NTNUI rydda i Midtbyen før 17.mai – La den få merke den er en studenterby!

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Eivind Jølsgard

Kristi himmelfartsdag nytta om lag 50 grønkledde NTNUI-medlemmar fridagen til å rydde i Trondheim Sentrum. Ulike typer rot og rusk i gatene, parkane og ved busstoppa vart samla saman i søppelsekkar, og fjerna frå bysentrum. Under normale tilhøve kunne store deler av byen nytt godt av dette under 17.maifeiringa i neste veke.

Nokre av deltakarane under ryddeaksjonen. Foto: Eivind Jølsgard/NTNUI Blits

Nesten 50 deltakarar


NTNUI håper idrettslaget si rydding av sentrumsgatene kan bli ein tradisjon heile byen kan nyte godt av dei neste åra. Stine Bertelsen frå NTNUI Hovudstyret er godt nøgd med denne første gjennomføringa. Ho fortel at initiativet til ryddeaksjonen kom frå volleyballgruppa, og at ho og resten av hovudstyret var raske til å også få med fleire undergrupper i idrettslaget.
—  Det var utruleg kjekt å sjå så mange NTNUIarar på ein gang, seier Bertelsen, som fortel at det er lenge sidan sist NTNUI hadde ei så stor fysisk samling.
Sidan arrangementet var utandørs var det mogleg å vere mange samla på tvers av grupper. Dermed vart arrangementet både eit nyttig avbrekk frå eksamenslesinga og ein fin sosial møtestad på tvers av gruppene.

Stine Bertelsen frå NTNUI Hovudstyret var ansvarleg for aksjonen. Arkivfoto: Oskar Hope-Paulsrud/NTNUI Blits

Gode tilbakemeldingar


Erfaringane frå ryddinga var særs positive. Ivrige søppel-plukkarar gjekk gjennom byen i høg fart, og fekk gjort gatene reinare på sin tur gjennom byen. Også Marinen og Festningen fekk dugnadsgjengar i grøne jakker på besøk. Det gode været ga gode arbeidsforhold, og alle frivillege fekk servert både pizza og bollar i etterkant av ryddinga. No er målet å skalere opp ytterlegare for neste år, slik at ein kan få samla enda fleire deltakarar når gatene skal ryddast før 17.mai da. Det trur Bertelsen er mogleg å få til, med enda tidlegare planlegging og gode erfaringar frå årets rydding som eit godt fundament for det arbeidet.

Sosialt å rydde

Det var mange røyksneipar og snusrestar å plukke. Her er det Marte Lauvås som rydder.
Foto: Eivind Jølsgard/NTNUI Blits

To av dei mange som var med å rydde var Astrid Vangdal og Marte Lauvås. Dei spelar begge på det nyopprykka eliteserielaget i volleyball, og hadde saman med resten av laget sitt satt av to timar til aksjonen. Lauvås fortel at det var kjekt å vere med på noko sosialt i NTNUI igjen, etter mange avlysingar den siste tida. Dei to gjekk primært i Olav Tryggvassons gate, saman med andre frå volleyballgruppa. Dei to frivillege ryddarane og Bertelsen fortel begge om gode tilbakemeldingar frå innbyggarar som møtte på den fargerike dugnadsgjengen på veg gjennom bysentrum.
— Det var veldig triveleg å høyre undervegs at innsatsen vart satt pris på, seier Vangdal, og får støtte av Lauvås. Vidare seier Vangdal at ho også er glad for å kunne gje noko tilbake til studiebyen som har gitt ho så mange gode opplevingar dei siste åra, i tillegg til at det å kunne treffe NTNUIarar frå andre grupper igjen var artig.

Sentrumsgatene vart farga grøne av ryddarane frå NTNUI. Foto: Eivind Jølsgard/NTNUI Blits

Røyksneipar overalt


Mange lurer nok på kva ryddegruppene fann i byen? Det vanlegaste funnet var røyksneipar og snus, som låg nærast strødd over alt på gatene. Fleire deltakarar ga etter arrangementet uttrykk for overrasking over kor mange røyksneipar som berre nesten hadde treft søppelbøttene rundt om på busstoppa i sentrum. Det var også mange munnbind å finne, i tillegg til meir kuriøse ting som skjerf og genserar. No er i alle fall byen og sentrum reinare enn tidlegare i veka, og dei mange deltakarane frå NTNUI håper Trondheim verkeleg har fått merke at den er ein studenterby!

Her kan du sjå fleire bilete frå arrangementet. Kanskje ser du også nokon du kjenner?

Jens Inge Bakketun er leiar i volleyballgruppa og ein av initiativtakarane til arrangementet. Han er, som ein kan sjå her, særs godt nøgd med gjennomføringa! Foto: Eivind Jølsgard/NTNUI Blits

Tøffe NTNUIarar testa øvingar før NRK-program

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: NRK/Kristoffer Bergersen

Fire personar frå fire ulike grupper i NTNUI var med på å teste bårebæring for NRK i fjor haust. No har konkurransa blitt tatt med i TV-programmet Norges Tøffeste, og her fortel deltakarane om deira oppleving.

NRK har laga denne videoen frå båreberinga sist haust. Video: NRK/Kristoffer Bergersen.

