Sesongleie av sykkelrulle // Rent bicycle roller for a season

kr550.00

Leie av sykkelrulle (Tacx) uten wattmåler.

VIKTIG:
FØR du betaler i nettbutikken, ta kontakt med Utstyrsansvarlig på e-post: triatlon-utstyr@ntnui.no for å sikre at det er rulle tilgjengelig til deg. Du får også tilsendt kontrakt for utleieperioden når du tar kontakt.

(Merk: Denne avtalen gjelder for en vintersesong og er derfor for en lengre periode. Ved kortere leieperiode se “Leie av sykkelrulle 1 mnd”) 

 

Rental of bicycle roller (Tacx) without wattmeter.

IMPORTANT:
BEFORE you pay in the online store, contact Utstyrsansvarlig by e-mail: triatlon-utstyr@ntnui.no to ensure that a roller is available to you. You will also be sent a contract for the rental period when you contact us.

(Note: This agreement is valid for a winter season and is therefore for a longer period. For shorter rental periods see “Rental of bicycle roll 1 month”)

Kategori: