Mange frå NTNUI på orienteringslandslaga

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: NTNUI Orientering

Før helga vart landslaga i orientering tatt ut. Med grøne auge var uttaka hyggeleg lesing, heile sju utøvarar frå NTNUI kom med. Desse fordeler seg på i alt tre ulike landslag.

Audun Heimdal er klar for A-landslaget i orientering. Foto: NTNUI Orientering/ Per Ivar Skinderhaug.

NTNUIar på A-landslaget


23-årige Audun Heimdal er den aller sterkaste løparen i det store orienteringsmiljøet i NTNUI. Han er verdsmeister i stafett i student-VM, og har også delteke i fleire verdscupkonkurransar. No har han fått plass på A-landslaget i orientering, som ein av kun seks norske herreløparar. Sportsleg leiar i NTNUI Orientering, Rasmus Theisen, fortel at det er tre år sidan sist ein NTNUlar kom med på A-landslaget, og skryt av Heimdal. Heimdal har også individuelle medaljar frå junior-VM. Dei siste åra har han kombinert studiene med orienteringssatsing i NTNUI, og får no altså plass på A-landslaget.

Fakta: NTNUIarar og landslagsuttak (trykk for å utvide)
 • Desse utøvarane frå NTNUI er med på dei ulike landslaga:
 • A-landslaget: Audun Heimdal
 • Next Generation: Ingrid Lundanes, Ane Dyrkorn, Elias Jonsson, Eirik Langedal Breivik
 • Junior: Sigurd Paulsen Vie, Jenny Baklid

Rekrutteringslandslag for unge utøvarar


Som i mange andre idrettar er steget frå juniornivå til høgt internasjonalt nivå stort. Eitt av grepa orienteringsforbundet har gjort, er innføringa av rekrutteringslandslaget “Next Generation”. Utøvarane der er normalt under 25 år, og får tett oppfølging av treningskvardagen av landslagsleiinga. Dei deltek også på dei fleste samlingane til A-landslaget. Her i Trondheim har gruppa eit samarbeid med Olympiatoppen på Granåsen for å planlegge og gjennomføre mellom anna: fysiske testar, styrketrening og ernæringsrettleiing. I år har fire utøvarar frå NTNUI blitt tatt ut på dette laget.

Viktig for treningskvaliteten

Ein av desse er Ingrid Lundanes (22), ein anna NTNUIar som har vore i verdstoppen for juniorar. Ho har mellom anna individuell medalje i junior-EM på merittlista, og var med på det norske laget som tok gull på stafett i student-VM. Lundanes var også med på rekruttsatsinga i fjor, og fortel at det å vere med på rekruttlandslaget er viktig for treningskvaliteten i kvardagen.
— Gjennom rekrutteringslandslaget får vi vere med på treningssamlingar med god matching, så det betyr mykje for meg som utøvar å vere med på dette laget, seier ho.

Ingrid Lundanes (i midten) og Ane Dyrkorn (til venstre) er begge med på rekrutteringslandslaget.
Foto: NTNUI Orientering/ Dagfinn Hole.

Få konkurransar i 2020

Både for Heimdal, Lundanes og dei andre orienteringsløparane har det sjølvsagt vore ein annleis sesong. Vårsesongen vart avlyst, og det same vart alle internasjonale konkurransar. Utøvarane fekk dermed ikkje høve til å konkurrere internasjonalt, og teste korvidt dei har klart å ta enda eitt steg mot verdstoppen.
— Dette er veldig synd, for det er snakk om unge utøvarar i stor utvikling her, seier sportsleg leiar Theisen.

Han er likevel optimistisk på utøvarane sine vegne, og trur utøvarane frå NTNUI vil utvikle seg ytterlegare gjennom det gode landslagstilbodet.

Ane Dyrkorn også inn på landslaget

Optimismen delast også av Ane Dyrkorn, som er ny på rekrutteringslandslaget i år. Til NTNUI Orientering seier ho at ho synest det er veldig stas at landslagssleiinga har trua på ho.
– Eg vart ganske overraska då eg vart ringt opp, for eg hadde ikkje tenkt så mykje over moglegheitane for å kome med, seier Dyrkorn.