Test for populært NRK-program
Tredje sesong av TV-programmet Norges Tøffeste er i gang på NRK. Programleiar Jørgine “Funkygine” Vasstrand og 10 godt trente unge deltakarar med bakgrunn frå ulike idrettar eller treningsformer er å sjå på skjermen kvar fredag. Deltakarane blir sett på tunge fysiske prøver, med mål om å finne ut kven som er Norges tøffeste. Før programmet skal spelast inn er det viktig for NRK både å teste korleis oppgåvene fungerer, og å finne ut kor godt dei eignar seg på TV. Fire NTNUI-medlemmer var med på å teste bårebæring i september.

Konkurrerte i båretransport
Fredrik Warvik (friidrett), Preben Hagen Hestad (e-sport), Ellen Marie Ariansen (calisthenics) og Nikolai Brodin (snowboard og freeski) var dei fire deltakarane frå NTNUI. Oppgåva dei skulle løyse var å transportere ein person fortast mogleg på ei båre langs togskinner. Dei sto heilt fritt til å velje kordan oppgåva vart løyst, så diskusjon om moglege framgangsmåter sto sentralt. Videoen over gir eit innblikk i dei ulike tilnærminga til korleis oppgåva vart løyst.

Det vart ein lang dag med tøff bårebering for dei fire frå NTNUI. Foto: NRK.

To ulike strategiar for å løyse oppgåva
Warvik og Hestad fortel at bårebæring var ei heilt ny oppgåve for dei. Brodin hadde vore borti liknande i militærtenesta si, men dei tre andre gjekk til oppgåva med blanke ark. Dei fann raskt to hovudstrategiar som vart testa ut. Den eine gjekk ut på å ha to personar om gongen som bar båra, medan den andre strategien var at alle fire bar. Den første metoden gir fordelar med tanke på at det er lettare koordinativt å halde båra stabilt med to personar, medan den andre metoden gir mindre vekt å bere for kvar av dei som løfter båra.
—  Vi fann raskt ut at den eine tilnærminga var langt betre enn den andre, seier Hestad.

Og, då programmet vart vist på TV, valde dei to konkurrerande laga faktisk kvar sin av desse to metodane.
— Eg var da sikker på kven som kom til å vinne, basert på det vi hadde erfart under testinga, held han fram.
At sigersmarginen vart så stor som han vart, var likevel litt overraskande for både Warvik og Hestad. Kva metode som var den beste skal vi ikkje røpe her, episoda ligg ute i NRK TV. For dei to komande ingeniørane Hestad og Warvik var det uansett ei god oppleving både å knekke koden for konkurransa og å bere båra.

Kjekt å samarbeide på tvers av idrettar
Det har ikkje vore så mange store arrangement på tvers av NTNUI-gruppene det siste året, av nokså sjølvforklarande årsaker. Både Warvik og Hestad trekk fram at det var kjekt å treffe og samarbeide med medlemmar frå andre NTNUI-grupper. Oppgåva var nokså fysisk krevjande, men stilte også høge krav til samarbeid, skildrer dei to. Det å gjere noko annleis enn ein gjer til vanleg, er også noko Warvik trekk fram som kjekt. Det å få litt innblikk i korleis NRK produserer TV-program, er også ei anna interessant oppleving dei to nevner. Warvik fortel at dei vart filma av tre ulike fotografar, inkludert ein dronefotograf. No ser begge to framover mot nye arrangement i framtida, og fleire artige opplevingar i NTNUI i tida som kjem.

NRK-programmet med bårebering finn du på denne lenka.

Foto: NRK.

Pressemelding: Monja Lien Jakobsen er vald til ny leiar for NTNUI

Monja Lien Jakobsen er vald til ny leiar av NTNUI. Her under eit aktivCampus-arrangement ho va ansvarleg for i august. 
Foto: NTNUI Blits/ Roland Richter(Gjenbruk etter CC BY 4.0)

Trondheim, 3.mars 2021

Monja Lien Jakobsen (25) frå Bodø vart tysdag kveld vald til ny leiar for NTNUI. Idrettslaget er det største i Noreg, og tilbyr aktivitet i over 50 ulike idrettar til studentar i Trondheim.

Jakobsen, som også er medlem av styret i Nordland Idrettskrets, har allereie vore ein del av NTNUI-styret i eitt år. Som arrangementsansvarleg i 2020 opplevde ho naturleg nok at mange av arrangementa vart avlyst, men ho har likevel satt sitt sterke preg på foreninga. Viktigast er det nok at ho var ansvarleg for AktivCampus-satsinga i 2020, som går ut på å arrangere ei “tredje fadderveke” på NTNU med fokus på fysisk aktivitet på universitetsområdet. Under Jakobsen si leiing har dette prosjektet vakse til å bli eit nasjonalt prosjekt som i 2021 skal gjennomførast også i andre universitetsbyar.

Jeg er utrolig ydmyk for den tilliten jeg har fått fra verdens beste klubb. NTNUI er en fantastisk organisasjon, og jeg er stolt av å få lede en klubb som er tuftet på et brennende engasjement og frivillighet, seier Jakobsen.

Monja Lien Jakobsen har også ein allsidig bakgrunn frå leiarverv innen idretten. Ho er styremedlem i Nordland Idrettskrets, og har vore leiar i ungdomsutvalet i ungdomskretsen. Ho har utdanning for “yngre leiarar i idretten” frå Norges Idrettshøgskule. I år skriv Monja Lien Jakobsen masteroppgåve i matematikkdidaktikk ved NTNU.

