Paraidrett

Ny utøver
Hva er Paraidrett?

Hva er Paraidrett?

Paraidrett er idrett for personer med en funksjonsnedsettelse. Det er «para»lell til idretter for funksjonsfriske atleter, med tilpasset utstyr eller regler for å gjøre idretten morsom og tilgjengelig for alle.

NTNUI Paraidrett

NTNUI Paraidrett vil i første omgang fungere som et informasjonsmedium for deg som ønsker å drive med (para)idrett, men ikke vet i hvilken ende du skal begynne.

Vi ønsker å hjelpe deg med å komme i gang og tilrettelegge der det er mulig.

Målet er ikke å utkonkurrere eksisterende tilbud, men heller fremme og styrke tilbudene som allerede er etablert i Trondheim.

I NTNUI er man også i gang med å forme nye tilbud, deriblant, sittende volleyball!

NTNUI Paraidrett

Instagram