Leie av sykkelrulle 1 mnd // Rent of bicycle roller 1 month

kr150.00

Leie av sykkelrulle (Tacx) uten wattmåler.

VIKTIG:
FØR du betaler i nettbutikken, ta kontakt med Utstyrsansvarlig på e-post:triatlon-utstyr@ntnui.no for å sikre at det er rulle tilgjengelig til deg. Du får også tilsendt kontrakt for utleieperioden når du tar kontakt.

(MERK: Denne avtalen gjelder for én måned. Se “Sesongleie av sykkelrulle” for lengre avtale).

 

Rental of bicycle roller (Tacx) without wattmeter.

IMPORTANT:
BEFORE you pay in the online store, contact Utstyrsansvarlig by e-mail:triatlon-utstyr@ntnui.no to ensure that there is a roll available to you. You will also be sent a contract for the rental period when you contact us.

(NOTE: This agreement is valid for one month. See “Season rental of bicycle roller” for a longer agreement).

 

Kategori: