Innkalling ekstraordinær generalforsamling

Hu og hei!

Hovedstyret ønsker med dette å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling 2021. Generalforsamlingen vil avholdes tirsdag 28. september 2021 kl. 17:00 i auditorium Akrinn A001 (105TU1.131) på Kalvskinnet. Husk at alle grupper må være representert på generalforsamling, og at man må ha med gyldig NTNUI oblat for å ha stemmerett. Alle NTNUI-medlemmer har stemmerett og det er generalforsamlingen som utgjør den øverste myndigheten i klubben. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å bruke stemmeretten deres ved å møte opp på ekstraordinær generalforsamling.

Som vanlig vil de administrative utvalgene, Hovedstyret og Hyttestyret komme med sine halvårsberetninger. I tillegg skal det også velges et nytt Interimstyre. Ønsker du å ta opp en sak kan denne sendes inn til hovedstyret@ntnui.no innen 22. september. Saksliste og videre informasjon ligger under.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen 
Monja Lien Jakobsen
Leder
NTNUI

Sakspapirer:
https://drive.google.com/drive/folders/1qEeG-PGed1kQNKle2bNoD2kfk-M9StjZ?usp=sharing