Glad vart ho sjølvsagt likevel. No ser Dyrkorn fram til å bli landslagsutøvar, og gir uttrykk for det kjem til å verte både utfordrande, spanande og utviklande å vere del av landslaget i orientering.

Orienteringsgruppa samla i Frankrike i vinter. Foto: NTNUI Orientering

NTNUI Roing ror for verdsrekord

— 1 000 000 meter på romaskin

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: NTNUI/Nils Dittrich

Arkivbilde fra SNM i ergometerroing i 2020. Foto: NTNUI / Nils Dittrich

I samband med TV-aksjonen for plastfritt hav har NTNUI Roing eit verdsrekordforsøk på gang. Klarer dei å ro ein million meter på romaskin i løpet av 64 timar utan at maskina stoppar, og samtidig samle inn pengar til TV-aksjonen?

Vil slå verdsrekorden

Torsdag kveld går startskotet for det som truleg er NTNUI sitt mest ambisiøse bidrag til TV-aksjonen i år. 40 roarar frå NTNUI Roing står klare for den lengste romaskinstafetten dei nokon gong har delteke på. Olav Katle Fleten frå rogruppa fortel at den noverande verdsrekorden er på 64 timar og 10 minutt samanhengande roing, og at det er Peterborough Rowing som har den. Målet er å slå denne rekorden, altså å ro 1 million meter på kortare tid enn den engelske roklubben klarte.

Strenge krav for godkjent rekord

Det er ikkje så lett å få godkjent ein verdsrekord, og det stillast strenge krav til rekordforsøket. Det viktigaste er at romaskina aldri stoppar i løpet av dei mange timane forsøket pågår. Strategien rogruppa har lagt er å leggje opp til relativt korte etapper, på om lag 5-10 minutt kvar. Med andre ord vil effektive vekslingar bli ein nøkkelfaktor i forsøket på å slå rekorden. Sidan rekorden er i mixklassa, er det også krav om minst ein tredjedel menn og ein tredjedel kvinner på laget. Olav Fleten seier at akkurat dette kravet går veldig fint, sidan det er 20 menn og 20 kvinner som deltek for NTNUI.

Samarbeid med TV-aksjonen

Dei siste åra har P3-aksjonen på Solsiden fått stadig større merksemd under TV-aksjonen, spesielt i målgruppa for ungdom, unge vaksne og studentar. Også i år, til tross for pandemien, er NRK P3 på plass med sending frå Solsiden, og Fleten kan fortelje at rogruppa samarbeidar med P3-aksjonen om rekordforsøket. Romaskina vil bli plassert like ved studioet, så det verkar som det kan bli fleire innslag derfra undervegs.
— Og vi får nok sett nokre av programleiarane på romaskina også, hintar Fleten.

Vi får nok sett nokre av programleiarane på romaskinen

Olav Katle Fleten – NTNUI Roing

Pengeinnsamling via Spleis

Rekordforsøket startar torsdag kveld klokka 22.00. Dermed veit ein før klokka 12 på søndag formiddag korleis det går. Men for rogruppa er det ikkje berre rekorden som er viktig denne gongen.

— Vi samlar også inn pengar til TV-aksjonen, og har oppretta ein eigen Spleis, fortel Fleten. Der kan kven som helst sende pengar, som vil bli overført direkte til TV-aksjonen og kampen mot plastfritt hav etter rekordforsøket. Heile forsøket sendast også direkte på nett på roing.no, så det er gode moglegheitar for publikum til å få med seg korleis dei ambisiøse NTNUIarane gjer det!

Kikker du på bildet går du rett til spleisen til NTNUI Roing. Illustrasjon: TV-Aksjonen

Dykkargruppa tek ansvar for reinare hav

NTNUI dykkargruppa driv ikkje berre med populære dykkerturar og -kurs, dei har også havryddedugnad fire gongar i året. I helga var dei på Solsiden, og dei er godt nøgd med korleis det gjekk.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: NTNUI Dykkargruppa

Fire gongar i året fjerner dykkergruppa søppel frå havet i Trondheim. Her frå aksjonen i mars 2019.
Foto: NTNUI Blits

Fjerna søppel frå havet

Fei Song er dugnadsansvarleg i dykkargruppa, og godt nøgd med aksjonen i helga.

Laurdag gjennomførte NTNUI dykkargruppa “Ocean Clean Up” i Dokkbassenget på Solsiden. Normalt gjer gruppa dette fire gongar i året, men grunna koronapandemien hadde gruppa ikkje fått reinska opp sidan mars. 

— Vi fjerner i grunn alt vi kan finne av søppel, det seg vere plast, syklar eller anna rusk, seier Fei Song, som er dugnadsansvarleg i dykkargruppa.

Stort oppmøte

Aksjonen laurdag hadde godt oppmøte av frivillege frå dykkargruppa, og 25 ivrige NTNUIarar bidro til å gjere hamna på Solsiden litt reinare. Deltakarane fordelte seg på 11 dykkarar og 14 frivillege på land. Fleire av deltakarane uttrykte at dei synest det er naturleg at dykkargruppa bidreg til reinare hav, sidan dei sjølv brukar havet så mykje i sin aktivitet. Song understreka på si side at NTNUI og gruppa står for mykje meir enn kun idrettsleg aktivitet, gruppa og medlemmane kjenner også på eit ansvar for miljøet og for havet.

TV-aksjonen har også fokus på hav i år

“Ocean Clean Up” gjennomførast normalt fire gongar i året, og staden det ryddast på alternerar mellom Ila, Solsiden og Skansen. Prosjektet til dykkargruppa er ikkje knytt til årets TV-aksjon, som dreier seg om plastfritt hav, sjølv om dei same måla delast. TV-aksjonen gjennomførast i år 18.oktober, og har fokus på å forbetre avfallssystema i Søraust-Asia, med eit mål om å redusere plastutsleppa med 7000 tonn årleg. Dykkargruppa sin tradisjonsrike aksjon fokuserer meir på å fjerne avfall som allereie er i havet lokalt, men dugnadsansvarleg Song seier gruppemedlemmane også skal stille som bøssebærarar under TV-aksjonen.

Dei frivillege frå dykkargruppa fylte ein heil tilhengar med søppel frå havet laurdag.

Nøgd med haustens aksjon

Og “fangsten” frå aksjonen i helga vart stor nok til å fylle ein heil tilhengar, som vart frakta til idrettsbygget på Dragvoll. Derfra tok Trondheim Renholdsverk over avfallet, og sørga for at det vart ivareteke på ein langt betre måte enn ved å bli kasta i havet. Dugnadsansvarleg Song var godt nøgd med resultatet, og at dykkargruppa har bidrege til å gjere havet rundt Trondheim litt reinare.

På det gamle NTNUI-kontoret hang det ein lett formanande lapp med påskrifta “NTNUI er grøne, så la oss oppføre oss grønt”. Det er lett å slå fast at dykkargruppa lukkast med å drive i tråd med dette prinsippet, og er medvite at både studentar, idrettslag og studentidrettslag bør ta og føle ansvar for miljøet og samfunnet.

Fleire bilete frå aksjonen finn du her.

Linjeforeningsleikane 2020 i gang

AktivCampus og volleyballgruppa samarbeidde om det første arrangementet i årets mest aktive veke på NTNU. Vi har prata både med arrangørar og deltakarar om turneringa.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Vebjørn Jokstad

Det var mange spanande kampar under volleyballturneringa søndag. Foto: NTNUI/Vebjørn Jokstad.

Full påmelding

Prosjektleiar Monja Lien Jakobsen i aktivCampus 2020.

Søndag starta årets linjeforeningsleikar med sandvolleyballturnering i Dødens Dal. Om lag 120 spelarar frå 16 ulike lag deltok, og det var fleire lag som ikkje fekk plass av smittevernomsyn.
—  Ein stor suksess, oppsummerar Monja Lien Jakobsen turneringa som.
Ho er prosjektleiar for AktivCampus, og kunne konstatere at litt gråvær ikkje hindra studentane i å kose seg i Dødens Dal. På bana var innsatsen på topp etter dei to første faddervekene, og no starter altså aktivCampus, “den tredje fadderveka”.