Jeg skal sammen med resten av Hovedstyret lose oss så godt som mulig gjennom 2021, og jeg ser veldig fram til å jobbe tett med et dyktig styre. Jeg gleder meg til det kommende året, og håper på mye aktivitetsglede og engasjement blant Trondheims studenter, seier Jakobsen sjølv om sitt nye tillitsverv.

Det nye styret står for mykje kontinuitet frå 2020. Fem av dei ti styremedlemmane går inn i si andre periode, noko som ofte er uvanleg i studentidretten. Øystein Fruseth Christiansen (22), som var leiar fram til årsmøtet i går, går no over i ei ny rolle som nestleiar. Viktig for den økonomiske drifta av idrettslaget er det også at hovudkasserer Sven Andreas Nygaard (29) og økonomiansvarleg Idun Eide Stavseng (20) begge går inn i ei ny periode i sine verv. Mats Finsås (25), som har vore informasjonansvarleg i hovudstyret, vart også attvald til ei ny periode.

Kontinuiteten i klubbdrifta styrkast ytterlegare ved at tre nye styremedlem har vore med i interrimsstyret i NTNUI sidan september. Joakim Haneberg Johansen (31) har også lang erfaring som leiar av NTNUI Koiene. Julie Heiervang Johnsen (24) er inne i sitt tredje år i volleyballstyret, medan Cecile Ulrikke Grøndal (27) har sterk økonomibakgrunn i tillegg til sitt tidlegare verv i interrimstyret.  Elles er Stine Bertelsen (21) og Stian Koch (21) også nye i hovudstyret. Dei to har idrettsbakgrunn frå høvesvis symjing og tennis, og Koch har mellom anna vore kasserer i tennisgruppa. 

Om NTNUI

NTNUI er Norges største idrettslag. Idrettslaget ble stiftet i 1910 og har drevet med idrett i over 110 år. Laget har over 50 ulike idrettsgrupper. NTNUI ønsker å spre mangfold, samhold og idrettsglede blant studentene i Trondheim. Sammen skaper NTNUI de beste øyeblikkene i studietiden. 

Vi har over 14 000 medlemmer og har kontorer på Gløshaugen i Trondheim.  

Har du flere spørsmål eller ønsker å snakke med Monja Lien Jakobsen kan du kontakte kommunikasjonsrådgiver Oskar Hope-Paulsrud på e-post oskar.paulsrud@ntnui.no eller telefon +47 902 66 958. Ønsker du portrettbilde av Monja Lien Jakobsen finner du det her (Gjenbruk etter CC BY 4.0, Foto: Fotografens navn / NTNUI Blits/(fotografen står oppgitt i mediearkivet)

No kan du leige utstyr av NTNUI Bumerang igjen

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Eivind Jølsgard

Opninga torsdag kveld vart ein stor suksess med over 100 bookingar – leiar Stian Rakke vil gjerne ha med fleire studentar som frivillige

Det var stort oppmøte under semesteropninga til Blits torsdag.

Utleige av turutstyr


Etter nær eitt år med låg aktivitet, opna NTNUI Bumerang endeleg for fullt igjen torsdag kveld. Dei driv utleige av mellom anna ski- og  turutstyr, og legg slik til rette for at studentar kan få oppleve naturen rundt Trondheim. Spesielt utvekslingsstudentar som enten har lite skierfaring frå før eller ikkje har tatt med seg utstyr heimefrå, er flittige brukarar av tilbodet. Leiar for Bumerang, Stian Rakke, fortel at etterspurnaden er valdsamt stor.
—  Hadde vi hatt dobbelt så store lokaler og dobbelt så mange frivillige, kunne vi nok ha leigd ut dobbelt så mykje, konstaterer han.

Fakta: NTNUI Bumerang (trykk for å utvide)
 • Leiger ut tur- og skiutstyr til studentar.
 • Du treng ikkje vere NTNUI-medlem for å leige utstyr.
 • Utstyr må bestillast på førehand, og hentast torsdag eller fredag mellom 17.00 og 18.00.
 • Lokala til Bumerang er i bygning 6 på Moholt, nær Herman Krags vei 28.

Utvekslingsstudentar som frivillige


Rakke har vore leiar i Bumerang heilt sidan starten i 2014. Denne våren har 20 studentar meldt seg som frivillige, alle utvekslingsstudentar. Da er det klart at ikkje alle har like god kjennskap til langrennsski frå før, men Rakke er imponert over kor fort dei frivillige lærer. Han skildrar eit tett fellesskap i Bumerang, der skiopplevingar og meistring er med på å knytte dei frivillige saman.
—  Dei frivillige gjer ein kjempejobb og vi er like mange som normalt, sjølv om det er færre utvekslingsstudentar i Trondheim enn normalt i år, seier Rakke.

Leiar Stian Rakke (sittande) og dei andre frivillige hadde god kontroll torsdag, tross den store pågangen.

Leiaren kunne likevel ynskt seg nokre fleire norske studentar også, det vil gjere det lettare å ha kontinuitet i drifta av organisasjonen. Han fortel at han har fått veldig mykje ut av sine møter med internasjonale studentar gjennom Bumerang. Mellom anna har han lært mykje av deira perspektiv, og fått tatt del i deira opplevingar når dei kjem til Noreg, prøver langrenn for første gong og utviklar nye venskap. Samstundes understrekar leiaren at Bumerang leiger ut til alle studentar, også norske.
—  Dermed kunne det vore greitt å ha fleire norske frivillige også, for å betre spegle studentgruppa vi leiger ut til, seier han.

Mål om trivsel, idrett og venskap


NTNUI Bumerang har tidlegare fått stor merksemd for sitt inkluderande arbeid, spesielt for deira bidrag til at utvekslingsstudentar finn seg til rette og kjem inn i sosiale miljø i Trondheim. I 2019 fekk dei Buddy-prisen av NTNU, for å fremme aktivitet og inkludering i studentmiljøet. Og det er nettopp dette som er målet til Bumerang, kan Rakke stadfeste.
—  Vårt mål er å leggje til rette for trivsel og idrett gjennom utleige av utstyr. Dette legg til rette for at fleire får ta del i arenaer for å danne venskap.

Bumerang har eit rikt utval av mellom anna ski for utleige.

Må booke utstyr på nett på førehand


Opninga torsdag viste også at verda har forandra seg sidan Bumerang sist kunne drive for fullt. Godt strukturerte køer og presise smitteverntiltak vart fulgt, og leiaren skryt av dei som var til stades på opninga. Det er gjort endringar i både rutiner og opningstider for å tilpasse seg til situasjonen. Alle bookingar må gjerast på førehand via nett, og utstyr må hentast i opningstida enten torsdag eller fredag kveld. Innlevering av utstyr skjer no kun måndagar, for å sikre nok tid til å vaske utstyr før det skal delast ut igjen. Men skal ein dømme ut frå opninga torsdag, kan ein trygt seie at eitt år med pandemi korkje har øydelagt turgleda til Trondheimsstudentane eller det store engasjementet til Stian Rakke og NTNUI Bumerang. Det vil nok bli skapt fleire turopplevingar og venskapsband på grunn av dei også i 2021.


Her kan du lese meir om Bumerang og sjå akkurat kva utstyr dei tilbyr.

Mange frå NTNUI på orienteringslandslaga

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: NTNUI Orientering

Før helga vart landslaga i orientering tatt ut. Med grøne auge var uttaka hyggeleg lesing, heile sju utøvarar frå NTNUI kom med. Desse fordeler seg på i alt tre ulike landslag.

Audun Heimdal er klar for A-landslaget i orientering. Foto: NTNUI Orientering/ Per Ivar Skinderhaug.

NTNUIar på A-landslaget


23-årige Audun Heimdal er den aller sterkaste løparen i det store orienteringsmiljøet i NTNUI. Han er verdsmeister i stafett i student-VM, og har også delteke i fleire verdscupkonkurransar. No har han fått plass på A-landslaget i orientering, som ein av kun seks norske herreløparar. Sportsleg leiar i NTNUI Orientering, Rasmus Theisen, fortel at det er tre år sidan sist ein NTNUlar kom med på A-landslaget, og skryt av Heimdal. Heimdal har også individuelle medaljar frå junior-VM. Dei siste åra har han kombinert studiene med orienteringssatsing i NTNUI, og får no altså plass på A-landslaget.

Fakta: NTNUIarar og landslagsuttak (trykk for å utvide)
 • Desse utøvarane frå NTNUI er med på dei ulike landslaga:
 • A-landslaget: Audun Heimdal
 • Next Generation: Ingrid Lundanes, Ane Dyrkorn, Elias Jonsson, Eirik Langedal Breivik
 • Junior: Sigurd Paulsen Vie, Jenny Baklid

Rekrutteringslandslag for unge utøvarar


Som i mange andre idrettar er steget frå juniornivå til høgt internasjonalt nivå stort. Eitt av grepa orienteringsforbundet har gjort, er innføringa av rekrutteringslandslaget “Next Generation”. Utøvarane der er normalt under 25 år, og får tett oppfølging av treningskvardagen av landslagsleiinga. Dei deltek også på dei fleste samlingane til A-landslaget. Her i Trondheim har gruppa eit samarbeid med Olympiatoppen på Granåsen for å planlegge og gjennomføre mellom anna: fysiske testar, styrketrening og ernæringsrettleiing. I år har fire utøvarar frå NTNUI blitt tatt ut på dette laget.

Viktig for treningskvaliteten

Ein av desse er Ingrid Lundanes (22), ein anna NTNUIar som har vore i verdstoppen for juniorar. Ho har mellom anna individuell medalje i junior-EM på merittlista, og var med på det norske laget som tok gull på stafett i student-VM. Lundanes var også med på rekruttsatsinga i fjor, og fortel at det å vere med på rekruttlandslaget er viktig for treningskvaliteten i kvardagen.
— Gjennom rekrutteringslandslaget får vi vere med på treningssamlingar med god matching, så det betyr mykje for meg som utøvar å vere med på dette laget, seier ho.

Ingrid Lundanes (i midten) og Ane Dyrkorn (til venstre) er begge med på rekrutteringslandslaget.
Foto: NTNUI Orientering/ Dagfinn Hole.

Få konkurransar i 2020

Både for Heimdal, Lundanes og dei andre orienteringsløparane har det sjølvsagt vore ein annleis sesong. Vårsesongen vart avlyst, og det same vart alle internasjonale konkurransar. Utøvarane fekk dermed ikkje høve til å konkurrere internasjonalt, og teste korvidt dei har klart å ta enda eitt steg mot verdstoppen.
— Dette er veldig synd, for det er snakk om unge utøvarar i stor utvikling her, seier sportsleg leiar Theisen.

Han er likevel optimistisk på utøvarane sine vegne, og trur utøvarane frå NTNUI vil utvikle seg ytterlegare gjennom det gode landslagstilbodet.

Ane Dyrkorn også inn på landslaget

Optimismen delast også av Ane Dyrkorn, som er ny på rekrutteringslandslaget i år. Til NTNUI Orientering seier ho at ho synest det er veldig stas at landslagssleiinga har trua på ho.
– Eg vart ganske overraska då eg vart ringt opp, for eg hadde ikkje tenkt så mykje over moglegheitane for å kome med, seier Dyrkorn.

Glad vart ho sjølvsagt likevel. No ser Dyrkorn fram til å bli landslagsutøvar, og gir uttrykk for det kjem til å verte både utfordrande, spanande og utviklande å vere del av landslaget i orientering.

Orienteringsgruppa samla i Frankrike i vinter. Foto: NTNUI Orientering

NTNUI Roing ror for verdsrekord

— 1 000 000 meter på romaskin

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: NTNUI/Nils Dittrich

Arkivbilde fra SNM i ergometerroing i 2020. Foto: NTNUI / Nils Dittrich

I samband med TV-aksjonen for plastfritt hav har NTNUI Roing eit verdsrekordforsøk på gang. Klarer dei å ro ein million meter på romaskin i løpet av 64 timar utan at maskina stoppar, og samtidig samle inn pengar til TV-aksjonen?

Vil slå verdsrekorden

Torsdag kveld går startskotet for det som truleg er NTNUI sitt mest ambisiøse bidrag til TV-aksjonen i år. 40 roarar frå NTNUI Roing står klare for den lengste romaskinstafetten dei nokon gong har delteke på. Olav Katle Fleten frå rogruppa fortel at den noverande verdsrekorden er på 64 timar og 10 minutt samanhengande roing, og at det er Peterborough Rowing som har den. Målet er å slå denne rekorden, altså å ro 1 million meter på kortare tid enn den engelske roklubben klarte.

Strenge krav for godkjent rekord

Det er ikkje så lett å få godkjent ein verdsrekord, og det stillast strenge krav til rekordforsøket. Det viktigaste er at romaskina aldri stoppar i løpet av dei mange timane forsøket pågår. Strategien rogruppa har lagt er å leggje opp til relativt korte etapper, på om lag 5-10 minutt kvar. Med andre ord vil effektive vekslingar bli ein nøkkelfaktor i forsøket på å slå rekorden. Sidan rekorden er i mixklassa, er det også krav om minst ein tredjedel menn og ein tredjedel kvinner på laget. Olav Fleten seier at akkurat dette kravet går veldig fint, sidan det er 20 menn og 20 kvinner som deltek for NTNUI.

Samarbeid med TV-aksjonen

Dei siste åra har P3-aksjonen på Solsiden fått stadig større merksemd under TV-aksjonen, spesielt i målgruppa for ungdom, unge vaksne og studentar. Også i år, til tross for pandemien, er NRK P3 på plass med sending frå Solsiden, og Fleten kan fortelje at rogruppa samarbeidar med P3-aksjonen om rekordforsøket. Romaskina vil bli plassert like ved studioet, så det verkar som det kan bli fleire innslag derfra undervegs.
— Og vi får nok sett nokre av programleiarane på romaskina også, hintar Fleten.

Vi får nok sett nokre av programleiarane på romaskinen

Olav Katle Fleten – NTNUI Roing

Pengeinnsamling via Spleis

Rekordforsøket startar torsdag kveld klokka 22.00. Dermed veit ein før klokka 12 på søndag formiddag korleis det går. Men for rogruppa er det ikkje berre rekorden som er viktig denne gongen.

— Vi samlar også inn pengar til TV-aksjonen, og har oppretta ein eigen Spleis, fortel Fleten. Der kan kven som helst sende pengar, som vil bli overført direkte til TV-aksjonen og kampen mot plastfritt hav etter rekordforsøket. Heile forsøket sendast også direkte på nett på roing.no, så det er gode moglegheitar for publikum til å få med seg korleis dei ambisiøse NTNUIarane gjer det!

Kikker du på bildet går du rett til spleisen til NTNUI Roing. Illustrasjon: TV-Aksjonen

Dykkargruppa tek ansvar for reinare hav

NTNUI dykkargruppa driv ikkje berre med populære dykkerturar og -kurs, dei har også havryddedugnad fire gongar i året. I helga var dei på Solsiden, og dei er godt nøgd med korleis det gjekk.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: NTNUI Dykkargruppa

Fire gongar i året fjerner dykkergruppa søppel frå havet i Trondheim. Her frå aksjonen i mars 2019.
Foto: NTNUI Blits

Fjerna søppel frå havet

Fei Song er dugnadsansvarleg i dykkargruppa, og godt nøgd med aksjonen i helga.

Laurdag gjennomførte NTNUI dykkargruppa “Ocean Clean Up” i Dokkbassenget på Solsiden. Normalt gjer gruppa dette fire gongar i året, men grunna koronapandemien hadde gruppa ikkje fått reinska opp sidan mars. 

— Vi fjerner i grunn alt vi kan finne av søppel, det seg vere plast, syklar eller anna rusk, seier Fei Song, som er dugnadsansvarleg i dykkargruppa.

Stort oppmøte

Aksjonen laurdag hadde godt oppmøte av frivillege frå dykkargruppa, og 25 ivrige NTNUIarar bidro til å gjere hamna på Solsiden litt reinare. Deltakarane fordelte seg på 11 dykkarar og 14 frivillege på land. Fleire av deltakarane uttrykte at dei synest det er naturleg at dykkargruppa bidreg til reinare hav, sidan dei sjølv brukar havet så mykje i sin aktivitet. Song understreka på si side at NTNUI og gruppa står for mykje meir enn kun idrettsleg aktivitet, gruppa og medlemmane kjenner også på eit ansvar for miljøet og for havet.

TV-aksjonen har også fokus på hav i år

“Ocean Clean Up” gjennomførast normalt fire gongar i året, og staden det ryddast på alternerar mellom Ila, Solsiden og Skansen. Prosjektet til dykkargruppa er ikkje knytt til årets TV-aksjon, som dreier seg om plastfritt hav, sjølv om dei same måla delast. TV-aksjonen gjennomførast i år 18.oktober, og har fokus på å forbetre avfallssystema i Søraust-Asia, med eit mål om å redusere plastutsleppa med 7000 tonn årleg. Dykkargruppa sin tradisjonsrike aksjon fokuserer meir på å fjerne avfall som allereie er i havet lokalt, men dugnadsansvarleg Song seier gruppemedlemmane også skal stille som bøssebærarar under TV-aksjonen.

Dei frivillege frå dykkargruppa fylte ein heil tilhengar med søppel frå havet laurdag.

Nøgd med haustens aksjon

Og “fangsten” frå aksjonen i helga vart stor nok til å fylle ein heil tilhengar, som vart frakta til idrettsbygget på Dragvoll. Derfra tok Trondheim Renholdsverk over avfallet, og sørga for at det vart ivareteke på ein langt betre måte enn ved å bli kasta i havet. Dugnadsansvarleg Song var godt nøgd med resultatet, og at dykkargruppa har bidrege til å gjere havet rundt Trondheim litt reinare.

På det gamle NTNUI-kontoret hang det ein lett formanande lapp med påskrifta “NTNUI er grøne, så la oss oppføre oss grønt”. Det er lett å slå fast at dykkargruppa lukkast med å drive i tråd med dette prinsippet, og er medvite at både studentar, idrettslag og studentidrettslag bør ta og føle ansvar for miljøet og samfunnet.

Fleire bilete frå aksjonen finn du her.

Linjeforeningsleikane 2020 i gang

AktivCampus og volleyballgruppa samarbeidde om det første arrangementet i årets mest aktive veke på NTNU. Vi har prata både med arrangørar og deltakarar om turneringa.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Vebjørn Jokstad

Det var mange spanande kampar under volleyballturneringa søndag. Foto: NTNUI/Vebjørn Jokstad.

Full påmelding

Prosjektleiar Monja Lien Jakobsen i aktivCampus 2020.

Søndag starta årets linjeforeningsleikar med sandvolleyballturnering i Dødens Dal. Om lag 120 spelarar frå 16 ulike lag deltok, og det var fleire lag som ikkje fekk plass av smittevernomsyn.
—  Ein stor suksess, oppsummerar Monja Lien Jakobsen turneringa som.
Ho er prosjektleiar for AktivCampus, og kunne konstatere at litt gråvær ikkje hindra studentane i å kose seg i Dødens Dal. På bana var innsatsen på topp etter dei to første faddervekene, og no starter altså aktivCampus, “den tredje fadderveka”.

Artig å delta

Hanna Skeidsvoll, ny student på industriell design, var mellom dei mange deltakarane i turneringa. Laget Sirkus Leonardo hadde fått namnet sitt frå linjeforeninga (Leonardo), og stilte opp i badekåper. Skeidsvoll forklarer det ukonvensjonelle draktvalet med at dei ynskja å spele i noko enkelt og uformelt, men samstundes noko fleksibelt nok til å kunne spele ball. Ho fortel at laget består av både fadrar og nye studentar frå linjeforeninga, og at dei har hatt trivelege fadderveker. Volleyballturneringa skildrar ho også som artig, sjølv om dei fleste kampane har enda med tap.

Sirkus Leonardo hadde dei klart mest gjennomførte draktene i turneringa. Foto: NTNUI/Vebjørn Jokstad.

Kan også melde seg på som enkeltperson

Dei fleste laga på turneringa er linjeforeningslag eller faddergrupper slik som Sirkus Leonardo. Men det er også mogleg å melde seg på volleyballturneringa og andre arrangement i leikane som enkeltperson. Prosjektleiar Jakobsen fortel at tre av laga som deltek er samansett av personar som har meldt seg på enkeltvis. Dette blir også mogleg vidare gjennom veka. Når det gjeld Hanna Skeidsvoll og resten av laget hennar, har dei enno ikkje bestemt seg for om dei skal delta på meir gjennom veka. Men ho seier at inntrykket hennar av linjeforeninga er at det er godt miljø på tvers av trinna, og at dette absolutt var eit kjekt arrangement å delta på.

Viser kor viktig Dødens Dal er

Til stades på arrangementet var også leiar i NTNUI, Øystein Fruseth Christiansen. Han er full av godord om arrangementet og aktivCampus.

NTNUI-leiar Øystein Fruseth Christiansen var godt nøgd med arrangementet.
Foto: NTNUI/Vebjørn Jokstad

— Gode arrangement som dette viser kor viktig anlegga i Dødens Dal er for studentmiljøet i Trondheim, seier leiaren.

