Styret

Her finner du en oversikt over alle styremedlemmer i NTNUI Triatlon. For generelle henvendelser bes du kontakte leder. For mer spesifikke henvendelser står du fritt til å kontakte den som passer best.

Sigrid Oen

Leder NTNUI Triatlon

Solveig Jørgensen Mohr

Nestleder NTNUI Triatlon

Andrea Hetlevik Vanebo 

Kasserer  NTNUI Triatlon

Ole-Bernard Fuskevåg

Sosialansvarlig  NTNUI Triatlon

Stine Dyngeland Eriksen

PR-ansvarlig  NTNUI Triatlon

Jørgen Tveita

Sportslig ansvarlig NTNUI Triatlon

Carl Petter Svanholm

Varastyremedlem  NTNUI Triatlon