Sakspapirer – Digital generalforsamling 2. mars 2021

2. mars er det duket for NTNUIs generalforsamling. Her skal det behandles lovendringer, budsjett og regnskap, og velges tillitsvalgte. I år blir det digital generalforsamling.

For å kunne sjekke stemmeberettigede på en effektiv måte vil vi ha forhåndspåmelding til generalforsamlingen. Alle som melder seg på vil motta link på mail til zoom-møtet.

Alle medlemmer av NTNUI har stemmerett og kan møte opp. På fordhånd ber vi dere lese gjennom zoom-vettreglene slik at generalforsamlingen vil kunne foregå på en så god måte som mulig. Vi minner om at alle grupper må ha minst én representant tilstede.

Dersom dere skulle ha problemer med dette kan dere kontakte informasjon@ntnui.no eller kommunikasjon@ntnui.no.

Vel møtt!

Zoom-vettrelger/forretningsorden:

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne  forretningsorden. 

1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet  når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  

1.3 Alle deltakere skal mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.  

1.4 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:  – For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel 

 • For å stemme.. 
 • For å For å formere om at man forlater årsmøtet. 
 • For å melde fra om tekniske problemer.  

2. Taletid  

2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget. 

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: – sette strek for de inntegnede talere 

 • sette strek for nye forslag 
 • øke antall innlegg 
 • endre taletiden 
 • gi taletid til personer uten talerett 

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man  ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid. 

3. Behandling av forslag på årsmøtet  

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i  chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.  

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet aksepterer dette. 

4. Stemmegivning  

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi  hvilken sak det skal stemmes over.  

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved Zoom polls.

5. Protokoll  

5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll. 

5.2 I protokollen innføres hvilke grupper som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet,  hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 

5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent. 

Hvorfor bør du søke Admin?

Skribenter: Nicole Linnéa Monavari & Katrine Rennemo

Vil du ha god arbeidserfaring, bli med på å drive Norges STØRSTE idrettslag, få større sosialt nettverk og større idrettsglede? 

Administrasjonen er skjelettet i NTNUI. Det er vi som holder Norges største idrettslag oppe. Admin er fordelt på syv utvalg hvor det er fordelte spesifikke oppgaver. Her kan du få relevant erfaring i økonomi, ledelse, IT, foto og video og eventplanlegging.  

Miljøet er inkluderende og arbeidet er givende.

Frykt ikke, NTNUI Admin passer for deg uten spesiell erfaring og særlige forkunnskaper også! Man trenger ikke å være rakettforsker for å være med. Har man et smil om munnen og et ønske om å bidra, holder det lenge!

FEM GODE GRUNNER FOR AT NETTOPP DU BØR SØKE ADMIN

 A – Arbeidserfaring

Ved å være med i et av utvalgene i administrasjonen blir du utfordret av ulike arbeidsoppgaver som gjør deg erfaren og klar for arbeidslivet! Du tilegner deg nye ferdigheter og utvikler dine samarbeidsevner. Det å være IT-utvikler i Norges største idrettslag er virkelig gull verdt å ha på CV-en, noe lederen av IT-utvalget vårt “Sprint”, Eivind Kopperud, uttrykker!

  -Som Sprinter har jeg lært utrolig mye relevant med tanke på arbeidslivet som jeg aldri hadde fått på skolebenken. Det å lage medlemssystem for 13000+ medlemmer er ganske CV-snacks! 

Eivind Kopperud, leder i sprint, til høyre | Foto: Nils Dittrich

D – Deltakelse

Det å påta seg arbeid frivillig sier så mye om en person! Man sitter igjen med en fantastisk mestringsfølelse når man ser resultatet av det verdifulle arbeidet du har gjort! Vi har ulike stillinger og det er helt opp til deg selv hvor mye oppdrag du vil ta. Å delta i et frivillig verv gjør at DU kan bidra og påvirke sammen med studenter med felles interesser. 

  -Vi har et godt samarbeid og en hel gjeng som jobber for et stor idrettslag – Norges største faktisk. I Admin får man det meste, gode fester, kunnskap, stort nettverk, idrettsglede og konkurranse gjennom AdminGym, men det aller beste er å få lov til å bidra til verdens beste klubb, forteller lederen i Event Monja Lien Jakobsen.