Som så mange andre er han godt nøgd med korleis aktivCampus bidreg til å skape aktivitet der studentane er, og verkeleg er med på å gjere universitetsområdet meir levande. Og skal ein dømme ut frå denne opningsturneringa, har studentane i Trondheim mykje energi igjen, før resten av linjeforeningsleikane og aktivCampus skal arrangerast den neste veka.

Heile programmet for aktivCampus finn du her.

NTNUI er klare for eit annleis semester

Korleis kan eg eigentleg bli med i NTNUI i år? Kor kan eg finne informasjon om dei ulike idrettane? Desse spørsmåla, og enda nokre til, har vi stilt til Emilie Faarup Storvik. Ho gir gode svar i denne korte introduksjonen til NTNUI hausten 2020.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Oskar Hope-Paulsrud/Nils Dittrich/Roland Richter

Langrenn er ein av mange idrettar ein kan vere med på i NTNUI. Foto: NTNUI Blits/Roland Richter

Intense førebuingar til semesteret

Emilie Faarud Storvik frå
NTNUI Hovudstyret

Gjennom 110 år har tallause studentar fått sjansen til å oppleve idrettsglede og kameratskap i NTNUI. Det skal også årets nye studentar få sjansen til. Men i 2020 er det meste annleis, også korleis ein som ny student vert kjent med idrettslaget med dei grøne og gule fargane. Emilie Faarup Storvik frå hovudstyret har arbeidd mykje med promotering av NTNUI i år, og fortel om ei intens periode med mykje arbeid for å få ting på plass til semesterstart. Ho skildrar korte tidfristar og stadige endringar gjennom våren og sommaren som utfordrande, men føler seg trygg på at NTNUI er klare for å ta mot nye studentar på ein god måte.

Fakta: NTNUI (trykk for å utvide)
 • NTNUI vart stifta i 1910.
 • NTNUI har over 12 000 medlemmar, dei langt fleste er NTNU-studentar.
 • Alle NTNU-studentar kan bli medlem i NTNUI.
 • Aktiviteten organiserast gjennom nær 50 grupper for dei ulike idrettane.

Virtuell stand

— I år blir den tradisjonrike standen virtuell, kan Storvik fortelje. Det er også planlagt ei livesending på nett like etter at immatrikuleringa er over, der ein kan lære meir om NTNUI og det rike aktivitetstilbodet. Ivrige frivillige i idrettslaget har lagt ned eit stort arbeid i forkant for å førebu denne sendinga. Den store studentfrivilligheten er noko Trondheim er stolte over å kunne profilere, og i NTNUI er det studentane sjølv som driv både idrettslaget og alle undergruppene. Det er desse studentane sin innsats for seg og sine medstudentar som får det største idrettslaget i Noreg til å gå rundt.

Meir enn idrett i NTNUI

— Denne hausten kjem vi til å ha eit særskilt fokus på å også rekruttere til NTNUI Admin, seier Storvik.

Ho forklarer at NTNUI Admin består av fleire små utval som gjer administrative oppgåver i idrettslaget, og danner sine eigne fellesskap av studentfrivillige. IT-utvalet NTNUI Sprint har utvikla digitalt medlemssystem, medlemsapp og heimesider for fleire av gruppene, for å nemne noko. Medieutvalet NTNUI Blits er for dei med interesse for fotografi, videoproduksjon, grafisk design eller liknande, og har mykje bra utstyr for dette. Det er også utval for økonomi, arrangement (NTNUI Event) og paraidrett, så idrettslaget føler seg trygge på å ha eit godt tilbod også for dei som ikkje nødvendigvis vil drive idrett.

Sportsstudio direkte på nett på måndag

Fleire av utvala er med på å produsere livesendinga etter immatrikuleringa måndag. Storvik gler seg stort til denne sendinga. Representantar frå mange ulike grupper kjem til å kome innom sportsstudioet i Dødens Dal ved Gløshaugen. Emilie Storvik ser ekstra fram til at reporterane skal få bryne seg på utfordringar frå nokre av gruppene, og kan røpe at både dansegruppa og innebandygruppa har utfordringar klare.

— Vi håper sendinga skal bidra til å gi god informasjon om NTNUI, seier ho, og legg til at det blir ope for å sende inn eigne spørsmål enten til studioet, i tillegg til at frivillige frå mange av gruppene vil introdusere sin idrett.

Normalt skjer mykje av utandørstreninga til NTNUI i Dødens Dal. Måndag blir det direktsendt sportsstudio frå same stad. Foto: NTNUI Blits/ Oskar Hope-Paulsrud

Har du ein bodskap til dei nye studentane?
— Som ny student bør du engasjere deg, og skaffe deg eit verv fort som fy! Gjerne i NTNUI. Eg har lært meir av verva mine enn av studiane, og synest det er ein super måte å få nye vener og utfordringar på, seier Storvik, som også er leiar i badmintongruppa i NTNUI og sit i rekrutteringsutvalet til Norges Studentidrettsforbund. Og ho er heilt klart inne på noko. Når eg snakkar med frivllige i NTNUI, trekk dei oftast fram venskap og samarbeid med andre frivillige som noko av det aller beste med NTNUI. Storvik fortel at ho lærer noko nytt av andre frivillige kvar einaste dag, og at det alltid er hjelp å få når ho treng det.

