Nytt hovedstyre av NTNUI er valgt!

Tekst: Emilie Faarup Storvik & Ronja Pavall
Foto: Iris Natten Frydenlund, Leonie Richarz, Roland Richter/NTNUI

Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits

Under generalforsamling 14. mars ble nytt Hovedstyre valgt av medlemmene til NTNUI. Det er en gjeng med bred og god erfaring som skal lede klubben det neste året.

Jeg er veldig optimistisk, men føler enda det er litt uvirkelig.

– Jenny Hunvik, nye leder av NTNUI
Her er gjengen som skal lede NTNUI det neste året!
Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits

På generalforsamling 14. mars valgte NTNUI inn Jenny Hunvik fra Bærum som leder av NTNUI for det neste året. Jenny har flere års farststid i foreningen, med gruppetilhørighet til NTNUI Roing. Hun har også sittet i Hovedstyret som arrangementansvarlig det siste året. 
– Jeg gleder meg veldig til å få arbeide med det nye hovedstyret, og se utviklingen av foreningen/idrettene.

Her er neste leder av NTNUI: Jenny Hunvik
Foto: NTNUI Blits

Relativt fersk i klubben
Jenny får med seg trønderen Mia Olden Larsen i lederteamet, etter at Mia ble valgt inn som nestleder av foreningen. Mia har bakgrunn fra NTNUI Svømming, der hun har sittet som nestleder det siste året. Selv om Mia er fra Trondheim, har hun tatt bachelor i Tromsø, og har blant annet vært nestleder i TSI svømming, før hun flyttet tilbake til Trondheim for å ta master i molekylær medisin.

– Til tross for at jeg er relativt fersk i NTNUI har det vært ganske lett å komme inn i varmen. Dette takket være de utrolig fine folka i denne klubben. De hjelper veldig, og gjør alt litt mindre skummelt når man trer inn i en større rolle. Det å få gjøre det sammen med resten av det flotte hovedstyret blir fantastisk morsomt!

Nye nest-leder av NTNUI
Foto: Leonie Richarz/NTNUI Blits

Stor og bred erfaring
Det nye Hovedstyret har stor og bred erfaring fra foreningen, med en blanding av erfaring fra Studentlekene Trondheim, aktivCampus, NTNUI Admin og idrettene i NTNUI. Jenny tror det kommer til å bli en bra gjeng å lede det neste året, og ser fram til å arbeide sammen med den nyvalgte gjengen: 

Jeg har troen på at vi utfyller hverandre godt og kan få til noe bra det neste året. Det blir gøy å komme i gang og få se arbeidsflyten som dannes i gruppa.

Dette er det nye Hovedstyret til NTNUI

Leder: Jenny Hunvik, 24 år, økonomi og administrasjon
Nestleder: Mia Olden Larsen, 25 år, molekylær medisin
Økonomiansvarlig: Sara Malnes Grobstok, 24 år, sykepleie
Hovedkasserer: Christian Køhl, 25 år, arkiv og samlingsforvaltning
Styremedlem: Andreas Bothner, 24 år, teknologidesign og ledelse
Styremedlem: Ingrid Opsahl Klokkervold, 27 år, fysisk aktivitet og helse
Styremedlem: Frøydis Indergård, 24 år, tekniske geofag
Styremedlem: Ole Marius Inderhaug, 22 år, systemutvikler
1 varamedlem: Taran Five, 25 år, marin biologi
2 varamedlem: Marius Nilsen, 22 år, logistikkingeniør

Ny strategi 2023-2025 vedtatt
Under Generalforsamlingen ble også ny strategi for NTNUI vedtatt. NTNUI vedtok sin første strategi som klubb i 2019 som skulle vare fra 2020 til 2022. Det siste året har en prosjektgruppe jobbet med å samle innspill til hva NTNUI skal fokusere på de neste årene. Her ble innsatspunktene “Anlegg”, “Kommunikasjon” og “Samhold” vedtatt, mens visjonen “De beste øyeblikkene i studietiden” ble videreført.
Monja Lien Jakobsen har sittet i prosjektgruppen for ny strategi og var saksfremlegger på Generalforsamling: 

– NTNUI er Norges største idrettslag. Vi er bygget av og for studenter. I og med at klubben er preget av frivillige studenter er det også stor utskiftning av roller, både i Hovedstyret, Admin og i gruppestyrene. Dette fører til mindre grad av kontinuitet. Gjennom en strategi vil klubben drives i samme retning over flere år, uavhengig av hvem som sitter i hvilke roller. En samlet strategi skal skape forutsigbarhet samt belyse hvilke områder klubben selv mener at vi må jobbe med.

Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits

Mulighetsstudie S.P. Andersens veg 23
En annen sak som fikk mye oppmerksomhet på generalforsamling var vedtakssak om å godkjenne mulighetsstudie av hva en fremtidig hall på S.P Andersens veg 23 kan se ut som. Torstein Wiiger Opsahl fra NTNUI Moment var saksfremlegger her, og har deltatt i utviklingen av ny hall. Han forteller at dette var en viktig sak å legge fram for Generalforsamlingen for å vise at foreningen støtter seg til videre arbeid med ny hall. Raymond Toft har vært prosjektleder og arbeider hardt for den nye hallen:
– NTNUI har gjennom godkjenningen av mulighetsstudiet av SP Andersens veg 23 tatt enda et steg nærmere å kunne imøtekomme kravene fra behovsanalysen som ble vedtatt våren 2022. Arkitekthjelpen har gjort et glitrende arbeid ved å komme med gjennomtenkte forslag til hvordan tomten kan utnyttes, og dermed gitt foreningen et godt utgangspunkt for videre arbeid mot et nytt idrettsbygg!

Prosjektleder for S.P. Andersens veg 23: Raymond Toft
Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

Saken skapte stor oppmerksomhet, og flere ønsket å komme med innspill og spørsmål til hvordan en framtidig hall ser ut. Per i dag har NTNUI store anleggsproblemer, og må sende vekk flere potensielle medlemmer hvert år. En av de oppmøte på generalforsamlingen, Even Hodne Valaker fra Paraidrett, stilte spørsmål om det har vært fokus på at bygget skal være universelt utformet. Han la frem et tilleggsforslag: “NTNUI forutsetter at universell utforming har høy prioritet, og det er trinnfri ankomst til alle deler av bygget“. Dette ble vedtatt.
– Det er veldig viktig at når et idrettsbygg skal bygges for hele NTNUI, at alle i NTNUI har mulighet til å bruke det, uavhengig av funksjonsevne – Even Hodne Valaker

Svært fornøyd med perioden som har gått
Avtroppende leder, Sebastian Cheng, ser tilbake på en god periode i Hovedstyret og ser fram til å se hva det nye Hovedstyret vil utrette. Sebastian er ikke ferdig i NTNUI selv, og har nå gått inn som leder i NTNUI Paraidrett, i tillegg til å fortsette å være aktiv i NTNUI Calisthenics som styremedlem/nestleder. 
– Det er litt trist å gå av som leder. Jeg har jobbet med en herlig gjeng og NTNUI har praktisk talt vært livet mitt det siste året. Jeg har stor tro på det neste Hovedstyret med Jenny i spissen. Hun er veldig engasjert og har fått en knallsterkt team til denne perioden!

Fra en leder til den neste!
Foto: Iris Natten Frydenlund/NTNUI Blits

Månedens ildsjel: Stian Syvertsen

Tekst: Ronja Pavall
Foto: Andreas Flo/NTNUI, Marcus Østby, Agderposten, Veronica Nilsen

Foto: Marcus Østby

I NTNUIs nye spalte “Månedens Ildsjel” får dere møte et knippe utvalgte frivillige i NTNUI som legger ned en uvurderlig innsats. I februar skal dere få møte Stian Syvertsen, medlem av NTNUIs økonomiutvalg.

Andre om Stian

“Stian er et arbeidsjern av dimensjoner, som kom inn i økonomiutvalget ved starten av dette studieåret. Han har vært spesielt viktig når det kommer til arbeidet med internrevisjon. Stian er et ekstremt JA-menneske, som tar alle utfordringer på strak arm, og som alltid stiller opp til å hjelpe de rundt seg. I løpet av det siste året har han tatt på seg flere oppgaver, både internt og eksternt i utvalget, og har lagt ned en innsats for å hjelpe kasserere i gruppa. Enten om det er sent eller tidlig jobber Stian for det beste for klubben, og har lagt ned en ekstrem innsats for at vi skal klare å få ferdig generalregnskapet til generalforsamlingen! Han er imøtekommende, og en god samtalepartner – enten om det er snakk om problemstillinger man trenger hjelp med, eller bare en koselig samtale på klubbhuset!”
– Kathinka Lund, Leder av Økonomiutvalget
Fakta om Stian

Navn: Stian Syvertsen
Alder: 32år
Verv: økonomiutvalget
År i NTNUI: medlem siden høsten 2022

Hei, så hyggelig du ville stille til intervju, fortell: hvem er du egentlig?
Stian, fra det glade Sørland, kommer opprinnelig fra Grimstad, og flyttet til Trondheim i 2021.

