NTNUI innfører paraidrettskontakt for alle idrettene!

Tekst: Emilie Faarup Storvik
Foto: Mari Hanesand/NTNUI Blits

Paraidretten Goalball var en av idrettene man kunne konkurrere i under Studentlekene Trondheim 2023.
Foto: NTNUI/Mari Hanesand

På Generalforsamling 14. mars stemte medlemmene i NTNUI for å lovfeste at alle idrettene skal ha en paraidrettskontakt i gruppestyret. – Viktig for videre utvikling og satsing på Paraidrett, Sebastian Cheng, leder NTNUI Paraidrett.

I 2016 opprettet NTNUI et eget administrativt utvalg som skulle jobbe for bedre tilrettelegging i klubben slik at alle skal få kunne drive med idrett, uavhengig av funksjonsevne. Sebastian Cheng, avtroppende leder for NTNUI og nylig valgt leder til NTNUI Paraidrett, er svært fornøyd med at forslaget gikk gjennom: 
– Gjennom de siste årene med arbeid er det et prosjekt som vi føler har hatt god effekt og derfor ønsker å forankre i NTNUIs vedtekter. Dette kan gjøre det lettere for videre arbeid mot å gjøre NTNUI enda mer inkluderende.

Sebastian Cheng, leder i NTNUI Paraidrett.
Foto: NTNUI Blits

På Generalforsamlingen 14. mars ble det vedtatt at hver idrettsgruppe i NTNUI skal ha én Parakontakt i styret som er ansvarlig for å ivareta potensielle parautøvere i gruppen. Parakontakt skal fungere som et kontaktpunkt mellom gruppen og NTNUI Paraidrett – det administrative utvalget.

Hva er en parakontakt?
  • Parakontakt skal være kontaktpunktet mellom NTNUI paraidrett dersom en parautøver kontakter NTNUI Paraidrett og ønsker drive med den gitte idretten.
  • Parakontakt skal være personen som tar kontakt med NTNUI Paraidrett dersom man får en parautøver i gruppen som ønsker å delta. Man kan få rådføring for tilretteleggging fra NTNUI paraidrett.
  • Parakontakt skal delta på en kompetansehevende parakontaktssamling hvert semester som har fokus på inkludering av alle i idretten.

Sebastian ser fram til samarbeidet framover med nye parakontakter i gruppene i NTNUI, og håper dette vil bidra til at enda flere parautøvere vil føre seg inkludert i klubben framover: 
– NTNUI har på generalforsamlingen fått et enormt gjennomslag i arbeidet for større mangfold og inkludering i klubben! Jeg er kjempepositiv til fremtiden og veien videre for å ha med alle, uavhengig av funksjonsevne.

Har du spørsmål om tilrettelegging eller ønsker å finne kontaktinformasjon til parakontakt til din gruppe? Ta kontakt med NTNUI Paraidrett