Da veit du altså kva du bør gjere som ny student på måndag. Finn noko du har lyst til å bli med på, og gjer det. Bli gjerne med i NTNUI, og kanskje ynskjer du også å ta på deg frivillige oppgåver der etter kvart? Studentidretten i Trondheim er stor, populær og grøn. Han er drive av studentar, slik han har vore i 110 år, og det kjem han til å vere også framover. Du, som ny student i 2020, kan sjå fram til å ta plass i den lange rekka av studentar som har opplevd idrettsglede og fellesskap i NTNUI.

Direktesendinga frå Dødens Dal kan du finne her.

NTNUI Dans opptrer her under opninga av det nye idrettsbygget på Gløshaugen sist haust. Måndag er dei klare med utfordringar til reporterane under direktesendinga. Foto: NTNUI Blits/Nils Dittrich

NTNUI Rumpeldunk er i farta igjen

I tråd med den gradvise opninga av samfunnet, har også stadig fleire grupper i NTNUI byrja opp att med aktivitet. Rumpeldunkgruppa er ei av gruppene som dei siste vekene har vore kreative, og tenkt ut sosiale treningsformer i tråd med retningslinjene frå FHI.

Tekst: Vegard Buset | NTNUI Blits | Foto: Oskar G. Paulsrud

Grupper på fem

Trenar for NTNUI Rumpeldunk Amund Kulsrud Storruste.

— Vi har dei siste vekene hatt treningar i grupper på opptil fem, så det har sjølvsagt vore veldig annleis frå det vi vanlegvis gjer, fortel trenar Amund Kulsrud Storruste.

Han fortel at treningsopplegget har fokusert spesielt på fotarbeid og løpsteknikk, sidan dette er gode øvingar ein kan gjere med god avstand til andre. Inspirasjon til øvingane har han mellom anna funne på nettet, der det er mange andre trenarar som er i same, nye situasjon.  

— Dette har vore ein god moglegheit til å trene på ting vi vanlegvis nedprioriterer, er konklusjonen til Veslemøy Selvik. 

Ho er leiar i NTNUI Rumpeldunk, og glad for at gruppa igjen kan tilby aktivitet til sine medlemmar. Trenar Storruste fortel at sjølv om ikkje alle medlemmane var like motiverte for denne forma for trening, verka det som alle var godt fornøyde med å kunne treffast igjen. Han skildrer vidare hurtige retningsforandringar og akselererasjonar som noko av det gruppa gjorde mykje av i vekene dei kun kunne trene fem personar saman. Nokre styrkeøvingar vart også lagt inn i treninga, og desse øvingane vart styrt av ein fysioterapeut som spelar på laget.

Leiar i NTNUI Rumpeldunk Veslemøy Selvik. Foto: NTNUI Blits/Oskar G. Paulsrud
Fakta: NTNUI i koronatida (trykk for å utvide)
 • NTNUI og SiT innstilte all organisert treningsaktivitet torsdag 12.mars.
 • Sidan da har gruppene maksimalt kunne trent i grupper på fem.
 • Frå torsdag 7.mai opnar retningslinjene frå FHI for trening i grupper på 20, så lenge ein held minimum ein meter avstand.
 • NTNUI sitt rumpeldunklag er eit mixlag med om lag 25 spelarar

EM Utsatt

Ein kan trygt seie at våren vart annleis enn planlagt for rumpeldunkgruppa, som for så mange andre. Normalt skulle laget ha delteke i både NM og EM i løpet av våren. Spesielt EM i Belgia var å rekne for eit høgdepunkt. Trenaren fortel at billettar og overnatting var bestilt, og at laget gleda seg stort til å delta. NTNUI har oftast enda topp ti i EM, med eit naturleg høgdepunkt i semifinaleplassen i 2017. No får dei ikkje sjansen til å gjenta denne prestasjonen i år.

Les mer om NTNUI Rumpeldunk

Selvik og Storruste er imidlertid samde om at det no handlar om å gjere det beste ut av situasjonen. Dei er glade for å ha starta opp att aktivitet, og seier begge at rumpeldunkgruppa vil følgje råd og retninglinjer frå FHI framover. Sidan torsdag 7.mai har det vore lov å trene i grupper på 20, så lenge ein held minimum ein meter avstand. Men gruppa ser likevel ikkje på det som sannsynleg å kunne trene “normalt” i den komande tida.
— Vi driv med ballsport, og gler oss over at det no er opna opp for å kunne kaste ballen til kvarandre igjen, seier Storruste,  dei første vekene måtte vi bruke andre løysingar med kvar sin ball.

Storruste instruerar spelarane i NTNUI Rumpeldunk på trening. Foto: NTNUI Blits/ Oskar G. Paulsrud

Kjekt å kunne trefst igjen

Til tross for mindre varierte treningar enn vanleg, har i alle fall medlemmane i rumpeldunkgruppa kunne trefst igjen. Både norske og internasjonale studentar har møtt opp i Dødens Dal, og delteke i dette organiserte treningstilbodet. NTNUI si rolle som sosial arena og møtepunkt er ikkje akkurat mindre viktig enn vanleg i denne spesielle tida. Og framover kan altså enda fleire trefst, i tråd med dei nye retningslinjene. Kvardagen blir meir og meir normalisert, men idrettsgleda og fellesskapet er i alle fall til stades, akkurat som før.

Trening med avstand hos NTNUI Rumpeldunk. Foto: NTNUI Blits/Oskar G. Paulsrud