Hvordan endte du opp i NTNUI?
Jeg elsker frivillig arbeid, og er aktiv i turnforbundet. Skole skulle egentlig være fokuset, men så elsker jeg å bidra og det frivillige. Dermed søkte jeg meg inn i økonomi-utvalget, fordi det er relevant erfaring ift utdanningen min, da jeg studerer økonomi og administrasjon.

Foto: Andreas Flo/NTNUI Blits

Hva blir neste steget innenfor NTNUI da? Ambisjoner i NTNUI, økonomiansvarlig i Hovedstyret?
Nei, jeg har ikke store ambisjoner. Til nå har jeg hatt mange små hatter, og er tidsbegrenset. I tillegg har jeg enda noen verv i turn-forbundet.

Åjj, hva driver du med der?
Jeg er dommer nasjonalt, så det høyeste jeg dømmer er NM. I tillegg holder jeg noen kurs for andre trenere. Oppå der igjen har jeg litt styreverv.

Foto: Agderposten

Da har du mye å styre med, hvorfor er du så interessert i frivillighet?
Det er gøy! Det er den sosiale bondingen, og alle menneskene man treffer. I tillegg lever jeg etter mottoet “fritid er oppskrytt”.

Hva tenker du om stempelet “ildsjel” som du nå har fått på deg?
Det er ekstremt hyggelig. Det er så sinnsykt mange som legger ned mye innsats, som fortjener å få denne. Føler jo at folk setter pris på jobben man gjør, og i tillegg gjør det at jeg vil bidra enda mer. Det settes absolutt pris på.

Du har jobbet en del før, hvordan endte du opp som student igjen?
Jeg trengte noe mer kjøtt på beina. Har fagbrev innenfor service fra før, og har jobbet i dagligvare. Men har gjennom idretten og det frivillige arbeidet ønsket en mer administrativ stilling innenfor idretten.

Dette gjør deg et par år eldre enn gjennomsnittsalderen? Merkes det?
Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke føler meg eldgammel og utdatert. Alle har lyst å gjøre det samme; bidrar i fellesskap. Alder spiller ikke noe rolle. 30 er det nye 20!
Ja, jeg merker ikke noe på deg at du er noen år eldre.
Det er godt å høre!

Nylig begynt ekstra utdanning, hvor er du om 5 år, i 2028?
Åjj i 2028… Ja har jeg forhåpentligvis tatt master, som jeg jo har en plan om, jeg håper at jeg har noe jobb innenfor idrett.

Generelt idrett eller i turn?
Vel, jeg har sagt til meg selv at jeg skal være veldig åpen. Både for å flytte andre steder, for å få mer erfaring, og jobb i mellomtiden og sånt. Om man får fulltidsjobb samme sted hvor man jobber mye frivillig, så er spørsmålet om det er like gøy. Fremdeles ser jeg selvfølgelig for meg noe innenfor idretten.

Du har jo drevet litt med turn selv, har du et favoritt turntriks eller øvelse?
Den var faktisk ny Ronja, der tok du meg på senga. Favoritt øvelse… det må bli noe klassisk, hodestående eller stå på hode, det kan man gjøre hvor som helst.

Foto: Veronica Nilsen

Okei du er i økonomi, hvis du får én million du kan disponere fritt i NTNUI – hva ville du brukt pengene på?
Åjj. Godt spørsmål. 
Det trenger ikke være et veldig seriøst svar.
Jeg liker å være litt seriøs da. Det måtte ha blitt fordelt utover på alle idrettene, for å skape enda mer aktivitet. Veldig politisk svar, men jeg brenner for at gruppene skal få skape den aktiviteten de vil. Bygd flere anlegg for å skape mer aktivitet.

Hva er noe som gjør deg lykkelig?
Hmm, jeg blir glad av å være sosial rett og slett

Når vi snakker om det sosiale, hvis du var fast i en heis, hvem fra økonomi ville du satt fast med, og hvorfor?
Det må bli Christian Køhl. Han har så mange tørre vitser, jeg tror vi kunne hatt det sinnsykt gøy.

Hvilken idrett skulle du ønske at du drev med i NTNUI?
Fekting. Det virker kult, og er en unik sport, og det virker kult å kunne spidde hverandre.

