Sit treningskompensasjon

Sit har i dag presentert mulighetene for kompensasjon i samråd med Velferdstinget og NTNUI. Les mer om alternativene her.

Vi er i en uvanlig og vanskelig situasjon, og både våre medlemmer og grupper kjenner på dette. Men Sit trening er også i en situasjon hvor det kan være vanskelig å reise seg etter at denne perioden er over.

Vi, som de fleste NTNUIere, ønsker at Sit skal være i stand til å opprettholde det gode treningstilbudet på høsten også. Økonomisk overskudd er ikke Sits målsetning, og alt skal gå tilbake til Studentene. På deres nettside kan du lese mer om alternativene for kompensasjon. Medlemsavgift til NTNUI kommer ikke til å bli kompensert da NTNUI er underlagt reglementet til NIF, og fokuset blir heller på å støtte grupper som lider tap av situasjonen.

Vi håper alle har det bra og at trening, aktivitet og idrettsglede opprettholdes også i disse tider!