Hovedstyret 2023/2024

Hovedstyret er ansvarlige for NTNUIs daglige drift og samarbeidet tett med NTNUI Admin om dette. NTNUI ledes og forpliktes av Hovedstyret som representerer foreningen utad. Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Hovedstyret blir valgt på ordinær generalforsamling hver vår. Er du interessert i å stille til hovedstyret? Kontakt valgkomiteen.

Jenny Hunvik

Leder

Som leder har jeg ansvar for den overordnede driften av NTNUI. Jeg jobber tett med resten av Hovedstyret for å passe på at foreningen beveger seg i riktig retning. I tillegg representerer jeg, sammen med eksternutvalget, foreningen utad.

Mia Olden Larsen

Nestleder

Som nestleder har jeg ansvaret for å bistå leder i sitt arbeid og hjelpe hun der hun trenger bistand. Jeg skal også passe på dokumentene i NTNUI som referater fra styremøtene og vedtektene.

Christian Køhl

Hovedkasserer

Som Hovedkasserer har jeg ansvaret for regnskap, inntekter og utgifter. Jeg får da med meg veldig mye av det som skjer i NTNUI. I rollen som Hovedkasserer får du også kontakt med representanter fra de andre gruppene våre for å hjelpe og bistå dem med alle spørsmål de måtte ha om regnskapet sitt.

Sara Malnes Grobstok

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig er jeg ansvarlig for å sikre en sunn økonomisk drift i klubben. Vi har over 60 ulike grupper og utvalg som alle trenger penger for å drive aktivitet, dette er jeg ansvarlig for gjennom budsjettfordelinger, oppfølging av støtteordninger og økonomiske samarbeids- og sponsoravtaler. Jobben består i stor grad av å støtte gruppenes kasserere, administrere banktilganger, forsikringer og generelt sørge for at gruppene får forutsetninger for å drive mest mulig aktivitet med de økonomiske midlene vi har i klubben.

Ole Marius Inderhaug

IT-ansvarlig

Som IT-ansvarlig har jeg overordnet ansvar for generell informasjonsflyt og informasjonssystemer internt i NTNUI. I tett samarbeid med NTNUI Sprint skal jeg sørge for at rett informasjon kommer til de rette folkene til rett tid. Jeg har også ansvar for organisasjonens håndtering av personvern og tilgangsstyring.

Marius Nilsen

Leder av Baneutvalget, Mosjonsansvarlig og SL-kontakt

Som leder av baneutvalget sitter jeg med det overordnet ansvaret for det som skjer i Dødens Dal og Lade arena. Med mosjonsansvaret koordinerer jeg mosjonsøktene, som er et lavterskeltilbud for alle. Videre er jeg kontaktperson for Studentlekene.

Taran Five

Materialansvarlig og aktivCampus-kontakt

Som materialansvarlig har jeg ansvar for alt av bekledning og materiell i NTNUI. Det er min oppgave å godkjenne nye logoer og plagg som gruppene ønsker å bestille. Jeg er også klubbens kontaktperson til SmartProfil som er NTNUIs hovedleverandør av klær og tilbehør. Det er også jeg som administrerer den nydelige shoppen på Gløshaugen Idrettsbygg og den fine nettbutikken. I tillegg har jeg som kontaktperson til aktivCampus en tett dialog med den prosjektgruppen.

Andreas Bothner

Arrangementansvarlig og Bookingsansvarlig i Baneutvalget

Som arrangementsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for både store og små arrangementer i regi av NTNUI. Dette innebærer et tett samarbeid med arrangementsutvalget Event. Som bookingansvalig i Baneutvalget har jeg ansvar for å følge opp og legge inn bookinger som kommer inn, både for Dødens dal og Lade tennisarena. 

Frøydis Indergård

Ekstern- og promoansvarlig

Som eksternansvarlig har eg ansvar for det politiske arbeidet i NTNUI og holde kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Som promoteringsansvarlig har eg ansvar for å fronte foreninga i ulike medier, og eg er eit bindeledd mellom promogruppa i Blits og HS.

Ingrid Opsahl Klokkervold

Adminkoordinator, Trener- og Hallfordelingsansvarlig

Som Adminkoordinator har jeg ansvar for å følge opp admin som helhet, og sørge for godt samarbeid mellom utvalgene, i tillegg til en samlet rekrutteringsperiode. Hallfordelingsansvarlig har jeg ansvaret for gruppenes tider og bruk av innendørshaller. Som treneransvarlig har jeg ansvaret for trenere i klubben, og sørger for at trenerne har de tilgangene og informasjonen de trenger. Som hallfordelingsansvarlig har jeg ansvaret for å sette hallfordelingen, og følge opp de treningstider vi har og hallene vi benytter. 

.