NTNUI PARAIDRETT REKRUTTERER

Foto: Roland Richter/NTNUI Blits

Hvem er vi?

NTNUI Paraidrett er et utvalg i NTNUI med fokus på å inkludere funksjonsnedsatte og resten av NTNUI i paraidrettsmiljøet i Trondheim. Vi jobber for å være et lavterskel kunnskapsmedium som kan bidra aktivt til rekruttering og informasjonsformidling i paraidretten, men også integrere paraidretten i studentidretten!

Paraidrett er idrett for personer med en funksjonsnedsettelse. Det er «para»lell til idretter for funksjonsfriske atleter, med tilpasset utstyr eller regler for å gjøre idretten morsom og tilgjengelig for alle. Det er heller ikke slik at paraidretter kun er for dem med funksjonsnedsettelser – tvert imot! Også funksjonsfriske kan være med og det finnes flere alternativer for å få dette til. Disse prøver vi å spre ordet om ved eksempelvis arrangere «goalball» under Studentlekene i Trondheim og som mosjonstilbud.

Hva gjør vi?

NTNUI Paraidrett og herunder vi i styret, tar for seg i hovedsak tre ulike områder:

1. Informasjon og kompetanseutvikling innad i NTNUI
NTNUI Paraidrett vil være en kilde til informasjon og kunnskap om hvordan løse ulike utfordringer. Hvordan tilrettelegge en idrett for personer med funksjonsnedsettelse, hvilke tilbud har vi egentlig i Trondheim, hvor søker man midler for å få støtte til paraidrettstilbud, hvem skal jeg snakke med hvis jeg trenger hjelp eller hvem skal vi kontakte hvis vi vil bidra?

2. Utlån av paraidrettsutstyr
I samarbeid med NTNUI Bumerang låner NTNUI Paraidrett ut splitter nytt paraidrettsutstyr helt gratis. Utstyret består av en tandemsykkel med motor, en håndsykkel, to piggkjelker (en sittende og en knestående) og to friidrettsrullestoler. Disse holder til på Moholt og det er ønskelig at styremedlemmer også bidrar i NTNUI Bumerang.

3. Frivillighetsbank for å opprettholde tilbudene i Trondheim
Det er et mangfold av paraidrettstilbud i byen, og mange av disse trenger flere frivillige for å holde hjulene i gang. Det kan være alt fra veldig små praktiske oppgaver som å holde orden, ta fram utstyr og hjelpe utøverne – til det å være trener eller lagleder. Eller rett og slett å være med å spille, selv om du ikke har en funksjonsnedsettelse da spesielt lagidrettene sliter med å rekruttere nok para-utøvere! Vi er derfor i gang med promoteringen av en frivillighetsbank hvor en melder sin interesse og «lånes ut» der det er behov – om det er i rullestolrugby eller som treningsvenn på SIT.

Hvorfor bør jeg søke og hvem ser vi etter?

Alle som vil er hjertelige velkomne. Det er ingen krav om forkunnskaper eller erfaring med paraidrett, men heller et behov for engasjement og nysgjerrig tilnærming til ny læring! Paraidretten er et lite, men stort felt med enorme muligheter. Med et fokus på bevegelses- og aktivitetsglede dekker vi mange arenaer med rom for både ivaretagelse og utvikling – både i fellesskap og individuelt. Styret jobber tett sammen, så her blir du kjent med fine folk og inkluderes hjertelig i NTNUI-familien!

Søknad er ikke bindende og åpner kun for en hyggelig samtale. Ta gjerne kontakt ved spørsmål – du finner oss på facebook(@NTNUI Paraidrett), instagram (@ntnuiparaidrett) eller e-post: paraidrett@ntnui.no.

Foto: NTNUI Blits/ Nils Dittrich