Dugnad

I løpet av et år har vi et bredt tilbud av aktiviteter, og vi er avhengig av alle medlemmers innsats for å få det til å gå rundt. Det er forventet at alle medlemmer tar sin del av arbeidet.

Dersom du ikke melder deg selv, vil du bli plassert på dugnader der vi har behov. Om du ikke kan møte selv må du finne en erstatter.