Hovedstyret

Monja Lien Jakobsen

Leder

Som leder skal jeg organisere og fasilitere for Hovedstyrets arbeid. I tillegg skal jeg, sammen med eksternutvalget representere verdens beste klubb utad.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at studentene skal ha et samlingspunkt i NTNUI, her gjennom aktivitet, men også gjennom gode arrangement. Jeg brenner i tillegg for at alle studentene skal ha et lavterskeltilbud å gå til der det legges til rette for at alle kan oppnå mestring og glede ved fysisk aktivitet.

Fun fact:
Jeg har båret OL-ilden😎🔥

Øystein Fruseth Christiansen

Nestleder

Som nestleder har jeg ansvaret for å bistå leder i sitt arbeid og hjelpe henne der hun vil ha hjelp. Jeg skal også passe på dokumentene i NTNUI som referater fra styremøtene og vedtektene.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg elsker klubben og måten frivilligheten har klart å bygge opp og ivareta et så fantastisk tilbud til studentene. Å støtte opp under gruppenes initiativ for å videreutvikle klubben er det jeg brenner mest for i NTNUI.

Fun fact:
Brukte to dager på å forstå hvordan nøkkelen til kollektivet jeg flytta inn i Trondheim fungerte.

Sven Andreas Nygaard

Hovedkasserer

Er ansvarlig for regnskap og cash-flow. Dermed får jeg en finger med i mye av det som skjer i NTNUI og får kontakt med representanter for alle gruppene.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for at administrering og organisering av gruppene blir enklest mulig slik at alle med verv kan bruke tiden sin på å generere aktivitet og skape de beste øyeblikkene i studietiden. Jeg håper også vi kan arbeide sammen mot at alle medlemmene kan føle seg som en stor familie og at det kan bli så naturlig som mulig å sette i gang aktivitet for alle medlemmene og sammen på tvers av gruppene.

Fun fact:
Jeg brakk nesa på flyet over atlanterhavet.

Idun Eide Stavseng

Økonomiansvarlig

Som Økonomiansvarlig vil eg sjå på korleis NTNUI skal fordele midlane på best mulig måte for å tilrettelegge for idrett for flest mulig. Dette blir gjort ved å bistå alle kasserarane med informasjon om støtteordningar, hjelpe gruppene med henvendelsar om banken, ha kontroll på alle økonomiske avtalar med samarbeidspartnarar, samt internt med gruppene. Som økonomiansvarlig står eg også for budsjetteringsprosessane: Ordinært budsjett, revidert budsjett, ombudsjetteringssøknadar og ekstrabevilgningssøknadar. I rolla som Økonomiansvarlig vil eg sjå på framtidige økonomiske prosessar, med andre ord vil eg sjå på korleis pengane skal blir brukt, samt kva dei blir brukt til, og vil gjennom dette bidra til å legge ein økonomisk strategi for heile NTNUI.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Eg brenn for Idrettsglede for absolutt alle. Alle skal få moglegheit til å vere med, uansett fysisk, økonomisk, eller andre bakgrunner som kan skape eller har skapt utfordringar for å delta i idretten. Eg brenn for at NTNUI skal vere ein møteplass og eit fellesskap for alle som likar å drive med fysisk aktivitet, gjennom å tilrettelegge for at der skal finnast eit idrettstilbud for alle.

Fun fact:
Blanda salt med sukkeret i sukkerskåla rett før grautavslutning, siste dagen på barneskulen. Det endte ikkje så bra…

Mats Finsås

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig har jeg overordnet ansvar for generell informasjonsflyt og informasjonssystemer internt i NTNUI. I tett samarbeid med NTNUI Sprint skal jeg sørge for at rett informasjon kommer til de rette folkene til rett tid. Jeg har også ansvar for organisasjonens håndtering av personvern og tilgangsstyring.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Ved effektivisering i gjennom digitalisering kan vi gi alle NTNUIere mer tid til å skape de beste øyeblikkene i studietiden. Det er vel også helt naturlig at Norges største idrettslag også burde være Norges mest moderne.

Fun fact:
Kan vibrere øynene.

Stine Bertelsen

Promoterings- og sportslig ansvarlig

Som promoteringsansvarlig skal jeg sørge for at det vi jobber med i NTNUI og arrangementene vi har når ut både internt i klubben, men også eksternt. Dermed får jeg også være en del av kommunikasjonsutvalget vårt Blits som jobber med blant annet foto, SoMe og grafisk design. Jeg har også ansvaret for å koordinere mosjonsøktene våre som er et lavterkseltilbud for alle!

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for samholdet og tilhørigheten man får i NTNUI og muligheten til å bli kjent med folk på tvers av studier og alder. Her er det et tilbud for alle uansett nivå og motivasjon, og det er en rekke idretter man kan teste ut!

Fun fact:
Jeg er på nippet til å besvime dersom en hund slikker meg i ansiktet.

Julie Heiervang Johnsen

Materialansvarlig og SL-kontakt

Som materialansvarlig har jeg ansvar for alt av bekledning og materiell i NTNUI. Det er også min oppgave å godkjenne nye logoer og plagg som gruppene ønsker å bestille. Videre er jeg klubbens kontaktperson for SmartProfil som er NTNUIs hovedleverandør av klær og tilbehør. Jeg administrerer den nydelige shoppen på idrettsbygget og den fine nettbutikken.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg brenner for aktivitet og idrettsglede i alle former. NTNUI er felleskap og det er noe jeg vil jobbe med å opprettholde. Man blir alltid glad av å se noen i de grønne klærne, uansett hvor man befinner seg.

Fun fact:
Topp 10 i Norge i spydkast!

Ingrid Klokkervold

Leder Baneutvalget og treneransvarlig

Som leder av baneutvalget sitter jeg med det overordnet ansvaret for det som skjer i Dødens Dal og Lade arena. I år står f.eks koordinering av UKA som en prioriert oppgave. Som treneransvarlig er jeg ansvarlig for alle trenere i NTNUI og at de har tilgangen og informasjonen de trenger.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg er opptatt av lavterskel treningstilbud for alle og at NTNUI skal bidra til noen av de beste minnene fra studietiden.

Fun fact:
Jeg kan de vitenskapelige navnene på alle de største hvalene.

Emilie Faarup Storvik

Eksternansvarlig

Jeg har ansvaret for det eksterne arbeidet og er leder for eksternutvalget som jobber politisk for å forbedre rammevilkårene til NTNUIs aktivitet.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Brenner for at NTNUI skal være et fristed og et hjem for alle studentene som trenger det, og at studentidrett skal være lavterskel og åpent for alle studenter som ønsker å prøve.

Fun fact:
Min favoritt-hobby er å loke på finn eiendom.

Stian Koch

Arrangementsansvarlig

Som arrangementsansvarlig har jeg ansvaret for arrangementene som NTNUI avholder. Sammen med NTNUI Event sørger jeg for å planlegge, koordinere, stille i stand og gjennomføre NTNUIs fellesaktiviteter.

Hva brenner jeg for i NTNUI?
Jeg digger at foreningen vår er tuftet på engasjementet til NTNUs studenter og brenner for å knytte oss tettere sammen på tvers av gruppe-medlemskap. Jeg ønsker at effekten av student-engasjementet skal bli størst mulig.

Fun fact:
Sjekker aldri busstider lenger, kommer presis uansett.