Innkalling Årsmøte 2024

Til medlemmene i NTNUI Triatlon og Sykkel

Innkalling sendt ut 15.12.2023, Trondheim

Innkalling til årsmøte i NTNUI Triatlon og Sykkel 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i NTNUI Triatlon og Sykkel

Årsmøtet avholdes 12. februar klokken 16:15 på Gløshaugen auditorium EL3, O. S. Bragstads Plass 2A.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 29.01.2024 til triatlon-leder@ntnui.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes, se vedlegg.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Spond og vår hjemmeside ntnui.no/triatlon.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan føres opp på saklisten og behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NTNUI Triatlon i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NTNUI (for eksempel medlemskontingent). Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan du kontakte oss på triatlon-leder@ntnui.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret i NTNUI Triatlon og Sykkel