Løypekart

Start – Sykkeletappen

Oversiktsbilde over Ilsvika.png
 1. Utøverne stiller opp bak blå markør.
 2. Ved beskjed fra funksjonær starter en og en utøver etter jaktstartprinsippet (basert på svømmetidene).
 3. Man følger den blå linjen inn i skiftesonen (gul).
 4. I skiftesonen tar man på seg nødvendige klær, hjelm og sko.
 5. Videre tar man med seg sykkelen til mount line. Det er først når man har passert denne linjen at man kan sette seg på sykkelen.
 6. Like etter man har passert mount line skal man ut på trafikkert hovedvei, hvor det er viktig å være varsom, både når man starter og avslutter sykkeletappen.
 7. Når man har fullført sykkeletappen må man av sykkelen før mount line.
 8. Deretter skal man inn i skiftesonen for å sette fra seg sykkelen på samme plass som man hentet den og bytte til løpetøy.
 9. Husk evt å snu startnummeret når du begynner å løpe!
 10. Etter det er det bare til å fortsette gjennom teknisk sone (oransje) og fullføre løpeløypen før man passer mållinjen markert med rød markør.

Sykkeletappen

 • Etappen er ca 19km lang og foregår langs Trondheimsfjorden. Start på grønn markør, vending på rød markør og ferdig på grønn markør.
 • Utøverne avslutter sykkeletappen ved å gå av sykkelen før mount line.
  • Mount line vil være tydelig markert. Gjør deg kjent med mount line under oppvarmingen.
 • Uaktsomhet i trafikken eller forsøpling fører til diskvalifikasjon

Sykkelløypen starter og slutter ved Ilsvika. Vendepunkt ved Flakk.

Kritiske punkter – Sykkel

Ilsvika-krysset

Svarte piler markerer på vei ut på sykkeletappen, røde piler på vei inn til T2. Merk at trafikkregler skal overholdes og at utøvere har vikeplikt i krysset.

Machine generated alternative text:

Vendepunkt ved flakk

Machine generated alternative text:

Løpsetappen

Starter og avsluttes ved Ilsvika. Utøverne skal løpe fra skiftesonen til vendepunktet ved Ila to ganger. Total lengde er 4.5 km, hovedsakelig på sykkel- og gangvei.

Machine generated alternative text:
Ils vika 
&ika 
s k/kør

Grønn markør viser startposisjon og rød viser vendepunkt. Det skal løpes to runder.

Løpsetappe Para-klassen:

Grønn markør viser startposisjon og rød viser vendepunkt.
Løpeløypen går på gang- og sykkelsti som er asfaltert.

Full oversikt over løypa