Kveldsmat, trippeløkter, Gudenes natteliv, SNM, dugnad og sykkel 1.0.2!

Her kommer litt diverse informasjon, anbefaler alle å lese nøye gjennom!

Kveldsmat og foredrag om holdninger rundt mat og trening

Etter spinning mandag 28.02 vil vi ha en enkel kveldsmat! Vilde og Ingrid, som går 3. året på ergoterapi, kommer for å snakke litt om holdninger i forhold til mat og trening! Arrangement ligger på Spond. Vel møtt!

After spinning on Monday 28.02, we will have a simple supper! Vilde and Ingrid, who are in their third year of occupational therapy, come to talk a bit about attitudes in relation to food and exercise! Event is located at Spond. Well met!

Trippeløkter

Vi har planlagt 3 trippeløkter før sommeren; 27.02, 27.03 og 15.05. Mer info ligger på Spond.

We have planned 3 brick-sessions before summer; 27.02, 27.03 and 15.05. More info on Spond.

Gudenes natteliv – forsj for trigruppen

Vi har opprettet et arrangement i Spond der man kan melde seg på felles forsj før Gudenes Natteliv. Dersom det er veldig mange som ønsker å være med komme vi til å dele opp i to eller tre forsj.

We have created an event in Spond where you can sign up for pre-party before the Gudenes Natteliv. If there are many who want to join, we will divide into two or three pre-partys.

Dugnader

For å kunne arrangere ting i løpet av året er vi helt avhengig av frivillige som ønsker å hjelpe til. Vi har oppdatert excel-arket under fanen “dugnader” hvor man kan skrive seg inn på dugnad. Husk at man må ha 3 dugnadspoeng for å kunne søke om refusjon! Oversikten er ikke 100% ferdig og det vil komme flere poser etterhvert. Vi trenger først og fremst folk til SNM2022 (30. april) og Trøndertri 2022 (7. august). Vi setter veldig stor pris på at dere som ønsker å hjelpe til skriver dere opp så snart som mulig! Vi vil også arrangere stasjonærvaktkurs, og ønsker at så mange som mulig vil være med på dette <3! (Kurset er under endring, mer informasjon vil komme senere).

To be able to arrange things during the year, we are completely dependent on volunteers who want to help. We have updated the excel sheet under the tab “Dugnad” where you can sign up for volunteer. Remember that you must have 3 volunteer points to be able to apply for a refund! The overview is not 100% complete and there will be more posts eventually. We first and foremost need people for SNM2022 (30 April) and Trøndertri 2022 (7 August). We really appreciate that you who want to help sign up as soon as possible! We will also arrange station guard courses, and want as many as possible to participate in this <3! (The course is going through changes, more information will come later).

SNM2022

SNM 2022 arrangeres 30. april. Det vil være bankett på kvelden. Påmelding åpner om kort tid. Kunne du tenke deg å være med å hjelpe som frivillig? Send oss en melding! Mer informasjon ligger under fanen “Student-NM”.

SNM 2022 will be held on 30 April. There will be a banquet in the evening. Registration will open shortly. Would you like to help out as a volunteer? Send us a message! More information is under the tab “Student-NM”.

Sykkel 1.0.2

Som en oppfølging på det teoretiske sykkel-kurset vi hadde før jul vil vi få til et grunnleggende praktisk kurs i sykkel-kjelleren før sommeren. Vi vil opprette en avstemning i Spond for å finne ut hvilke områder vi skal fokusere på. Informasjon om tidspunkt til komme senere.

As a follow-up to the theoretical bicycle course we had before Christmas, we will have a basic practical course in the bike cellar before the summer. We will create a poll in Spond to find out which areas we will focus on. Information about time to come later.