Utlån av utstyr

Tindegruppa har en del utstyr til utlån, blant annet kamkiler, kiler, isøkser, isskruer, stegjern og crash pad (men ikke slynger, tau, sele, sko og annet personlig utstyr). Dette kan lånes gratis av medlemmer av Tindegruppa. Utstyr kan hentes og levers på I-bygget (SiT Gløshaugen) med avtale med utstyrsansvarlig via email (tindegruppa-utstyr@ntnui.no). Du kan se hva slags utstyr som er tilgjengelig på siden her.