Styret

Her finner du en oversikt over alle styremedlemmer i NTNUI Triatlon. For generelle henvendelser bes du kontakte leder. For mer spesifikke henvendelser står du fritt til å kontakte den som passer best.

Andreas Wathne

Leder NTNUI Triatlon

Andrea Vanebo

Nestleder NTNUI Triatlon

Sindre Thronæs 

Kasserer  NTNUI Triatlon

Guri Asbøll

Sosialansvarlig  NTNUI Triatlon

Peik Wieland

PR-ansvarlig  NTNUI Triatlon

Martin Haug

Sportslig ansvarlig NTNUI Triatlon

Benjamin Sigbjørnsen

Utstyrs-ansvarlig  NTNUI Triatlon

Gabriel Slinger

Sykkel-ansvarlig NTNUI Triatlon

Vidar Goldfine

Styremedlem  NTNUI Triatlon

Sigrid Oen

Styremedlem NTNUI Triatlon

Tusen takk til NTNUI Blits for at dere tok profilbildene for oss.

Foto: NTNUI Blits/Roland Richter