Events

Annual NTNUI events!

This page is currently being translated, sorry for the inconvenience.


Idrettskavalkaden arrangeres hvert år på Høgskoleplenen og er en mulighet for gruppene i NTNUI til å vise seg frem for både gamle og nye studenter. Målet med dagen er å rekruttere flere medlemmer til NTNUI, samt vise NTNU hva NTNUI har å tilby. Gruppene står på stands og svarer på spørsmål, samt har show og holder konkurranser. Årets idrettskavalkade avholdes 20. august. Mer informasjon om årets arrangement finner dere her. Andre rekrutteringsarrangementer er Immatrikuleringen på Gløshaugen og Vrimledagen på Dragvoll.

Gudenes natteliv er en fest for alle medlemmer av NTNUI og holdes på Studentersamfundet. Ikledd  NTNUI-farger møtes medlemmer fra ulike grupper til en fest fylt med konkurranser og god stemning. Her blir blant annet NTNUIs sterkeste jente og gutt kåret i en armhevingskonkurranse. I tillegg arrangeres det limbo- og håndbakkonkurranse. I år ble Gudenes natteliv arrangert 5. april. Dato for 2020 kommer. Stay tuned!
17. mai-feiring med NTNUI! Grønt, svart og gult preger folketoget når NTNUIs medlemmer samles bak de tradisjonsrike NTNUI-fanene for å gå i tog. Det blir også delt ut is! Gled deg til 17. mai 2020!

Andre arrangementer

TV-aksjonen

TV-aksjonen 2019 er den 46. TV-aksjonen i rekken og vil gå av stabelen 20. oktober 2019. Innsamlingsaksjonen har navnet «På egne ben», og pengene skal gå til CARE Norge. NTNUI stiller med bøssebærere, samt ulike typer arrangementer som støtter opp under prosjektet. Et slik arrangement er for eksempel Gråkallen opp. Les mer om årets innsamling her.


Arrangementer for gruppestyrene

Gruppeledersamling

Gruppeledersamlingen arrangeres av Hovedstyret i samarbeid med arrangementutvalget og er en samling for alle NTNUI-gruppenes ledere +1. Arrangementet holdes en gang hvert semester på studenterhytta. Gjennom en helg fylt med sosiale aktiviteter som rebusløp, dansekurs og middag oppnås det gode relasjoner på tvers av gruppene. I tillegg til det sosiale, fokuseres det på erfaringsoverføring og idemyldring mellom NTNUIere. Her er formålet å dra nytte av hverandres kunnskaper, samt å få nye innspill til hvordan NTNUI kan bli enda bedre.

Forumsamling

Forumsamlinger er  jevnlige møteplasser for styremedlemmer i gruppene hvor erfaringsutveksling, diskusjon og idemyldring står i fokus. Samlingene fungerer også som en informasjonskanal mellom Hovedstyret og gruppene.

Strategisamling

Strategisamling er et forum for ledere med hensikt å utforme handlingsplaner for året som kommer. I år vil samlingen legges til samme dag som julebordet, 16. november.

Julebord

16. november vil det arrangeres julebord for styremedlemmer i gruppene i NTNUI. Gled dere til en fantastisk kveld med flotte NTNUIere, god julemat og sprek underholdning! Mer informasjon kommer.


Om arrangementutvalget

Arrangementsutvalget er et administrativt utvalg og skal bistå Hovedstyret i arrangementsarbeid. Målet er å skape de beste øyeblikkene i studietiden gjennom å tilrettelegge for gode arrangementer. Utvalget har følgende fokusområder:

Møteplasser – Utvalget ønsker å etablere møteplasser på tvers av gruppene i NTNUI. Arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og diskusjon er tiltak i retning av Ett NTNUI.

Kunnskapsbase – Utvalget ønsker å være en kunnskapsbase for grupper som skal arrangere både små og store arrangementer. Flere grupper har opparbeidet seg god kunnskap om blant annet lokaler, anlegg, kost og losji. Denne kunnskapen vil vi samle i en felles base, slik at flere uerfarne grupper kan benytte seg av denne kunnskapen.

Kalender – Utvalget ønsker å samle arrangementer som arrangeres av gruppene i NTNUI en felles kalender på nettsiden. Kalenderen utvikles i samarbeid Sprint og vil gi gruppene mulighet til å synliggjøre sine arrangementer i større grad.