Er det noe du vil si til “folket” for å avslutte?
Bidra! Bidra til fellesskapet! Bli med i NTNUI. Der finner man noe for alle.

Har du tips til noen vi burde snakke med om månedens ildsjel? 
Kontakt blits-promo@ntnui.no

NTNUI Roing arrangerte NM i innendørs roing!

Tekst: Ronja Pavall & Emilie Eilertsen
Foto: Eivind Jølsgard, Leonie Richarz og Ronja Pavall/NTNUI

Foto: Eiving Jølsgard/NTNUI Blits

Lørdag 14. januar ble det holdt innendørs NM i roing i Dragvoll-hallen, hvor flere av våre egne fra NTNUI deltok! 

Faktaboks

Det er satt opp flere romaskiner i hallen, som er koblet opp mot skjermer slik at publikum kan følge med på hvor langt deltagerne har rodd, hvor lenge de har rodd og hvilken plassering de ligger an til. Det er to ulike vektklasser, lettvekt og tungvekt. For herrer i lettvekt kategorien kan de maks være 75kg, og kvinnene har en maksvekt på 61,5kg. Det deles også opp i ulike aldersgrupper, og til slutt var det stafetter. Her bruker laget samme maskin og må bytte plass etter de har rodd sin lengde, som var 500m per person når det totalt var 4 personer og 2000m til sammen. 

Arrangering 

I år hadde NTNUI Roing det store ansvaret, men også privilegiet, i å arrangere NM i innendørs roing. Dette ble et stort arrangement, så de jobbet med det over lengre tid. De startet arbeidet allerede i september, da de fikk vite at de hadde fått tildelt arrangeringen. Det har vært syv stykker som har jobbet målrettet siden da, med møter hver uke. Totalt har 30 stykker hjulpet med arrangeringen. 

Fremdeles var det ikke før noen uker før det skulle holdes, at planleggingen virkelig fikk fart. Over kort tid gikk det fra å være 100 til 400 påmeldte. Dette er rekord for antall påmeldte i innendørs NM i roing, og vi hyller NTNUI Roing for å ha løst dette på en veldig bra måte.. Dette skapte litt utfordringer i planleggingen logistisk sett. For å få tid til å gjennomføre alle de ulike klassene ble det mange fulle heat, med noen sammenslåtte klasser. Dette taklet arrangørene veldig bra, og omtrent hele lørdagen gikk uten feil. Hallen var full av jubling, roping, svette og god stemning hele dagen. 

Noen ord fra leder av C2NM komiteen Haakon Halstensen

  • Vi er superfornøyde med gjennomføringen og veldig takknemlig for alle klubbene fra hele landet som tok seg tid til å tilbringe helgen i Trondheim.

Etter NM ble det arrangert en pizzakveld for deltakerne under 18 år. Banketten for de over 18 år ble arrangert i Heimdalshallen med bankettmiddag og festligheter.

  • Det ble en stor fest i NTNUI Roing stil! – Haakon Halstensen 

Resultatene

Det var veldig mange ulike øvelser, og vi hadde mange NTNUI´ere med. 

Våre gjorde det veldig bra og fikk hentet inn noen medaljer. NTNUI deltar i seniorklassene. Blant annet hentet herrelaget inn en tredjeplass under åpen klasse i stafett. Det andre herrelaget gjorde en god innsats, og fikk en fjerdeplass. Damelaget i stafett fikk hentet inn en andreplass! I tillegg fikk herrelaget, i lettvekt kategorien (HSLv), en førsteplass! Damelaget tok andre- og tredjeplass i lettvektskategorien. Ekstremt godt jobbet og gratulerer til alle lagene! Oda Krågebakk tok en imponerende sølvmedalje i DSLv 2000m. Sophie Oksche rodde seg inn til en sølvmedalje i DS 2000m. Anne Ertzaas Overheim vant sin klasse i Damer åpen-para 2000m.

Intervju med Birgit Skarstein

Det var også et heat under NM som for parautøvere i ulike paraklasser. Her var det fem deltakere, blant annet NTNUIs egen Anne Ertzaas Overrein, og regjerende VM-mester og vinner av Paralympics i Tokyo i 2021 Birgit Skarstein. Hun deltok i klasse PR1, og vant sin klasse.