Artig å delta

Hanna Skeidsvoll, ny student på industriell design, var mellom dei mange deltakarane i turneringa. Laget Sirkus Leonardo hadde fått namnet sitt frå linjeforeninga (Leonardo), og stilte opp i badekåper. Skeidsvoll forklarer det ukonvensjonelle draktvalet med at dei ynskja å spele i noko enkelt og uformelt, men samstundes noko fleksibelt nok til å kunne spele ball. Ho fortel at laget består av både fadrar og nye studentar frå linjeforeninga, og at dei har hatt trivelege fadderveker. Volleyballturneringa skildrar ho også som artig, sjølv om dei fleste kampane har enda med tap.

Sirkus Leonardo hadde dei klart mest gjennomførte draktene i turneringa. Foto: NTNUI/Vebjørn Jokstad.

Kan også melde seg på som enkeltperson

Dei fleste laga på turneringa er linjeforeningslag eller faddergrupper slik som Sirkus Leonardo. Men det er også mogleg å melde seg på volleyballturneringa og andre arrangement i leikane som enkeltperson. Prosjektleiar Jakobsen fortel at tre av laga som deltek er samansett av personar som har meldt seg på enkeltvis. Dette blir også mogleg vidare gjennom veka. Når det gjeld Hanna Skeidsvoll og resten av laget hennar, har dei enno ikkje bestemt seg for om dei skal delta på meir gjennom veka. Men ho seier at inntrykket hennar av linjeforeninga er at det er godt miljø på tvers av trinna, og at dette absolutt var eit kjekt arrangement å delta på.

Viser kor viktig Dødens Dal er

Til stades på arrangementet var også leiar i NTNUI, Øystein Fruseth Christiansen. Han er full av godord om arrangementet og aktivCampus.

NTNUI-leiar Øystein Fruseth Christiansen var godt nøgd med arrangementet.
Foto: NTNUI/Vebjørn Jokstad

— Gode arrangement som dette viser kor viktig anlegga i Dødens Dal er for studentmiljøet i Trondheim, seier leiaren.

Som så mange andre er han godt nøgd med korleis aktivCampus bidreg til å skape aktivitet der studentane er, og verkeleg er med på å gjere universitetsområdet meir levande. Og skal ein dømme ut frå denne opningsturneringa, har studentane i Trondheim mykje energi igjen, før resten av linjeforeningsleikane og aktivCampus skal arrangerast den neste veka.

Heile programmet for aktivCampus finn du her.

NTNUI er klare for eit annleis semester

Korleis kan eg eigentleg bli med i NTNUI i år? Kor kan eg finne informasjon om dei ulike idrettane? Desse spørsmåla, og enda nokre til, har vi stilt til Emilie Faarup Storvik. Ho gir gode svar i denne korte introduksjonen til NTNUI hausten 2020.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Oskar Hope-Paulsrud/Nils Dittrich/Roland Richter

Langrenn er ein av mange idrettar ein kan vere med på i NTNUI. Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

Intense førebuingar til semesteret

Emilie Faarud Storvik frå
NTNUI Hovudstyret

Gjennom 110 år har tallause studentar fått sjansen til å oppleve idrettsglede og kameratskap i NTNUI. Det skal også årets nye studentar få sjansen til. Men i 2020 er det meste annleis, også korleis ein som ny student vert kjent med idrettslaget med dei grøne og gule fargane. Emilie Faarup Storvik frå hovudstyret har arbeidd mykje med promotering av NTNUI i år, og fortel om ei intens periode med mykje arbeid for å få ting på plass til semesterstart. Ho skildrar korte tidfristar og stadige endringar gjennom våren og sommaren som utfordrande, men føler seg trygg på at NTNUI er klare for å ta mot nye studentar på ein god måte.

Fakta: NTNUI (trykk for å utvide)
 • NTNUI vart stifta i 1910.
 • NTNUI har over 12 000 medlemmar, dei langt fleste er NTNU-studentar.
 • Alle NTNU-studentar kan bli medlem i NTNUI.
 • Aktiviteten organiserast gjennom nær 50 grupper for dei ulike idrettane.

