Administrativ vårrengjøring

Sommeren nærmer seg og dette ser ut til å bli den mest aktive sesongen for NTNUI Triatlon noensinne. Vi har opplevd en stor vekst det siste året og har nå 46 medlemmer som har innrapportert 50 deltagelser, i 16 forskjellige konkurranser i Norge, Frankrike, Spania og Østerrike. På grunn av store mangler med den gamle medlemslisten har vi ikke et nøyaktig medlemsantall fra i fjor, men vi antar at vi hadde ca 30-35 medlemmer. Disse medlemmene representerte klubben med 42 deltagelser i 18 forskjellige konkurranser i Norge, Polen, Tyrkia, Sverige, Danmark, Skottland, California og Hawaii (Som vi er superstolte av! Du kan lese om Hans Christians opplevese her). Den desidert mest populære konkurransen i år er IM Haugesund med 21 påmeldte NTNUIere. Ellers er Trondheim Tri og Hovetri populære konkurranser med henholdsvis 8 og 5 påmeldte medlemmer. Det er fremdeles en god del medlemmer som ikke har rapport inn konkurranser for 2016, så vi håper å kunne vise til fremgang også i antall konkurranser med NTNUI Triatlon-medlemmer på startstreken når sesongen evalueres i høst. Dersom du ikke har rapportert inn konkurranser, eller har meldt deg på flere konkurranser enn du har rapportert inn, ber vi deg sette av 2 minutt til å sende inn sesongplanleggingskjema.

Med så stor aktivitet blant medlemmene, bør klubbens nettside holde en god standard og sørge for at nyttig og verdifull informasjon er lett tilgjengelig for alle. Vi har derfor foretatt en “administrativ vårrengjøring” hvor vi har gått over hele nettsiden for å kvalitetsikre, og eventuelt oppdatere, informasjon og regler som ligger ute. Vi har blant annet lagt ut og oppdatert informasjon om refusjon, lisens og sesongplanleggingskjema. Vi har dessverre ikke fått oppdatert treningsprogrammene enda, men vi satser på å få lagd nye i løpet av våren. Vi har også fjernet innlogginsfunksjonaliteten på nettsiden da den var veldig lite brukt og lite hensiktsmessig. Søknadsfrister er lagt inn i kalenderen, og terminlisten kommer til å få seg en solid oppdatering i løpet av uka.

Anbefaler at alle setter av litt tid til å lese igjennom oppsummering for refusjonsordningen og lisens nedenfor. 

Refusjon

På grunn av nye krav fra HS og et ønske om å strømlinjeforme refusjonssøkingen for både medlemmer og styret er refusjonsordningen oppdatert i år igjen, men dette blir nok de siste store endringene på flere år.

De viktigste endringene er:

  1. Nye søknadsfrister
    1. For konkurranser avholdt i sesong (01. juni – 31. august): 31. august
    2. For konkurranser avholdt utenfor sesong: Innen siste dag i måneden konkurransen fant sted.
  2. Digital signatur: Fra nå av skal signering av refusjonskjema skje digital ved bruk av Adobe Acrobat eller annen pdf-programvare. Merk: Du må “tegne” signaturen din med musepeker/surfacepenn eller bruke et bilde av din håndskrevne signatur. Andre metoder blir ikke godkjent som digital signatur. 
  3. Vi har publisert en del nyttige tips

Fullstendig informasjon rundt refusjon finnes her. Bruker du 5 minutt til å sette deg inn i ordningen nå, så er du sikker på at du klarer å oppfylle alle krav og søknadsfrister, og dermed kan få utbetalt refusjon for startkontigenter. Du vil spare en del arbeid, både for deg selv og for oss i styret, i høst ved å få fortståelsen for refusjonsordningen før sesongstart.

Lisens

Lisensen er en forsikring fra Norges Triatlonforbund som dekker idrettskader, og man må ha lisens for å kunne stille til start i alle seriøse triatlonkonkurranser.

Man har valget mellom å kjøpe enkeltlisens for hver konkurranse, til 100-200 kr,  eller helårslisens til 400 kr. Fordi helårslisensen er mer omfattende, og fordi det er positivt for klubben, anbefaler vi at alle medlemmer som skal delta på to, eller flere, konkurranser kjøper helårslisens.

Fra og med 2016 vil det bli lisenskrav på alle NTNUI Triatlon sine konkurranser. Fordi vi tjener 50 kr for hver solgte engangslisens, men ingenting per helårslisens, vil startkontigent for utøvere med helårslisens være 50 kr dyrere enn startkontigenten til utøvere som løser engangslisens.

Helårslisens
Pris: 400 kr.

Helårslisens er gyldig for et kalenderår og dekker idrettskader under alle konkurranser, i tillegg til organisert og individuell triatlontrening, i både innland og utland. For å stille til start i NM er det kreves det helårslisens. Helårslisens gir høyere utbetalinger ved skade enn engangslisens.

Helårslisens kan kjøpes her.

Engangslisens
Stevner med startkontigent på 300 kr eller lavere: 100 kr
Stevner med startkontigent over 300 kr: 200 kr.

Engangslisens dekker kun idrettskader under én konkurranse. Engangslisens kjøpes av arrangørklubb i forbindelse med en konkurranse.

Arbeidet med å få triatlonlisens godkjent som “inngangsbillett” til Pirbadet har ikke vært vellykket, på grunn av kontraktmessige forhold i leieavtalen mellom NTNUI Svømming og Pirbadet. Vi jobber likevell videre med saken, og håper å få til en ny ordning på lengre sikt.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *