Fører

Trønderrock

Tindegruppa NTNUI ga i august 2011 ut en ny klatrefører for Trondheimsområdet. Klatreføreren er en praktisk bruksfører med et godt design som dekker alle de mest brukte klatrefeltene i Trondheimsområdet.

Salg av føreren

Boka kan kjøpes i følgende butikker Sportsbua, VPG og Ute. Prisen er kr 300,-. Alt overskudd av salget av føreren går uavkortet til bolter og boltemateriell gjennom Tindegruppas førerfond. Dette gjør det mulig å etablere nye ruter og rebolte gamle ruter i Trondheimsområdet. Alle som kjøper boka bidrar dermed til en sikker utvikling og forvaltning av klatrefelt i regionen.