Fører

Trønderrock

Tindegruppa NTNUI ga i august 2011 ut en ny klatrefører for Trondheimsområdet. Klatreføreren er en praktisk bruksfører med et godt design som dekker alle de mest brukte klatrefeltene i Trondheimsområdet.

Salg av føreren

Boka kan kjøpes i følgende butikker Sportsbua, VPG og Ute. Prisen er kr 300,-. Alt overskudd av salget av føreren går uavkortet til bolter og boltemateriell gjennom Tindegruppas førerfond. Dette gjør det mulig å etablere nye ruter og rebolte gamle ruter i Trondheimsområdet. Alle som kjøper boka bidrar dermed til en sikker utvikling og forvaltning av klatrefelt i regionen.

Ny fører

Tindegruppa jobber med å lage en ny versjon av føreren. Det har skjedd mye siden den første utgaven, prosjekter har blitt gått og nye felt har blitt utviklet. Formålet med prosjektet er å få ut oppdatert informasjon om klatring i Trøndelag. Arbeidet er frivillig og salgsinntektene av føreren vil som før gå inn i boltefondet. For å få til dette er vi avhengig av all slags hjelp vi kan få. Hvis du eller noen du kjenner er interessert i å hjelpe er det bare å ta kontakt gjennom dette skjemaet eller send en e-post til lukas.lindner@ntnui.no. Her er det absolutt ingen forpliktelser, vi er glad for all slags hjelp!