Regler for roing på vannet

Roing på vannet foregår vanligvis på Nidelven, men også Trondheimsfjorden og kanalen på Skansen regnes inn under det daglige ro-området. Roing i båter der deler av mannskapet er uerfarne skal foregå på Nidelven. På sommeren og høsten skjer ofte roingen på Jonsvatnet. For roing andre steder kreves det avklaring med styret.

For å kunne ro må minst en person i båten være en erfaren roer som er kjent med Sikkerhetsreglementet samt grunner og trafikkregler. I tillegg ligger det begrensninger på de ulike båtene og hva slags mannskap de behøver. Disse begrensningene og en liste over roere og deres kvalifikasjoner finnes i dette dokumentet.

For eventuelle spørsmål angående booking og materiell i klubben skal materialansvarlig kontaktes.

Roing på Nidelven skal bare skje når vannstand er over 2m. Det er ikke tillatt å ro når det er mørkt, så all roing skal skje mellom soloppgang og solnedgang. Framgangsmåte for hvordan en skal ro på elva på elva og hvordan en skal coxe finne du her: Coxing på Nidelva

Vinterroing er risikabelt og strenger retningslinjer skal følges. Sportslig ansvarlig i klubben skal kontaktes ved eventuell roing og det skal godkjennes for roing starter. Reglene for vinterroing finner du her: Vinterroing NTNU

Nedenfor ser vi kjørereglene som gjelder på Jonsvannet. Det er viktig å studere denne nøye og ikke være i tvil når man er ute på vannet!