og holde seg oppdatert!

Hjertesak

– At man gjennom idrett skaper en møteplass hvor varige vennskap etableres uavhengig av hvor du kommer fra, hvilken bakgrunn du har, religion, kjønn og alder.

Inger Viken

Sekretær og leder av baneutvalget

Som sekretær og leder av baneutvalget er Inger ansvarlig for Dødens dal, fordeling av tider for NTNUI på Lade, samt skrive referatene fra Hovedstyret sine møter, slik at informasjonen om hva Hovedstyret gjør blir tilgjengelig for alle.

Hjertesak
– Å legge til rette for økt kommunikasjon ikke bare mellom gruppene, men også mellom gruppene og Hovedstyret.

Thine Hestnes

HR- og mosjonsansvarlig

Thine har hovedansvaret for ”NTNUI Mosjon” som er et lavterskel- mosjonstilbud rettet mot alle studenter i byen. 

Fokusområdet i HR-utvalget er å ivareta de ulike gruppene og de frivillige i organisasjonen for å nå virksomhetens mål. 

Hjertesak

-Å være med å skape et inkluderende studentmiljø og gode idrettsopplevelser gjennom NTNUI i studietiden!

Steffen Myhre Rysgård

PR- og Sponsor ansvarlig, Redaktør for Klubbavisa 

Som PR-, Sponsor- og Klubbavisansvarlig sørger Steffen for at Klubbavisa blir gitt ut, holder oversikten over sponsorer og promoterer NTNUI som idrettslag. Fokusområdet hans vil ligge på danning og drift av PR-utvalget, utforske sponsormuligheter og samle inn nødvendig arbeidskraft for å produsere Klubbavisa.

Hjertesak

– Å skape et inkluderende miljø for alle nye studenter ved NTNU!