Virtuell stand

— I år blir den tradisjonrike standen virtuell, kan Storvik fortelje. Det er også planlagt ei livesending på nett like etter at immatrikuleringa er over, der ein kan lære meir om NTNUI og det rike aktivitetstilbodet. Ivrige frivillige i idrettslaget har lagt ned eit stort arbeid i forkant for å førebu denne sendinga. Den store studentfrivilligheten er noko Trondheim er stolte over å kunne profilere, og i NTNUI er det studentane sjølv som driv både idrettslaget og alle undergruppene. Det er desse studentane sin innsats for seg og sine medstudentar som får det største idrettslaget i Noreg til å gå rundt.

Meir enn idrett i NTNUI

— Denne hausten kjem vi til å ha eit særskilt fokus på å også rekruttere til NTNUI Admin, seier Storvik.

Ho forklarer at NTNUI Admin består av fleire små utval som gjer administrative oppgåver i idrettslaget, og danner sine eigne fellesskap av studentfrivillige. IT-utvalet NTNUI Sprint har utvikla digitalt medlemssystem, medlemsapp og heimesider for fleire av gruppene, for å nemne noko. Medieutvalet NTNUI Blits er for dei med interesse for fotografi, videoproduksjon, grafisk design eller liknande, og har mykje bra utstyr for dette. Det er også utval for økonomi, arrangement (NTNUI Event) og paraidrett, så idrettslaget føler seg trygge på å ha eit godt tilbod også for dei som ikkje nødvendigvis vil drive idrett.

Sportsstudio direkte på nett på måndag

Fleire av utvala er med på å produsere livesendinga etter immatrikuleringa måndag. Storvik gler seg stort til denne sendinga. Representantar frå mange ulike grupper kjem til å kome innom sportsstudioet i Dødens Dal ved Gløshaugen. Emilie Storvik ser ekstra fram til at reporterane skal få bryne seg på utfordringar frå nokre av gruppene, og kan røpe at både dansegruppa og innebandygruppa har utfordringar klare.

— Vi håper sendinga skal bidra til å gi god informasjon om NTNUI, seier ho, og legg til at det blir ope for å sende inn eigne spørsmål enten til studioet, i tillegg til at frivillige frå mange av gruppene vil introdusere sin idrett.

Normalt skjer mykje av utandørstreninga til NTNUI i Dødens Dal. Måndag blir det direktsendt sportsstudio frå same stad. Foto: NTNUI Blits/ Oskar Hope-Paulsrud

Har du ein bodskap til dei nye studentane?
— Som ny student bør du engasjere deg, og skaffe deg eit verv fort som fy! Gjerne i NTNUI. Eg har lært meir av verva mine enn av studiane, og synest det er ein super måte å få nye vener og utfordringar på, seier Storvik, som også er leiar i badmintongruppa i NTNUI og sit i rekrutteringsutvalet til Norges Studentidrettsforbund. Og ho er heilt klart inne på noko. Når eg snakkar med frivllige i NTNUI, trekk dei oftast fram venskap og samarbeid med andre frivillige som noko av det aller beste med NTNUI. Storvik fortel at ho lærer noko nytt av andre frivillige kvar einaste dag, og at det alltid er hjelp å få når ho treng det.

Da veit du altså kva du bør gjere som ny student på måndag. Finn noko du har lyst til å bli med på, og gjer det. Bli gjerne med i NTNUI, og kanskje ynskjer du også å ta på deg frivillige oppgåver der etter kvart? Studentidretten i Trondheim er stor, populær og grøn. Han er drive av studentar, slik han har vore i 110 år, og det kjem han til å vere også framover. Du, som ny student i 2020, kan sjå fram til å ta plass i den lange rekka av studentar som har opplevd idrettsglede og fellesskap i NTNUI.

Direktesendinga frå Dødens Dal kan du finne her.

NTNUI Dans opptrer her under opninga av det nye idrettsbygget på Gløshaugen sist haust. Måndag er dei klare med utfordringar til reporterane under direktesendinga. Foto: NTNUI Blits/Nils Dittrich

NTNUI Rumpeldunk er i farta igjen

I tråd med den gradvise opninga av samfunnet, har også stadig fleire grupper i NTNUI byrja opp att med aktivitet. Rumpeldunkgruppa er ei av gruppene som dei siste vekene har vore kreative, og tenkt ut sosiale treningsformer i tråd med retningslinjene frå FHI.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Oskar G. Paulsrud

Grupper på fem

Trenar for NTNUI Rumpeldunk Amund Kulsrud Storruste.

— Vi har dei siste vekene hatt treningar i grupper på opptil fem, så det har sjølvsagt vore veldig annleis frå det vi vanlegvis gjer, fortel trenar Amund Kulsrud Storruste.

Han fortel at treningsopplegget har fokusert spesielt på fotarbeid og løpsteknikk, sidan dette er gode øvingar ein kan gjere med god avstand til andre. Inspirasjon til øvingane har han mellom anna funne på nettet, der det er mange andre trenarar som er i same, nye situasjon.  

— Dette har vore ein god moglegheit til å trene på ting vi vanlegvis nedprioriterer, er konklusjonen til Veslemøy Selvik. 

Ho er leiar i NTNUI Rumpeldunk, og glad for at gruppa igjen kan tilby aktivitet til sine medlemmar. Trenar Storruste fortel at sjølv om ikkje alle medlemmane var like motiverte for denne forma for trening, verka det som alle var godt fornøyde med å kunne treffast igjen. Han skildrer vidare hurtige retningsforandringar og akselererasjonar som noko av det gruppa gjorde mykje av i vekene dei kun kunne trene fem personar saman. Nokre styrkeøvingar vart også lagt inn i treninga, og desse øvingane vart styrt av ein fysioterapeut som spelar på laget.

Leiar i NTNUI Rumpeldunk Veslemøy Selvik. Foto: NTNUI Blits/Oskar G. Paulsrud
Fakta: NTNUI i koronatida (trykk for å utvide)
 • NTNUI og SiT innstilte all organisert treningsaktivitet torsdag 12.mars.
 • Sidan da har gruppene maksimalt kunne trent i grupper på fem.
 • Frå torsdag 7.mai opnar retningslinjene frå FHI for trening i grupper på 20, så lenge ein held minimum ein meter avstand.
 • NTNUI sitt rumpeldunklag er eit mixlag med om lag 25 spelarar

EM Utsatt

Ein kan trygt seie at våren vart annleis enn planlagt for rumpeldunkgruppa, som for så mange andre. Normalt skulle laget ha delteke i både NM og EM i løpet av våren. Spesielt EM i Belgia var å rekne for eit høgdepunkt. Trenaren fortel at billettar og overnatting var bestilt, og at laget gleda seg stort til å delta. NTNUI har oftast enda topp ti i EM, med eit naturleg høgdepunkt i semifinaleplassen i 2017. No får dei ikkje sjansen til å gjenta denne prestasjonen i år.

Les mer om NTNUI Rumpeldunk

Selvik og Storruste er imidlertid samde om at det no handlar om å gjere det beste ut av situasjonen. Dei er glade for å ha starta opp att aktivitet, og seier begge at rumpeldunkgruppa vil følgje råd og retninglinjer frå FHI framover. Sidan torsdag 7.mai har det vore lov å trene i grupper på 20, så lenge ein held minimum ein meter avstand. Men gruppa ser likevel ikkje på det som sannsynleg å kunne trene “normalt” i den komande tida.
— Vi driv med ballsport, og gler oss over at det no er opna opp for å kunne kaste ballen til kvarandre igjen, seier Storruste,  dei første vekene måtte vi bruke andre løysingar med kvar sin ball.

Storruste instruerar spelarane i NTNUI Rumpeldunk på trening. Foto: NTNUI Blits/ Oskar G. Paulsrud

Kjekt å kunne trefst igjen

Til tross for mindre varierte treningar enn vanleg, har i alle fall medlemmane i rumpeldunkgruppa kunne trefst igjen. Både norske og internasjonale studentar har møtt opp i Dødens Dal, og delteke i dette organiserte treningstilbodet. NTNUI si rolle som sosial arena og møtepunkt er ikkje akkurat mindre viktig enn vanleg i denne spesielle tida. Og framover kan altså enda fleire trefst, i tråd med dei nye retningslinjene. Kvardagen blir meir og meir normalisert, men idrettsgleda og fellesskapet er i alle fall til stades, akkurat som før.

Trening med avstand hos NTNUI Rumpeldunk. Foto: NTNUI Blits/Oskar G. Paulsrud