Innkalling til årsmøte 2019

Det kalles med dette inn til ordinært årsmøte i NTNUI Roing søndag 20. januar.

Planen for årsmøtet:

1. Velge ordstyrer, referent og to desisorer som sammen med referenten skal undertegne protokollen.

2. Behandle styrets beretning og oppfølgning av handlingsplan

3. Behandle innkomne endringsforslag av vedtekter

4. Behandle regnskap med revisjonsmerknader

5. Vedta handlingsplan for kommende års virksomhet

6. Vedta budsjett for kommende års virksomhet

7. Foreta valg av nytt styre og valgkomite

8. Behandle innkomne forslag

 

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut på mail senest søndag 13. januar. Anbefaler alle å ha bladd igjennom denne på forhånd.

Dersom du ønsker å sende inn forslag til endringer av vedtekter, eller andre saker du ønsker at årsmøtet skal ta stilling til, må dette være styret i hende før den 6. januar. Forslag sendes på mail til styre@roing.org.ntnu.no

Vedtektene slik de står i dag kan finnes på nettsiden her under “om”.

Vi i styret anbefaler alle å stille på årsmøtet da det er her man virkelig har mulighet til å påvirke hvordan rogruppa skal se ut i fremtiden. Det forventes forøvrig at aktive medlemmer stiller.

Samtidig ønsker vi i det avtroppende styret å takke for et fantastisk år, og ønske om en god jul til alle. Vi gleder oss til å treffe dere alle på nyåret!

 
Med vennlig hilsen
Henrik Jebsen Milde

På vegne av styret i NTNUI Roing

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *