NTNUI er klare for eit annleis semester

Korleis kan eg eigentleg bli med i NTNUI i år? Kor kan eg finne informasjon om dei ulike idrettane? Desse spørsmåla, og enda nokre til, har vi stilt til Emilie Faarup Storvik. Ho gir gode svar i denne korte introduksjonen til NTNUI hausten 2020.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Oskar Hope-Paulsrud/Nils Dittrich/Roland Richter

Langrenn er ein av mange idrettar ein kan vere med på i NTNUI. Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

Intense førebuingar til semesteret

Emilie Faarud Storvik frå
NTNUI Hovudstyret

Gjennom 110 år har tallause studentar fått sjansen til å oppleve idrettsglede og kameratskap i NTNUI. Det skal også årets nye studentar få sjansen til. Men i 2020 er det meste annleis, også korleis ein som ny student vert kjent med idrettslaget med dei grøne og gule fargane. Emilie Faarup Storvik frå hovudstyret har arbeidd mykje med promotering av NTNUI i år, og fortel om ei intens periode med mykje arbeid for å få ting på plass til semesterstart. Ho skildrar korte tidfristar og stadige endringar gjennom våren og sommaren som utfordrande, men føler seg trygg på at NTNUI er klare for å ta mot nye studentar på ein god måte.

Fakta: NTNUI (trykk for å utvide)
  • NTNUI vart stifta i 1910.
  • NTNUI har over 12 000 medlemmar, dei langt fleste er NTNU-studentar.
  • Alle NTNU-studentar kan bli medlem i NTNUI.
  • Aktiviteten organiserast gjennom nær 50 grupper for dei ulike idrettane.

Virtuell stand

— I år blir den tradisjonrike standen virtuell, kan Storvik fortelje. Det er også planlagt ei livesending på nett like etter at immatrikuleringa er over, der ein kan lære meir om NTNUI og det rike aktivitetstilbodet. Ivrige frivillige i idrettslaget har lagt ned eit stort arbeid i forkant for å førebu denne sendinga. Den store studentfrivilligheten er noko Trondheim er stolte over å kunne profilere, og i NTNUI er det studentane sjølv som driv både idrettslaget og alle undergruppene. Det er desse studentane sin innsats for seg og sine medstudentar som får det største idrettslaget i Noreg til å gå rundt.

Meir enn idrett i NTNUI

— Denne hausten kjem vi til å ha eit særskilt fokus på å også rekruttere til NTNUI Admin, seier Storvik.

Ho forklarer at NTNUI Admin består av fleire små utval som gjer administrative oppgåver i idrettslaget, og danner sine eigne fellesskap av studentfrivillige. IT-utvalet NTNUI Sprint har utvikla digitalt medlemssystem, medlemsapp og heimesider for fleire av gruppene, for å nemne noko. Medieutvalet NTNUI Blits er for dei med interesse for fotografi, videoproduksjon, grafisk design eller liknande, og har mykje bra utstyr for dette. Det er også utval for økonomi, arrangement (NTNUI Event) og paraidrett, så idrettslaget føler seg trygge på å ha eit godt tilbod også for dei som ikkje nødvendigvis vil drive idrett.

Sportsstudio direkte på nett på måndag

Fleire av utvala er med på å produsere livesendinga etter immatrikuleringa måndag. Storvik gler seg stort til denne sendinga. Representantar frå mange ulike grupper kjem til å kome innom sportsstudioet i Dødens Dal ved Gløshaugen. Emilie Storvik ser ekstra fram til at reporterane skal få bryne seg på utfordringar frå nokre av gruppene, og kan røpe at både dansegruppa og innebandygruppa har utfordringar klare.

— Vi håper sendinga skal bidra til å gi god informasjon om NTNUI, seier ho, og legg til at det blir ope for å sende inn eigne spørsmål enten til studioet, i tillegg til at frivillige frå mange av gruppene vil introdusere sin idrett.

Normalt skjer mykje av utandørstreninga til NTNUI i Dødens Dal. Måndag blir det direktsendt sportsstudio frå same stad. Foto: NTNUI Blits/ Oskar Hope-Paulsrud

Har du ein bodskap til dei nye studentane?
— Som ny student bør du engasjere deg, og skaffe deg eit verv fort som fy! Gjerne i NTNUI. Eg har lært meir av verva mine enn av studiane, og synest det er ein super måte å få nye vener og utfordringar på, seier Storvik, som også er leiar i badmintongruppa i NTNUI og sit i rekrutteringsutvalet til Norges Studentidrettsforbund. Og ho er heilt klart inne på noko. Når eg snakkar med frivllige i NTNUI, trekk dei oftast fram venskap og samarbeid med andre frivillige som noko av det aller beste med NTNUI. Storvik fortel at ho lærer noko nytt av andre frivillige kvar einaste dag, og at det alltid er hjelp å få når ho treng det.

Da veit du altså kva du bør gjere som ny student på måndag. Finn noko du har lyst til å bli med på, og gjer det. Bli gjerne med i NTNUI, og kanskje ynskjer du også å ta på deg frivillige oppgåver der etter kvart? Studentidretten i Trondheim er stor, populær og grøn. Han er drive av studentar, slik han har vore i 110 år, og det kjem han til å vere også framover. Du, som ny student i 2020, kan sjå fram til å ta plass i den lange rekka av studentar som har opplevd idrettsglede og fellesskap i NTNUI.

Direktesendinga frå Dødens Dal kan du finne her.

NTNUI Dans opptrer her under opninga av det nye idrettsbygget på Gløshaugen sist haust. Måndag er dei klare med utfordringar til reporterane under direktesendinga. Foto: NTNUI Blits/Nils Dittrich

NTNUI Rumpeldunk er i farta igjen

I tråd med den gradvise opninga av samfunnet, har også stadig fleire grupper i NTNUI byrja opp att med aktivitet. Rumpeldunkgruppa er ei av gruppene som dei siste vekene har vore kreative, og tenkt ut sosiale treningsformer i tråd med retningslinjene frå FHI.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Oskar G. Paulsrud

Grupper på fem

Trenar for NTNUI Rumpeldunk Amund Kulsrud Storruste.

— Vi har dei siste vekene hatt treningar i grupper på opptil fem, så det har sjølvsagt vore veldig annleis frå det vi vanlegvis gjer, fortel trenar Amund Kulsrud Storruste.

Han fortel at treningsopplegget har fokusert spesielt på fotarbeid og løpsteknikk, sidan dette er gode øvingar ein kan gjere med god avstand til andre. Inspirasjon til øvingane har han mellom anna funne på nettet, der det er mange andre trenarar som er i same, nye situasjon.  

— Dette har vore ein god moglegheit til å trene på ting vi vanlegvis nedprioriterer, er konklusjonen til Veslemøy Selvik. 

Ho er leiar i NTNUI Rumpeldunk, og glad for at gruppa igjen kan tilby aktivitet til sine medlemmar. Trenar Storruste fortel at sjølv om ikkje alle medlemmane var like motiverte for denne forma for trening, verka det som alle var godt fornøyde med å kunne treffast igjen. Han skildrer vidare hurtige retningsforandringar og akselererasjonar som noko av det gruppa gjorde mykje av i vekene dei kun kunne trene fem personar saman. Nokre styrkeøvingar vart også lagt inn i treninga, og desse øvingane vart styrt av ein fysioterapeut som spelar på laget.

Leiar i NTNUI Rumpeldunk Veslemøy Selvik. Foto: NTNUI Blits/Oskar G. Paulsrud
Fakta: NTNUI i koronatida (trykk for å utvide)
  • NTNUI og SiT innstilte all organisert treningsaktivitet torsdag 12.mars.
  • Sidan da har gruppene maksimalt kunne trent i grupper på fem.
  • Frå torsdag 7.mai opnar retningslinjene frå FHI for trening i grupper på 20, så lenge ein held minimum ein meter avstand.
  • NTNUI sitt rumpeldunklag er eit mixlag med om lag 25 spelarar

EM Utsatt

Ein kan trygt seie at våren vart annleis enn planlagt for rumpeldunkgruppa, som for så mange andre. Normalt skulle laget ha delteke i både NM og EM i løpet av våren. Spesielt EM i Belgia var å rekne for eit høgdepunkt. Trenaren fortel at billettar og overnatting var bestilt, og at laget gleda seg stort til å delta. NTNUI har oftast enda topp ti i EM, med eit naturleg høgdepunkt i semifinaleplassen i 2017. No får dei ikkje sjansen til å gjenta denne prestasjonen i år.

Les mer om NTNUI Rumpeldunk

Selvik og Storruste er imidlertid samde om at det no handlar om å gjere det beste ut av situasjonen. Dei er glade for å ha starta opp att aktivitet, og seier begge at rumpeldunkgruppa vil følgje råd og retninglinjer frå FHI framover. Sidan torsdag 7.mai har det vore lov å trene i grupper på 20, så lenge ein held minimum ein meter avstand. Men gruppa ser likevel ikkje på det som sannsynleg å kunne trene “normalt” i den komande tida.
— Vi driv med ballsport, og gler oss over at det no er opna opp for å kunne kaste ballen til kvarandre igjen, seier Storruste,  dei første vekene måtte vi bruke andre løysingar med kvar sin ball.

Storruste instruerar spelarane i NTNUI Rumpeldunk på trening. Foto: NTNUI Blits/ Oskar G. Paulsrud

Kjekt å kunne trefst igjen

Til tross for mindre varierte treningar enn vanleg, har i alle fall medlemmane i rumpeldunkgruppa kunne trefst igjen. Både norske og internasjonale studentar har møtt opp i Dødens Dal, og delteke i dette organiserte treningstilbodet. NTNUI si rolle som sosial arena og møtepunkt er ikkje akkurat mindre viktig enn vanleg i denne spesielle tida. Og framover kan altså enda fleire trefst, i tråd med dei nye retningslinjene. Kvardagen blir meir og meir normalisert, men idrettsgleda og fellesskapet er i alle fall til stades, akkurat som før.

Trening med avstand hos NTNUI Rumpeldunk. Foto: NTNUI Blits/Oskar G. Paulsrud