Tindegruppas historie

Tindegruppa ble stiftet i 1959, og var da Norges første klatreklubb åpen for almuen. Fram til da hadde Norsk Tindeklub vært den eneste “klatreklubben” i landet, men her ble det stilt krav til nye medlemmer. Flere store personer og foregangsmenn i klatresporten har vært innom Tindegruppa opp gjennom tidene.

Tindegruppa som startet som en liten gjeng på Gløshaugen teller nå 250-300 aktive medlemmer og er med dette en av de større klatreklubbene i Norge. Hovedårsaken til dette skyldes nok den økte interessen for sports- og innendørsklatring. Men gruppa har fortsatt aktive personer innen alle områder av sporten, alt fra is- og storveggsklatring til buldring og konkurranseklatring.

Tindegruppas formål

Klatresporten og klatremiljøet er ikke som ved annen idrett. Mangelen på organisering og regler er sentralt i sporten. Allikevel er det behov for organisering. Dette for å få til blant annet innendørs treningsmuligheter, koier til utlån, bolting og rebolting, uhøytidelige konkurranser og et sosialt miljø.

Tindegruppas formålsparagraf

§1. Tindegruppas formål

Tindegruppa har som formål å representere klatre- og fjellsportinteresserte studenter i Trondheim og tilrettelegge forholdene for allsidig klatre- og fjellsportaktivitet for disse.

Tindegruppa skal være med på å opprettholde et høyt kompetansenivå i klatrehåndverket og med dette bidra til en sikker utøvelse av-, og utvikling i, klatresporten.

Tindegruppa skal også ta vare på klatresportens kultur og historie i regionen. Gruppas aktivitet skal ha forankring i norsk fjellsports verdier og tradisjon.