Styret

Her finner du en oversikt over alle styremedlemmer i NTNUI Triatlon. For generelle henvendelser bes du kontakte leder. For mer spesifikke henvendelser står du fritt til å kontakte den som passer best.

Kjetil Steinstø

Leder NTNUI Triatlon

Malene Hjorteland

Nestleder NTNUI Triatlon

Sigrid Oen

Kasserer  NTNUI Triatlon

Solveig J. Mohr

Sosialansvarlig  NTNUI Triatlon

Stine Dyngeland Eriksen

PR-ansvarlig  NTNUI Triatlon

Mathias Maagerø Svendsen

Varastyremedlem  NTNUI Triatlon