Monja Lien, leder i Event og medlem av Hovedstyret | Foto: Roland Richter

MMangfold

I Admin er vi over 90 medlemmer noe som betyr at du vil bli kjent med mange fete folk! Du vil omgås med alle utvalg. Her møter du folk på tvers av studieretninger og trinn, og vi består av både norske studenter og utvekslingsstudenter! NTNUI består også av over 50 ulike idrettsgrupper som du også får muligheten til å bli kjent med! 

I – Idrettsglede

Det sier vel litt seg selv…hehe

Når man er med i et Admin-utvalg så får man bli med på noe som kalles adminGym som er treningsøkter arrangert av arrangementsutvalget Event. De som vil samles ukentlig og svetter litt sammen! På grunn av dagens situasjonen har Event arrangert digitale treningsøkter og startet en konkurranse på Strava!

   -Nå har vi en stravakonkurranse som utgjør AdminGym der alle adminutvalgene konkurrerer mot hverandre om å gå, løpe eller gå på ski lengst. Vi håper på at vi skal få til fysisk AdminGym snart, men inntil videre legger Admin bak seg flerfoldige kilometer sammen, forteller arrangementsansvarlig i HS Monja Lien Jakobsen. 

N- Nettverksskapende

Livet i admin byr på spennende utfordringer, men er samtidig ikke altfor stor belastning i studiehverdagen. Man danner også et eget nettverk, og blir kjent med mange fantastiske mennesker. Vi har flere sosiale arrangementer i året, som blant annet samlinger på Studenterhytta, julebord og AdminGym! Sliter du med å bli kjent med nye mennesker? Ikke bekymre deg, alle blir godt tatt vare på i Admin <3

AdminGym er svært populært | Foto: Roland Richter

Vi som har skrevet denne artikkelen her, er med i NTNUI Blits som er kommunikasjonsutvalget i NTNUI Admin og ble med ifjor høst. 

Jeg, Katrine, er skribent i kommunikasjonsutvalget i Admin; Blits. Jeg ble med i høst da jeg begynte å studere medievitenskap, og ble tipset til å søke. Siden da har jeg fått mange oppdrag og lært masse om for eksempel hvordan en redaksjon funker og å tegne på pc.

 Samtidig har jeg blitt og blir ennå kjent med mange nye mennesker. Noe av det beste for meg er at jeg fort følte meg sett og får bidra med hva jeg ønsker å bidra med.

Og jeg Nicole, har videre i fremtiden lyst til å jobbe med PR og kommunikasjon, og tenkte dette vervet passet meg utmerket- og det viste seg at stemmer. Jeg er kommunikasjonsrådgiver og SoMe-ansvarlig, og har allerede på et halvt år fått så mye relevant praktisk arbeidserfaring som jeg har mye nytte av!

 Jeg elsker samholdet  i NTNUI og hvor engasjerte og motiverte alle sammen er. Siden det er så mange utvalg og ulike grupper generelt i NTNUI, er det lett å bli kjent med folk og man blir kjent med flere mennesker for hver dag som går siden det er så mange av oss. Vi er en stor famillie hvor alle blir godt ivaretatt! 

Husk! Søknadsfristen er søndag 21. Februar

Vi gleder oss til å se deg på intervju!

 

Nytt utvalg i NTNUI: NTNUI Sportsfiske

Tekst: Espen Høgstedt / Bilder: Privat

Hvem er vi?

NTNUI Sportsfiske er en gruppe for alle fiskeinteresserte ved NTNU. Enten du er en artsfisker, kystmeiter, havfisker, fjellfisker, innlandsmeiter, elvefisker, mikromeiter, fluefisker, specimenjeger eller urbanfisker, hos oss kan du føle deg hjemme. Vi stiller ingen krav til forhåndskunnskap eller erfaring, den eneste forutsetningen for medlemskap er at du ønsker å kaste deg ut i den utrolige verdenen av fisk og fiske. Alt annet lærer du på veien. Vår visjon er en samlingsplass der fiskekompiser, fiskemål og fiskedestinasjoner aldri er langt unna!

Hva gjør vi?

