Gjenåpning av aktivitetstilbud

30.04 kom det nye retningslinjer for arrangementer. Disse retningslinjene finner man her. På bakgrunn av dette, samt nye retningslinjer fra særforbund, har Hovedstyret begynt å se på muligheten for å gradvis åpne aktivitetstilbudet.


Grupper har fått beskjed om at hvis de vil starte aktivitetstilbudet igjen, må dette gjøres med godkjenning fra Hovedstyret. Her vil det gjennomføres en individuell vurdering for hver gruppe, og gruppene er rådet til å ta kontakt med særforbund og kommuneoverlegen for konsultasjon.


All aktivitet som gjenopptas skal være et frivillig ekstratilbud for NTNUIs medlemmer, og ingen skal føle seg presset til å møte på trening om de er redde for smitte. Alle treninger skal ha en person med hovedansvar, desinfiserende midler, begrenset oppmøte og 1 meters avstand. I tillegg er grupper oppfordret til å ta hensyn til andre problemstillinger som kan oppstå ved gjenåpning av aktiviteten. Alle medlemmer i NTNUI-grupper har krav på informasjon om hvordan gruppen følger retningslinjene for smittevern.

Vi minner om at samfunnet fortsatt er en del av en nasjonal smittedugnad og NTNUI anser brudd på smittedugnaden som svært alvorlig. Som Bent Høie så fint sa: 


Vi må åpne opp gradvis. Vi må gjøre det kontrollert. Og vi må gjøre det sammen.


Hele NTNUI står sammen i denne perioden, og vi gleder oss over at aktivitet endelig kan åpnes litt opp igjen!