Dugnad

I løpet av et år har vi et bredt tilbud av aktiviteter, og vi er avhengig av alle medlemmers innsats for å få det til å gå rundt. Det er forventet at alle medlemmer tar sin del av arbeidet.

Du kan melde deg på dugnader i dugnadsskjemaet.

Dersom du ikke melder deg selv, vil du bli plassert på dugnader der vi har behov. Om du ikke kan møte selv må du finne en erstatter.