DragWall

Tindegruppa disponerer og driver to anlegg for innetrening: På idrettsbygget på Gløshaugen er det en buldrevegg mens på Dragvoll idrettsenter er det en større klatrevegg.

Anlegget på Dragvoll består av to overhengende vegger og en vertikalvegg. Vegghøyde ca 12 meter.

Ustyr:

-Veggen er utstyrt med kortslynger og to wiregatebinere til toppfeste.

-Det kreves at den enkelte klatrer har eget personlig utstyr som sko, sele, tau og sikringsbrems. Dette er IKKE utstyr Tindegruppa låner ut.

Vanskelighetsgraden på ruteutvalget varierer fra 4 til 8, med hovedvekt på sekser- og syvertallet. Rutene er skrudd i fargekoder, og følger som regel bare en bolterekke. Noen gamle konkurranseruter krysser flere bolterekker.

Når det gjelder ruteutvalget så varierer dette noe, men det er som regel svært bra. Gjennomsnittlig byttes det ut to ruter i måneden, men etter konkurranser blir alt nytt og rent.

På DragWall er du velkommen uansett nivå så lenge…

du kan sikre ordentlig og har brattkort!

Feil eller mangler på veggen meldes inn til DragWallsjef

Priser og åpningstider

For å bruke klatreveggen må du ha adgangskort til Dragvoll Idrettssenter (dvs. SIT-medlemskap) eller kjøpe dagsbillet (100 kr) i resepsjonen på Dragvoll Idrettssenter.

I tillegg må man betale 25 kr for drop-in til klatreveggen eller kjøpe årskort. Dette betales i resepsjonen på Dragvoll Idrettssenter. Disse pengene går til SiT idrett for drift og vedlikehold av klatreveggen.

ÅRSKORT

Medlemmer av NTNUI-Tindegruppa kan kjøpe årskort til klatreveggen på Dragvoll i resepsjonen til Dragvoll idrettssenter til kr. 300,-

Årskortet gjelder for skoleåret. Det selges ikke halvårskort.

ÅPNINGSTIDER

DragWall har samme åpningstider som rester av Dragvoll Idrettssenter. https://www.sit.no/trening/treningssenter

Ved kurs kan klatreveggen stenges midlertidig.

Opplæring av nybegynnere

Tindegruppa oppfordrer på det aller sterkeste at man tar et klatrekurs før man begynner å klatre. Det er også mulig å lære opp venner på egenhånd, men det er en del ting man må ta hensyn til.

Dersom du må begynne nå, anbefaler vi at både nybegynner og “lærer” følger vår lille opplæringshåndbok. 

Det viktigste ved opplæring av nybegynnere er at de lærer korrekt og riktig sikringsdynamikk. Det er derfor viktig å øve litt på dette før man begynner å klatre. 

Først av alt forklar hva slags utstyr som blir brukt, hvilke knuter vi bruker og hvorfor vi gjør hva vi gjør. Forklar hvordan selen virker og hvilke funksjoner den har. 

Opplæringshåndboka: 

1. Den erfarne klatreren henger opp tau i den første kortslynga slik at man får korrekt følelse av hva som går opp og ned. 

2. Demonstrasjon av korrekt sikringsteknikk. Alltid en hånd på tauenden er viktigst!

3. Nybegynner prøver seg mens den erfarne drar gjennom tau. Trekk tauet gjennom noen ganger begge veier. Da lærer nybegynneren sikring ved klatring på led samt topptauing. 

4. Øv på nedfiring. 

5. Dersom alt går greit og alle føler seg trygge, kan man gjerne begynne å klatre litt. Her må man være tre(!) klatrere siden den erfarne klatreren alltid skal ha direkte oppsyn med sikrer uten brattkort. Dette innebærer at man sitter på bakken og holder i bremseenden mens sikring foregår. Det må altså være to klatrere med brattkort tilstede for at én nybegynner skal kunne sikre.

6. Klatre til første eller andre bolt og heng i tauet. Da får man en følelse av hvilke krefter som virker inn på systemet. 

7. Klatre til topps og heng opp topptau. 

8. Forøvrig henviser vi til ansvarserklæringen og bestemmelser for NKFs brattkort, som alle parter skal gjøres kjent med. 

Ved spørsmål ta kontakt med DragWall-ansvarlig: tindegruppa-dw@ntnui.no, eller send en melding til Tindegruppa på Facebook.

Sikkerhetsregler på DragWall 

Det er BRATTKORTKRAV på DragWall

Følgende regler er ikke diskutable og skal alltid følges 

Generelt 
-Nybegynnere skal alltid være ledsaget av en erfaren klatrer med brattkort.

-Det skal alltid benyttes åttetallsknute til innbinding. Denne skal være tredd gjennom lår- og hofteløkke.

-Karabinen til sikringbrems skal sitte i sentralløkken, og kùn denne.

-Ved bruk av bøttebrems/sticht/Tube/ATC/Grigri/el. skal det til enhver tid være en lukket hånd rundt tauet på undersiden av taubremsen.

-Ved topptauing skal det byttes låsehand, dvs en lukket hand rundt tauenden til enhver tid. (jf punktet over) 

-Ved sikring av klatrer som leder kan tauet skli gjennom hånda.

-Ved klatring på led skal alle mellomforankringer klippes inn.

-Ved klatring på topptau skal begge toppankerene være klippet inn, evt to mellomforankringer. -Ved topptauing på de overhengende veggene skal tauet til klatreren klippes inn minst en kortslynge på vei ned slik at klatrer ikke får pendel ut i rommet ved fall.

Ruteskruing

Er du interessert i å skru din egen rute på DragWall? Hvem som helst kan prøve seg på ruteskruing. Ruteskruere vil motta et lite honnorar for jobben. Ta kontakt med DW-ansvarlig

Hvor er DragWall?

Loholt alle 81, 7049 Trondheim