Arrangementer

Årlige NTNUI-arrangementer


Studentlekene 2023 er en av Norges største studentidrettsfestivaler og vil bli arrangert i Trondheim 22.-26. februar 2023. Lekene er en samling av student-NM og studentcup i en rekke idretter på alle nivåer. Les mer her.
Foto.samfundet.no

Gudenes natteliv er en fest for alle medlemmer av NTNUI og holdes på Studentersamfundet. Ikledd NTNUI-farger møtes medlemmer fra ulike grupper til en fest fylt med konkurranser og god stemning. Her blir blant annet NTNUIs sterkeste jente og gutt kåret i en armhevingskonkurranse. I tillegg arrangeres det limbokonkurranse og karaoke. Stay tuned for dato for 2023!
aktivCampus er det vi kaller for den tredje fadderuken, men den er litt annerledes enn hva man kanskje tenker på når man tenker på en standard fadderuke. Uka kommer rett etter de vanlige fadderukene, og når disse er ferdige slår vi til med en uke proppet full med aktivitet og fokus på gode vaner. aktivCampus er en dermed en uke fylt med arrangementer som bidrar til aktivitet på en gøy måte. Les mer her.

Idrettskavalkaden arrangeres hvert år i august på Høgskoleplenen og er en mulighet for gruppene i NTNUI til å vise seg frem for både gamle og nye studenter. Målet med dagen er å rekruttere flere medlemmer til NTNUI, samt vise NTNU hva NTNUI har å tilby. Gruppene står på stands og svarer på spørsmål, samt har show og holder konkurranser. Dato og mer informasjon om årets arrangement kommer. Andre rekrutteringsarrangementer er Immatrikuleringen på Gløshaugen og Vrimledagen på Dragvoll.
17. mai-feiring med NTNUI! Grønt, svart og gult preger folketoget når NTNUIs medlemmer samles bak de tradisjonsrike NTNUI-fanene for å gå i tog. Det blir også delt ut is! Gled deg til 17. mai 2022!

Andre arrangementer

TV-aksjonen

TV-aksjonen 2021 var den 48. TV-aksjonen i rekken og gikk av stabelen 24. oktober 2021. Innsamlingsaksjonen hadde navnet «Barn, ikke brud», og pengene gikk til PLAN Norge. NTNUI stilte med bøssebærere, samt ulike typer arrangementer som støttet opp under prosjektet. Les mer om fjorårets innsamling her. Informasjon om TV-aksjonen 2022 kommer når det nærmer seg.


Arrangementer for gruppestyrene

Gruppeledersamling

Gruppeledersamlingen arrangeres av Hovedstyret i samarbeid med arrangementutvalget og er en samling for alle NTNUI-gruppenes ledere +1. Arrangementet holdes en gang hvert semester på studenterhytta. Gjennom en helg fylt med sosiale aktiviteter som rebusløp, dansekurs og middag oppnås det gode relasjoner på tvers av gruppene. I tillegg til det sosiale, fokuseres det på erfaringsoverføring og idemyldring mellom NTNUIere. Her er formålet å dra nytte av hverandres kunnskaper, samt å få nye innspill til hvordan NTNUI kan bli enda bedre.

Forumsamling

Forumsamlinger er  jevnlige møteplasser for styremedlemmer i gruppene hvor erfaringsutveksling, diskusjon og idemyldring står i fokus. Samlingene fungerer også som en informasjonskanal mellom Hovedstyret og gruppene.

Strategisamling

Strategisamling er et forum for ledere med hensikt å utforme handlingsplaner for året som kommer.

Julebord

13. november 2021 ble det arrangert 111-års jubileumsjulebord for medlemmer av gruppene i NTNUI. Det ble en fantastisk kveld med flotte NTNUIere, god mat og sprek underholdning! Informasjon om julebord 2022 kommer.


Om arrangementutvalget

Arrangementsutvalget er et administrativt utvalg og skal bistå Hovedstyret i arrangementsarbeid. Målet er å skape de beste øyeblikkene i studietiden gjennom å tilrettelegge for gode arrangementer. Utvalget har følgende fokusområder:

Møteplasser – Utvalget ønsker å etablere møteplasser på tvers av gruppene i NTNUI. Arenaer for erfaringsutveksling, nettverksbygging og diskusjon er tiltak i retning av Ett NTNUI.

Kunnskapsbase – Utvalget ønsker å være en kunnskapsbase for grupper som skal arrangere både små og store arrangementer. Flere grupper har opparbeidet seg god kunnskap om blant annet lokaler, anlegg, kost og losji. Denne kunnskapen vil vi samle i en felles base, slik at flere uerfarne grupper kan benytte seg av denne kunnskapen.

Kalender – Utvalget ønsker å samle arrangementer som arrangeres av gruppene i NTNUI en felles kalender på nettsiden. Kalenderen utvikles i samarbeid Sprint og vil gi gruppene mulighet til å synliggjøre sine arrangementer i større grad.