Refusjon

Refusjon konkurranse

Som en bonus ved å være medlem i NTNUI Triatlon, og ved gjennomført dugnadsarbeid, kan du søke om refusjon av deltageravgift for triatlon- og sykkelkonkurranser.

(Her vil det også kunne godkjennes for akvatlon, duatlon el. som vurderes som en “triatlonkonkurranse”)

Du kan få dekket inntil 85% av deltageravgiften ved triatlon- og sykkelkonkurranser, begrenset til 1700 kr per enkeltkonkurranse. I tillegg kan du også søke om delvis støtte til reiseutgifter til og fra konkurranser i Norge.

For å kunne søke om refusjon til én enkeltkonkurranse må man ha minst 2 dugnadspoeng. For å kunne søke om refusjon til alle konkurranser man deltar på må man ha minst 3 dugnadspoeng.

OBS: Endring her i 2021 grunnet mindre dugnad med korona.

For å kunne søke om refusjon til én enkeltkonkurranse må man ha minst 1 dugnadspoeng. For å kunne søke om refusjon til alle konkurranser man deltar på må man ha minst 2 dugnadspoeng.

Man må ha deltatt i godkjent NTNUI-bekledning.

Merk at man ikke er garantert å få penger igjen, men historisk har det vært gode utbetalinger av refusjon. Pengene vil man få igjen omtrent i mai året etter man har kjørt konkurranse.

Refusjonssøkander må sendes inn innen to uker etter konkurransen. Unntaket er for juni og juli, her er fristen 15.august. Man må søke for hver enkelt konkurranse man har deltatt på.

Man kan ikke søke refusjon for arrangementer arrangert av NTNUI.

Noen spørsmål? Bare å ta kontakt på mail til triatlon-kasserer@ntnui.no

Ferdig utfylt skjema og vedlegg sendes til triatlon-kasserer@ntnui.no som en pdf-fil.

Refusjon leie av bil

Dersom du har latt klubben låne bilen din, kan du søke om refusjon ved å fylle ut refusjonsskjema for bil. Dette må være avklart før kjøringen skjer. Merk at du ikke skal bruke dette skjemaet når du søker refusjon for reise ifm. konkurranse.

Fyll ut skjemaet under og det sendes automatisk til kasserer. Skriv inn “triatlon-kasserer@ntnui.no” på feltet “Din kasserers epost”.

https://reise.ntnui.no/

Refusjon enkeltutlegg

Dersom du har lagt ut for noe som klubben på forhånd har sagt at den skal dekke fyller du ut skjemaet under og det vil automatisk bli sendt til kasserer. Skriv inn “triatlon-kasserer@ntnui.no” på feltet “Din kasserers epost”.

https://refusjon.ntnui.no/