Refusjon

Refusjon konkurranse

Som en bonus ved å være medlem i NTNUI Triatlon, og ved gjennomført dugnadsarbeid, kan du søke om refusjon av deltageravgift for triatlon- og sykkelkonkurranser, samt reiseutgifter.

(Her vil det også kunne godkjennes for akvatlon, duatlon el. som vurderes som en “triatlonkonkurranse”)

Du kan få dekket inntil 80% av deltakeravgiften ved triatlon- og sykkelkonkurranser, begrenset til 1360 kr per enkelt konkurranse (80% av maks-beløp 1700 kr). I tillegg kan du også søke om delvis støtte til reiseutgifter til og fra konkurranser i Norden. Dersom du har spørsmål til støtten, ikke nøl med å sende en mail til triatlon-nestleder@ntnui.no.

For å kunne søke om refusjon til én enkeltkonkurranse må man ha minst 2 dugnadspoeng. For å kunne søke om refusjon til alle konkurranse man deltar på gjennom sesongen må man ha minst 3 dugnadspoeng, hvorav minst 1 poeng MÅ komme fra å ha vært funksjonær/stasjonærvakt.

1p: Kreves av alle medlemmer

2p: Man kan få refusjon for 1 konkurranse

3p: Der 1 poeng MÅ komme fra funksjonær/stasjonærvakt: Alle konkurranser i sesongen.

Man må ha representert NTNUI Triatlon/Sykkel under konkurransen, samt deltatt i godkjent NTNUI-bekledning. I triatlonkonkurranser betyr dette NTNUI tridrakt, og i sykkelkonkurranser betyr dette tøy som tydelig representerer NTNUI. Det er ikke krav om å fullføre konkurransen for å kunne søke om refusjon, men man må stille på start. DNS = ingen refusjon.

Nytt for 2023 er at medlemmer som deltar i sin første refunderbare konkurranse kan søke om refusjon for denne uten å ha brukt NTNUI tridrakt eller sykkeltøy som tydelig representerer NTNUI, sålenge de har brukt NTNUI tskjorte/genser/jakke (kan muligens lånes av andre medlemmer, trenger ikke være NTNUI Triatlon sålenge det er de “klassiske” grønne NTNUI fargene/mønsteret). Dette er for å gjøre terskelen enklere for å prøve seg i sporten. (vanlige regler for dugnadspoeng gjelder likevel)

For reiserefusjon kan man søke om støtte for inntil 50% av reiseutgiftene for reisen til og fra konkurransen. Beløpet man eventuelt får refundert baserer seg på billigste reisemåte.

Merk at man ikke er garantert å få penger igjen, men historisk har det vært gode utbetalinger av refusjon. Pengene vil man få igjen omtrent i mai året etter man har kjørt konkurranse.

Refusjonssøkander må sendes inn innen to uker etter konkurransen. Unntaket er for juni og juli, her er fristen 15.august. Man må søke for hver enkelt konkurranse man har deltatt på.

Man kan ikke søke refusjon for arrangementer arrangert av NTNUI.

Noen spørsmål? Bare å ta kontakt på mail til triatlon-kasserer@ntnui.no

Ferdig utfylt skjema og vedlegg sendes til triatlon-kasserer@ntnui.no som en pdf-fil.

Refusjon leie av bil

Dersom du har latt klubben låne bilen din, kan du søke om refusjon ved å fylle ut refusjonsskjema for bil. Dette må være avklart før kjøringen skjer. Merk at du ikke skal bruke dette skjemaet når du søker refusjon for reise ifm. konkurranse.

Fyll ut skjemaet under og det sendes automatisk til kasserer. Skriv inn “triatlon-kasserer@ntnui.no” på feltet “Din kasserers epost”.

https://reise.ntnui.no/

Refusjon enkeltutlegg

Dersom du har lagt ut for noe som klubben på forhånd har sagt at den skal dekke fyller du ut skjemaet under og det vil automatisk bli sendt til kasserer. Skriv inn “triatlon-kasserer@ntnui.no” på feltet “Din kasserers epost”.

https://refusjon.ntnui.no/