Debatt: Sammen for å snu trenden

Tekst: Leder Monja Lien Jakobsen, Nestleder Øystein Fruseth Christiansen, Medlem Simon Sætre Borchgenvink og medlem Emilie Faarup Storvik | Foto: Roland Richter / NTNUI Blits

Fra venstre: Simon S. Borchenvink, Øystein F. Christiansen, Emilie F. Storvik og Monja L. Jakobsen under aktivCampus 2020. Foto Roland Richter / NTNUI Blits

Den ferske SHoT undersøkelsen viser at 54% av studentene er ofte eller svært ofte ensomme. Tallene som kommer fram har vært viktig for å bekrefte det man har trodd, men nå må fokuset vekk fra det negative. Vi har sett oss lei av en offentlig debatt som preges av tabloid-overskrifter om studenters hverdag, økende snakk om psykososial helse uten konkrete og gode nok tiltak, og en regjering som ikke vet hvor skoen trykker. Vi har en mulighet til å resette oss nå, og denne sjansen må vi gripe. Skal man skape en bedre studiehverdag må vi snu samtalen om til noe konstruktivt. Velvære, glede og lykke må settes i sentrum – og her er det studentene som er ekspertene.

NTNUI er klare for et samarbeid med NTNU, Sit, Trondheim kommune og resten av studentfrivilligheten i Trondheim for å bedre studenttilværelsen i årene fremover. Skal vi skape gode studentliv må vi ha en kontinuerlig dialog der man jobber på tvers av institusjoner, fag og foreninger. Vi vil inn i en samskapingsperiode der man hver eneste dag jobber for å skape gode, treffsikre tilbud for studenter, i tillegg til å støtte opp under det man allerede har i dag som fungerer.

Vi mener aktivitet er en viktig del av studenthelsen, og at et økt aktivtetstilbud på campus og i byen vil være forebyggende og bedre den psykososiale helsen hos studenter. Vi har mange innspill på hvordan man kan få til dette, og krever at studenter involveres for å forme gode tiltak. På kort sikt må vi fokusere mer på hva man faktisk kan gjøre innenfor de smittevernreglene som gjelder, og få støttet disse tiltakene i enda større grad. På lang sikt krever NTNUI at studenters helse settes øverst på dagsorden i dialogen mellom Sit, NTNU og Trondheim kommune. Forebyggende helsetiltak må bli en viktigere del av strategiarbeidet og utviklingen av byen og campus. Mens vi fullfører dette leserinnlegget sitter samtlige av oss med en klump i magen over funnene i årets SHoT undersøkelse, men vi er klare for å legge ned den innsatsen som trengs for snu den negative trenden.