Treningsleir Oslo // Training camp Oslo

Hu og Hei!

Da er det endelig klart for påmelding til treningsleir, og den blir i Oslo. Vi gleder oss og tror det vil bli kjempe kjekt selv om det ikke kunne bli i Spania.

På mandag etter spinningen vil det bli et møte hvor vi presenterer leiren og forklarer litt mer om den. Møtet kan streames om ønskelig, det starter ca kl 19 og er for alle, uansett om du vet at du skal på leiren, eller om du er i tenkeboksen 🙂 

Kort info:

Pris: 5200kr (inkl. tog med sykkel, 8 netter i hytte, måltid tre ganger til dagen)

Dato: 2.April – 10.April

Reise: Tog lørdag 2. april, inkl sykkel. Send melding om du har sykkelbag (da toget ikke har plass til alle syklene, og vi må fordele på to avganger – hvis nok har sykkelbagger kan vi ta det på en avgang). NB! Vi dekker bare tur bort dit, siden folk skal hjem til påske.

Bo: Topcamp Bogstad

Treninger: Det blir lagt opp til hyppige treninger i alle disiplinene. Man må ikke være med på alle treningene for å være med på leiren. OBS! Svømmingen krever sit medlemskap.Om ikke koster det 120 kr pr. gang.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 15. Mars kl 23:59 (OBS! Kort påmeldingsfrist siden vi må booke så fort som mulig)

Påmeldingslink: https://ntnui.no/triatlon/product/treningsleir-oslo-training-camp-oslo/ 

Send melding til en i styret om du har noen spørsmål, eller spar spørsmålet til møtet på mandag.

\\

Hu and hei!

It is finally ready for registration for training camp, and it will be in Oslo. We are looking forward to it and think it will be very nice even if it could not be in Spain.

On Monday after the spinning there will be a meeting where we present the camp and explain a little more about it. The meeting can be streamed if desired, it starts at around 19 and is for everyone, regardless of whether you know you are going to camp, or if you are thinking about it 🙂

Short info:

Price: 5200kr (incl. transport by train with bikes, 8 nights in a cabin, meal three times a day)
Date: 2.April – 10.April
Travel: Train on Saturday 2 April, incl. bicycle. Send a message if you have a bicycle bag (as the train does not have room for all the bikes, and we must distribute it on two departures – if we have enough bicycle bags, we can take it on one departure). NB! We only cover the trip one way, since people are going home for Easter.
Living place: Topcamp Bogstad
Trainings: Frequent trainings are planned in all disciplines. You do not have to attend all the trainings to participate in the camp. NOTE! Swimming requires SiT membership. Otherwise, swimming cost NOK 120 each time.

Registration deadline: Tuesday 15 March at 23:59 (NOTE! Short registration deadline since we must book as soon as possible)
Registration link: https://ntnui.no/triatlon/product/treningsleir-oslo-training-camp-oslo/

Send a message to someone on the board if you have any questions, or save the question for the meeting on Monday.