Gruppeledersamlingen på Studenterhytta

Forrige helg var det tid for et av semesterets store høydepunkter for de tillitsvalgte i NTNUI, gruppeledersamlingen på Studenterhytta. Gruppeledersamling arrangeres én gang i semesteret av Hovedstyret i NTNUI for at tillitsvalgte i de forskjellige gruppene skal bli bedre kjent. Alle  har muligheten til å sende to personer, og i år deltok hele 70 stykker.

Dagen startet med faglig innhold fra Henrik Carstens som er klubbveileder i NIF om nettverk og Vilde Aas som er leder i NTNUI Paraidrett snakket om paraidrett. Videre var det rebusen og den tradisjonsrike bjelkestafetten, før dagen, som alltid, ble avsluttet med en ordentlig festmiddag, med allsang, underholdning og innvielse av det nye Hovedstyret.

Tradisjonen tro ble også middagen utnyttet til å utnevne nye medlemmer til NTNUIs orden. NTNUIs orden består av de tre gradene Storkors, Kommandør og Ridder, og deles ut til personer som har utvist fortjenstfull virksomhet for NTNUI. Som medlem av NTNUIs orden er man livstids- og æresmedlem av NTNUI. I år ble det utnevnt hele sju personer til Ridder:

  • Raymond Toft (dans)
  • Ingrid Houge (rugby)
  • Svenn-Helge Vatne (friidrett)
  • Magnus Warvik (friidrett)
  • Magnus Sogn (amerikansk fotball)
  • Vilde Aas (paraidrett)
  • Eirik Palm Hunnestad (volleyball)

Fellesnevner for alle er at de har lagt ned stor innsats i flere år organisatorisk for sine respektive grupper eller som medlem av NTNUIs hovedstyre. Magnus Warvik og Raymond Toft ble i tillegg utnevnt på bakgrunn av sine sportslige resultater i hhv. langdistanseløping og akrorock.

Etter middag og utdeling av ordener avsluttet mange kvelden med en tur i badstuen og badestampen.

Til tross at mange dro noe trøtte og reduserte hjem, var alle enige om at dette var en fantastisk gruppeledersamling.

Vel møtt til ny gruppeledersamling i september!