Vi fikk snakket med Birgit etter hun mottok medaljen sin. Hun fremstod som veldig jordnær, og glad i å snakke og ta seg tid til både oss og andre som ville snakke med henne. I tillegg har hun en veldig typisk idrettsutøverforelder med seg, nemlig moren som hadde overrasket henne med å komme på NM. Etter løpet spurte hun Birgit om hun hadde spist, men hun var kvalm og ville ikke ha noe med en gang. Moren gikk kjapt opp i kiosken og kjøpte henne sushi som hun pent la i fanget hennes, og ba henne om å spise. Moren til Birgit var veldig glad for at hun kunne komme å se på NM siden hun ofte er i utlandet og konkurrerer.

Her er noe av det vi spurte Birgit om:

«Hvordan har dagen vært til nå?»
– “Det er veldig gøy å møte andre roere, det er lite som forener like hardt som det å ha det vondt sammen. Alle har lyst til å gi opp og kroppen skriker slutt, men fremdeles fortsetter alle. Det er imponerende og karakterbyggende.”

Når vi spurte hva hun syns om NM svarte hun også at det som er så fint med innendørs roing er at absolutt alle kan være med både utøvere med og uten klubb til landslagsroere. Det samler både topp og bredde på en veldig fin måte.

Vi spurte om hun hadde noen tips til yngre roere eller idrettsutøvere.
– “Ikke stress så mye med å være god nok. Tørr å prøve. Det er fort gjort å bli selvbevisst, spesielt når man skal ro mot så mange andre dyktige roere. Men ikke tenk på at man må være så så god eller rask. Omfavn heller sårbarheten i å ikke være perfekt. Da kan man plutselig oppleve noe gøy.”

Foto: Ronja Pavall/NTNUI Blits

Det kom en annen roer bort til oss og spurte om hun kunne ta bilde med Birgit. Anna Sofie Hoff, 24, begynte med et nybegynnerkurs i roing i mai 2022. Birgit har vært en stor inspirasjon til at hun begynte med roing. Så i desember 2022 meldte hun seg på NM, og kom på tredjeplass i sin klasse!

Når vi spurte Birgit hva hun syns om at Anna meldte seg på roing og NM svarte hun: 
– “Liker det hun nye gjør, tenker at hun ikke er for gammel, hun kan gjøre dette, hun kan gjøre alt, hun tør å melde seg på og stille på startstreken. Utrolig hyggelig å høre at inspirasjonen kom fra å se på «oss», og det viser hvordan det har noe for seg at vi prøver fremme denne idretten, den er for alle.”

Anna selv syntes det var veldig stas å få snakke med Birgit siden hun var inspirasjonen bak at hun startet å ro, selv om hun tenkte det kanskje var for sent å starte i en alder av 24. Grunnen til at hun turte å bare hive seg i det var tanken om at «hvis Birgit hadde vært i min posisjon hadde hun begynt å ro? Ja det hadde hun». Hun var nervøs for et så stort arrangement som NM, siden hun aldri hadde konkurrert så stort tidligere, verken i roing, eller når hun drev med løping og orientering. Det å vinne medalje i sin første store konkurranse var ikke noe hun trodde kom til å skje. Selv et par timer etter hun hadde fått utdelt bronsemedaljen, sa hun det ikke føltes som om medaljen var hennes. Altså var det ikke det hun hadde sett for seg når hun bare en uke tidligere vurderte å melde seg av, fordi hun slo skulderen sin og kunne ikke ro. Da hjalp det å ha et forbilde med så positiv og god innstilling som Birgit. 

Det virket nesten som om det var like mye stas for Birgit å møte noen som hadde startet å ro på grunn av henne, og hadde henne som inspirasjon, som det var for Anna å møte forbilde sitt. Begge var imponert over hverandre. 

“Det er veldig stas å få møte henne. Hun var en del av inspirasjonen til at jeg startet å ro. Jeg tenkte at jeg egentlig var for gammel, men så tenkte jeg på om Birgit hadde startet å ro om hun var i min situasjon og det ville hun” –Anna. 

“Jeg liker det nye hun gjør, bare melder seg på roing uten å tenke for mye på om hun er god nok eller rask nok. Det er utrolig tøft at hun tør å melde seg på og stille på startstreken. Utrolig hyggelig å høre at inspirasjonen kom fra meg, og at det viser at det har noe for seg å prøve å fremme denne sporten. Den er for alle” –Birgit.

Vi mener også at det er et stort forbilde i Anna som tørr å hive seg i noe helt nytt og blomstre slik hun gjør, selv om hun i utgangspunktet var redd for å være “for gammel”, og vi gratulerer henne med sin første medalje i en ro-konkurranse.

Foto: Leonie Richarz/NTNUI Blits