Nytt hovedstyre av NTNUI er valgt!

Tekst: Emilie Faarup Storvik & Ronja Pavall
Foto: Iris Natten Frydenlund, Leonie Richarz, Roland Richter/NTNUI

Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits

Under generalforsamling 14. mars ble nytt Hovedstyre valgt av medlemmene til NTNUI. Det er en gjeng med bred og god erfaring som skal lede klubben det neste året.

Jeg er veldig optimistisk, men føler enda det er litt uvirkelig.

– Jenny Hunvik, nye leder av NTNUI
Her er gjengen som skal lede NTNUI det neste året!
Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits

På generalforsamling 14. mars valgte NTNUI inn Jenny Hunvik fra Bærum som leder av NTNUI for det neste året. Jenny har flere års farststid i foreningen, med gruppetilhørighet til NTNUI Roing. Hun har også sittet i Hovedstyret som arrangementansvarlig det siste året. 
– Jeg gleder meg veldig til å få arbeide med det nye hovedstyret, og se utviklingen av foreningen/idrettene.

Her er neste leder av NTNUI: Jenny Hunvik
Foto: NTNUI Blits

Relativt fersk i klubben
Jenny får med seg trønderen Mia Olden Larsen i lederteamet, etter at Mia ble valgt inn som nestleder av foreningen. Mia har bakgrunn fra NTNUI Svømming, der hun har sittet som nestleder det siste året. Selv om Mia er fra Trondheim, har hun tatt bachelor i Tromsø, og har blant annet vært nestleder i TSI svømming, før hun flyttet tilbake til Trondheim for å ta master i molekylær medisin.

– Til tross for at jeg er relativt fersk i NTNUI har det vært ganske lett å komme inn i varmen. Dette takket være de utrolig fine folka i denne klubben. De hjelper veldig, og gjør alt litt mindre skummelt når man trer inn i en større rolle. Det å få gjøre det sammen med resten av det flotte hovedstyret blir fantastisk morsomt!

Nye nest-leder av NTNUI
Foto: Leonie Richarz/NTNUI Blits

Stor og bred erfaring
Det nye Hovedstyret har stor og bred erfaring fra foreningen, med en blanding av erfaring fra Studentlekene Trondheim, aktivCampus, NTNUI Admin og idrettene i NTNUI. Jenny tror det kommer til å bli en bra gjeng å lede det neste året, og ser fram til å arbeide sammen med den nyvalgte gjengen: 

Jeg har troen på at vi utfyller hverandre godt og kan få til noe bra det neste året. Det blir gøy å komme i gang og få se arbeidsflyten som dannes i gruppa.

Dette er det nye Hovedstyret til NTNUI

Leder: Jenny Hunvik, 24 år, økonomi og administrasjon
Nestleder: Mia Olden Larsen, 25 år, molekylær medisin
Økonomiansvarlig: Sara Malnes Grobstok, 24 år, sykepleie
Hovedkasserer: Christian Køhl, 25 år, arkiv og samlingsforvaltning
Styremedlem: Andreas Bothner, 24 år, teknologidesign og ledelse
Styremedlem: Ingrid Opsahl Klokkervold, 27 år, fysisk aktivitet og helse
Styremedlem: Frøydis Indergård, 24 år, tekniske geofag
Styremedlem: Ole Marius Inderhaug, 22 år, systemutvikler
1 varamedlem: Taran Five, 25 år, marin biologi
2 varamedlem: Marius Nilsen, 22 år, logistikkingeniør

Ny strategi 2023-2025 vedtatt
Under Generalforsamlingen ble også ny strategi for NTNUI vedtatt. NTNUI vedtok sin første strategi som klubb i 2019 som skulle vare fra 2020 til 2022. Det siste året har en prosjektgruppe jobbet med å samle innspill til hva NTNUI skal fokusere på de neste årene. Her ble innsatspunktene “Anlegg”, “Kommunikasjon” og “Samhold” vedtatt, mens visjonen “De beste øyeblikkene i studietiden” ble videreført.
Monja Lien Jakobsen har sittet i prosjektgruppen for ny strategi og var saksfremlegger på Generalforsamling: 

– NTNUI er Norges største idrettslag. Vi er bygget av og for studenter. I og med at klubben er preget av frivillige studenter er det også stor utskiftning av roller, både i Hovedstyret, Admin og i gruppestyrene. Dette fører til mindre grad av kontinuitet. Gjennom en strategi vil klubben drives i samme retning over flere år, uavhengig av hvem som sitter i hvilke roller. En samlet strategi skal skape forutsigbarhet samt belyse hvilke områder klubben selv mener at vi må jobbe med.

Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits

Mulighetsstudie S.P. Andersens veg 23
En annen sak som fikk mye oppmerksomhet på generalforsamling var vedtakssak om å godkjenne mulighetsstudie av hva en fremtidig hall på S.P Andersens veg 23 kan se ut som. Torstein Wiiger Opsahl fra NTNUI Moment var saksfremlegger her, og har deltatt i utviklingen av ny hall. Han forteller at dette var en viktig sak å legge fram for Generalforsamlingen for å vise at foreningen støtter seg til videre arbeid med ny hall. Raymond Toft har vært prosjektleder og arbeider hardt for den nye hallen:
– NTNUI har gjennom godkjenningen av mulighetsstudiet av SP Andersens veg 23 tatt enda et steg nærmere å kunne imøtekomme kravene fra behovsanalysen som ble vedtatt våren 2022. Arkitekthjelpen har gjort et glitrende arbeid ved å komme med gjennomtenkte forslag til hvordan tomten kan utnyttes, og dermed gitt foreningen et godt utgangspunkt for videre arbeid mot et nytt idrettsbygg!

Prosjektleder for S.P. Andersens veg 23: Raymond Toft
Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

Saken skapte stor oppmerksomhet, og flere ønsket å komme med innspill og spørsmål til hvordan en framtidig hall ser ut. Per i dag har NTNUI store anleggsproblemer, og må sende vekk flere potensielle medlemmer hvert år. En av de oppmøte på generalforsamlingen, Even Hodne Valaker fra Paraidrett, stilte spørsmål om det har vært fokus på at bygget skal være universelt utformet. Han la frem et tilleggsforslag: “NTNUI forutsetter at universell utforming har høy prioritet, og det er trinnfri ankomst til alle deler av bygget“. Dette ble vedtatt.
– Det er veldig viktig at når et idrettsbygg skal bygges for hele NTNUI, at alle i NTNUI har mulighet til å bruke det, uavhengig av funksjonsevne – Even Hodne Valaker

Svært fornøyd med perioden som har gått
Avtroppende leder, Sebastian Cheng, ser tilbake på en god periode i Hovedstyret og ser fram til å se hva det nye Hovedstyret vil utrette. Sebastian er ikke ferdig i NTNUI selv, og har nå gått inn som leder i NTNUI Paraidrett, i tillegg til å fortsette å være aktiv i NTNUI Calisthenics som styremedlem/nestleder. 
– Det er litt trist å gå av som leder. Jeg har jobbet med en herlig gjeng og NTNUI har praktisk talt vært livet mitt det siste året. Jeg har stor tro på det neste Hovedstyret med Jenny i spissen. Hun er veldig engasjert og har fått en knallsterkt team til denne perioden!

Fra en leder til den neste!
Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits