Ekstraordinær generalforsamling

Hu og hei!

Da er høstsemesteret så smått i gang, og med det nærmer det seg ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen vil foregå i auditorium R1 i Realfagbygget på Gløshaugen kl. 17:15 tirsdag 22. september. Registrering av de stemmeberettigede vil foregå utenfor auditoriet fra kl. 17:00. Husk at alle grupper må være representert på generalforsamling, og at man må ha med gyldig NTNUI oblat for å ha stemmerett. Hovedstyret vil sørge for at rutiner for smittevern og smittesporing gjennomføres.

Som vanlig vil de administrative utvalgene, Hovedstyret og Hyttestyret komme med sine halvårsberetninger. I tillegg skal det blant annet velges et nytt interimstyre og deler av et nytt hyttestyre.

Etter generalforsamlingen vil det være mulig å løpe, eller ta buss opp til Studenterhytta. Der vil det serveres mat og være muligheter for å bli kjent med enda flere NTNUI’ere!

Fullstendige sakspapirer og vedlegg finnes her.