Valgkomiteens opptak vår 2023

Foto: Torbjørn Wiik/NTNUI

Valgkomiteen skal innstille til Hovedstyret, Kontrollutvalget, Lovutvalget og Rådet på ordinær generalforsmaling tirsdag 14. mars. Vi leter etter kandidater og trenger tips fra deg. 

Vi i valgkomiteen er i gang med opptaket til generalforsamling 14. mars. I den forbindelse skal vi innstille til en del verv og vi trenger da deres hjelp for å finne de riktige kandidatene. Gjerne ta kontakt med oss om du har tips til andre vi burde kontakte eller om du selv er interessert. Du kan også ta en uforpliktende prat med en av oss dersom du lurer på mer om vervene og om du passer til det. 


Om vervene: 

Hovedstyret består av 10 medlemmer. Disse er ansvarlig for den daglige driften av foreningen, og samarbeider tett med de administrative utvalgene. Hovedstyret konstituerer seg selv når de har blitt valgt i forhold til hvilke ansvarsområder de vil ha, men valgkomiteen har visse roller som vi innstiller til. Hovedstyret skal bestå av: 

  • Leder – du blir da leder for hele foreningen NTNUI og blir ansiktet utad for NTNUI. 
  • Nestleder – leder sin høyre hånd og bistår i å lede foreningen og være leders stedfortreder.
  • Økonomiansvarlig – ansvarlig for budsjett og økonomi i NTNUI og følger opp admin-utvalget NTNUI Økonomi. Samarbeider tett med hovedkasserer. 
  • Hovedkasserer – ansvarlig for regnskap og revisjon i NTNUI og følger opp kasserere i grupper. Samarbeider tett med økonomiansvarlig. 
  • 4 styremedlemmer 
  • 2 varamedlemmer – merk at i praksis så er det ingen forskjell på arbeidsmengde mellom varamedlem og styremedlem. Det er kun formelt fordi NIF krever at man skal ha varamedlem i et styre. 

I forhold til oppgaver til Hovedstyret så kan dere lese mer om rollene til hovedstyret her og prosjektene til hovedstyret 22 her. 


Kontrollutvalget består av 4 medlemmer. Disse er ansvarlige for å følge opp Hovedstyret og påse at foreningens virksomhet driftes på forsvarlig vis og i henhold til generalforsamlingens ønsker. Kontrollutvalget har et særlig fokus på forvaltning og økonomistyring. 


Lovutvalget skal fra generalforsamling bestå av 6 medlemmer dersom generalforsamling vedtar dette (tidligere kun vært 4 medlemmer). Lovutvalget er ansvarlig for å behandle varslingssaker som kommer inn i organisasjonen i tillegg til å tolke lover og vedtekter til foreningen. 


Rådet skal være foreningens konsultative organ og bistå generalforsamlingen og hovedstyret med kontinuitet. Dette er gjerne medlemmer som har litt erfaring fra driften av foreningen. Medlemmene i rådet har funksjonstid på tre år og det velges årlig ett nytt medlem. Vi skal derfor finne ett medlem til rådet i år. 
Du kan lese mer om alle vervene og ansvarsoppgaver i NTNUIs vedtekter

Har du tips eller er du interessert selv? 
Kontakt oss i valgkomiteen på mail eller slack! Vi ser fram til å høre fra deg! 


Valgkomiteen: 
Emilie Faarup Storvik
Vegard Buset
Thomas Meinicke
Jon Olav Båtbukt