Hovedfokuset i organisasjonen er et bredt fiske etter mange arter med mange ulike fiskemetoder. Derfor faller naturlig artsfiske/specimenfiske i sentrum av vår virksomhet. Dette vil kort og godt si at vi en dag drar vi ut i båt og jakter spisskate på 10kg, en dag drar vi til Tydalen og fisker kilosørret, en dag drar vi til Bodø og fisker torsk på 7kg fra land, en dag drar vi til Skansen båtplass og fisker tangkutling på 0.001kg langs kaia, og en dag drar vi til Selbusjøen og fisker lake på 2,5kg på isen. Som du kanskje tenkte deg er ikke disse eksemplene tatt ut av løse lufta, det siste halvåret har vi gjort alle disse fiskeaktivitetene … og mye mer! 

Hva trenger jeg av utstyr?

Hvor mye penger du ønsker å legge ned i fiskeutstyr er helt opp til deg. Om du har en litt kraftig haspelstang og haspelsnelle (beregnet til laks/gjedde) har du et godt utgangspunkt for å kunne teste ut de fleste fiskeformer. Deretter kan man finne ut hvilke fiskeformer man liker best, og om man ønsker å kjøpe inn mer spesialisert utstyr. I tillegg trenger man noe i enden av snøret, samt litt lagsutstyr (veie/måleutstyr, landingsutstyr, tang ++). Sistnevnte vil erfarne medlemmer ha, så dette er ikke nødvendig å kjøpe inn. Det er en hel verden av utstyr der ute, og mye å sette seg inn i, men medlemmene våre har god erfaring og er behjelpelige med veiledning!

Hvordan blir jeg medlem?

Å bli medlem av NTNUI Sportsfiske er det enkleste du gjør dette semesteret (bortsett fra å få hvitting på Trolla). Logg deg inn på Facebook og send en melding til «NTNUI Sportsfiske», eller fyll ut dette skjemaet: https://forms.gle/FTJ1P27e4Z3LCRJT7

Ordinær generalforsamling 2. Mars 2021

Hu og hei!

Hovedstyret ønsker med dette å kalle inn til ordinær generalforsamling 2021. Generalforsamlingen vil avholdes 2.mars 2021 kl.18:15 i auditorium S2 i Sentralbygget på NTNU Gløshaugen.
Det er foreløpig tiltenkt at generalforsamlingen vil avholdes fysisk, men det vil være en løpende vurdering fremover om forsamlingen blir avholdt digitalt. Et eventuelt bytte til digital generalforsamling vil informeres om god tid i forkant på mail og hjemmeside.

Sakspapirer vil bli publisert på nettsiden minst 1 uke før generalforsamling.

Med vennlig hilsen

Øystein Fruseth Christiansen

Leder

NTNUI Hovedstyret

Foto: Steffen Rysgård/NTNUI Blits

Studenterhytta søker frivillige!

Er du glad i hyttekos, fest og badstue? Synes du det er bra at studentene i Trondheim har tilgang til dette for en rimelig penge? Er du et ja-menneske med stå-på-vilje? Da bør du søke verv i Studenterhytta!

Foto: M. Aicher/NTNUI Blits

Studenterhyttas styre har det øverste ansvaret for drift og vedlikehold av hytta. Vi ser nå etter søkere til følgende stillinger med ansvarsområder:

 • Visehyttesjef
 • Kasserer
 • Kjøkkensjef
 • Bookingsjef
 • Arrangementsjef

Vi ser også etter folk til følgende verv:

 • Souschef
 • Kokkegruppa
 • Bargruppa
 • Arrangementgruppa

Ingen av vervene krever forkunnskaper.

Gå inn på studenterhytta.org for å lese mer!

SØK HOVEDSTYRET

Bilde: Roland Richer/NTNUI Blits

Er DU gira på Trondheims kuleste verv? Et spennende, lærerikt og utfordrende verv som gir deg kunnskap i hvordan styre en av Norges største studentforeninger, og Norges største idrettsklubb? En klubb med over 14 000 medlemmer, over 50 idretter og et helt administrasjonsutvalg? Da bør du søke Hovedstyret 2021!

