Refusjon av reiseutgifter

Man kan få dekket deler av kostnadene knyttet til transport til og fra et arrangement i regi av Tindegruppa. For å få refusjon må:

  • Minst tre av personene i bilen være medlem av NTNUI. Legg ved et bilde av studentkortet til disse tre personene med NTNUi-lappen synlig.
  • Del A og B (ikke C) av skjemaet Reiseregning NTNUI fylles ut. Link til skjem
  • Dersom man ønsker å få refundert kostnader til leiebil må kvittering for leiebilen og drivstoff legges ved.

Reiseregning og dokumentasjon sendes til tindegruppa-kasserer@ntnui.no