Søknadsfrist 24.01.2021

NTNUI ledes av Hovedstyret, og Hovedstyret representerer NTNUI utad. Hovedstyret er foreningens høyeste myndighet mellom generalforsamlingene. Hovedstyret blir valgt på generalforsamling 2. mars, og du kan nå søke til valgkomiteen om å bli innstilt sammen med 9 andre på generalforsamlingen.

Hovedstyret består av 10 medlemmer. Det skal velges 1 leder, 1 nestleder, 1 økonomiansvarlig, 1 hovedkasserer, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Alle rollene er oppe til valg. På første møtet konstituerer Hovedstyret seg selv, og fordeler øvrige oppgaver i foreningen som hovedstyret er pålagt å ha. Dette kan være alt fra material til forvaltning av Dødens dal til politisk arbeid mot eksterne parter. Hovedstyret jobber tett sammen med sine administrasjonsutvalg. De kan du lese mer om her.

Bilde: Oskar Hope-Paulsrud/NTNUI Blits

Dersom du har spørsmål til valg eller hovedstyrets oppgaver kan du sende mail til valgkomiteen eller til hovedstyret.

Valg@ntnui.no

Hovedstyret@ntnui.no

Glimrende resultater til NTNUI

September har vist seg å være en god måned for NTNUI. Selv om samfunnet er fylt med begrensninger og virus, er det ikke blitt satt noen stopper for aktiviteten i NTNUI. Selv om NTNUI er best på bredde, betyr det ikke at vi ikke kan hevde oss i toppen! I denne saken trekker vi fram noen av de beste prestasjonene så langt dette semesteret.

Orientering

Det har blitt arrangert diverse NM-helger i orientering i løpet av september og NTNUI har hevdet seg her!

Bilde: NTNUI Orientering

Resultater

Ultralang: Audun Heimdal sølv H21

Langdistanse: Audun Heimdal gull H21

Mellomdistanse: Ingrid Lundanes bronse D21

Jr. stafett: Sølv dame (Hedda Raadal Bjørlo, Aurora Gjølsjø, Jenny Baklid) og herre (Sigurd Paulsen Vie, Anders Vestøl & Aslak Heimdal)

Sprint: Bronse Jenny Baklid D19-20, bronse Sigurd Paulsen Vie H19-20

Knockout sprint: Sølv Jenny Baklid D21, sølv Sigurd Paulsen Vie H19-20, Bronse Jørgen Baklid H21

Sprintstafett: Gull (Ane Dyrkorn, Audun Heimdal, Jørgen Baklid, Anu Tuomisto)

Roing

Bilder: Estela Rema og Jannicke Due

Fra 18. september til 20. september ble det arrangert NM i roing av Horten Roklubb. NTNUI hentet inn flere medaljer.

Sara Hegge og Madeleine Heiberg tok to NM gull i damer lettvekt toer og damer lettvekt dobbelsculler.

Torjus og Petter tok også gull i herrer lettvekt dobbelsculler. Dette resulterte i at NM2020 ble det NM roing har fått flest gull gjennom tidene – 3 stk!

Triatlon

Triatlon har to utøvere som har utmerket seg i høst!

Andreas Wathne kom på 2. plass i Lofoten Half Extreme.

Ole-Bernard Fuskevåg vant Olympic+ og NM i halvdistanse! Du kan lese Ole sin race rapport her.


Velkommen til nye NTNUIere


En how-to på hvordan man navigerer seg i det grønne, gule og svarte universet.

Velkommen som ny student i Trondheim, eller bare som ny student i NTNUI. Vi er glade for at du vil ta del i idrettsgleden og samholdet vi er stolte av å ha i klubben vår. NTNUI er Norges største klubb, og etter vår mening Norges beste klubb. Her kan du finne andre studenter med felles interesser, men også studenter med helt andre interesser enn deg!

Som ny student i en ny by kan man ofte føle seg både svært liten og svært stor. Man har akkurat flyttet hjemmefra og derfor svært voksen, men alt er nytt og det er mye man skal forholde seg til. Derfor vil vi i NTNUI ihvertfall prøve å gjøre starten i NTNUI så lett som mulig. I denne artikkelen finner du derfor all informasjon du skulle trenge som ny NTNUIer!

Virtuell stand og livestreaming 

På grunn av usikre tider, med mye som skjer digitalt, har NTNUI laget en virtuell stand. Denne standen finner du her. På standen kan du finne informasjon om gruppene, litt om NTNUI, om Admin og Studentlekene.
10. August vil NTNUI sende én times livestream fra Dødens Dal. Her kan du følge med når vi svarer på spørsmål, tester ut idretter og lager så gøy sending som overhodet mulig! Denne sendingen blir vist på den virtuelle standen klokken 10:30 og du kan finne den i løpet av oppstartsukene på standen. Vi anbefaler sterkt å sjekke ut standen! 

Gruppene og medlemskap

Utfyllende informasjon om gruppene finner du både på den virtuelle standen og på nettsiden vår. Alle grupper i NTNUI krever at man har NTNUI medlemskap. Dette kan du kjøpe i resepsjonen på Sit sammen med Sit-medlemskap, eller så kan du kjøpe bare NTNUI-medlemskap. Les mer og kjøp her.
I NTNUI har vi over 50 grupper. Noen grupper har uttak på starten av semesteret, så sjekk opp dette for den aktuelle gruppen dersom du vil bli med! Mange grupper arrangerer også nybegynnerkurs i løpet av semesteret. Ofte kommer det mye praktisk informasjon på facebook og instagram, så følg gruppene du er interessert i for oppdatert informasjon. Noen grupper krever en ekstra avgift for å bli medlem, mens andre kun krever NTNUI-medlemskap. Kontakt den aktuelle gruppen for informasjon, eller sjekk ut nettsidene deres! 

Engasjer deg i NTNUI

Det finnes mange måter å komme inn i NTNUI på, og de fleste har sine første verv i NTNUI. Hele NTNUI er drevet av frivillighet, og det er ingen lønnede stillinger i NTNUI. Det betyr at NTNUI er avhengige av engasjerte studenter som vil ta et ekstra tak for fellesskapet. Dette kan være alt fra å være trener i en gruppe til å sitte i Hovedstyret til NTNUI. 

Alle grupper har sitt eget gruppestyre som består av minst en leder, nestleder og kasserer. Mange grupper har gjerne flere styremedlemmer som sosialansvarlig og materialansvarlig. Det finnes derfor alltid mulighet for å engasjere seg i gruppen sin, og hjelpe gruppen med å holde aktivitet i gang.

I tillegg har NTNUI sin egen administrasjon som står for den daglige driften av NTNUI. NTNUI Admin består av Hovedstyret et it-utvalg, et promoterings-utvalg, et arrangement-utvalg, studentlekene, paraidrett og et økonomiutvalg. Mer informasjon om utvalgene finner du her. NTNUI Admin er alltid på utkikk etter nye medlemmer, og du trenger ikke være ekspert på området for å bli medlem. For de fleste er Admin et perfekt sted å lære seg nye ferdigheter, i tillegg til at man blir en del av verdens beste gjeng! NTNUI Admin har rekrutteringsperiode i starten av semesteret, og du kan søke på flere utvalg samtidig. Søk her. 

AktivCampus

I uke 35, uken etter at fadderukene er ferdig, tar NTNUI over Trondheim. Da skal hele campus få lov til å ta del i aktivitetsgleden, og man har mulighet til å teste ut masse nytt. Dette er en super mulighet til å få mer informasjon om NTNUI, i tillegg til at man har muligheten til å få på plass treningsrutinene etter to harde fadderuker. I følge oss er dette den beste uken i året, og du finner oss på alle campuser denne uken med mulighet for å teste ut alt mulig rart. Meld på linjeforeningen din til stafett, ta med den kjekke fadderen på dansekveld, eller bli kjent med noen helt nye aktiviteter. AktivCampus tilbyr det meste. Sjekk ut programmet og mer info her

Klubbavisa

3 ganger i året gir vi ut klubbavisa, objektivt sett verdens beste tidsskrift! Her finner du intervjuer, meritter, informasjon om klubbene, nye happenings og alt mulig annet spennende. Og best av alt: gratis! Du finner klubbavisa på alle campuser, i tillegg til på Sit-treningssentre. Anbefales! 

Vi håper å se deg på trening! Om du har spørsmål så er det bare å sende oss DM på facebook eller instagram, eller sende mail til hovedstyret@ntnui.no