Valgkomiteens opptak høsten 2022

Hei og hopp og hu og hei!

Kjære NTNUIere, vi er endelig klare for høstens mest spennende valg under ekstraordinær generalforsamling. Da skal det velges en gjeng med mennesker som skal få lære av Hovedstyret og finne ut om de ønsker å stille til valg til Hovedstyret våren 2023. Og valgkomiteen ser nå etter ivrige og engasjerte spirer som har lyst til å ta et steg videre inn i foreningen. Er det kanskje deg? 

Hva? Valgkomiteen ser etter kandidater til introstyret og til Lovutvalget. 

Hvorfor? På ekstraordinær generalforsamling 27. september skal det velges et introstyre som skal følge Hovedstyret fra 1. november for å sikre en god erfaringsoverføring. Intensjonen er at disse skal bli med i HS fra februar, men valget låses ikke nå.I tillegg skal det suppleres inn et medlem til Lovutvalget grunnet at et medlem har trukket seg.

Hvordan stille? Send inn søknad her. Ønsker du en uforpliktende prat? Ring, DM eller send mail til medlemmene i Valgkomiteen. 

Vedlegg: Endringer fra tidligere år forklart. 

Hva skal velges på ekstraordinær? 

I år, som i fjor, skal vi ta opp et introstyre (tidligere interimstyret) som skal følge Hovedstyret i en periode for å lære om rollen som Hovedstyre. Her skal det tas opp 10 medlemmer. 

I tillegg må vi supplere inn et mannlig medlem til Lovutvalget. Det er grunnet i at Magnus Moen Sydtangen trekker seg fra LU for å stille til valg som økonomiansvarlig til Hovedstyret på ekstraordinær generalforsamling etter at Benjamin Grimsgaard Bøe har måttet trekke seg etter å ha fått jobb i en annen by. 

Hva betyr det å sitte i introstyret? 

Som en del av introstyret blir du sittende med en gjeng dyktige folk på 10 stk. Det skal tas opp 8 “normale” medlemmer, i tillegg til 2 økonomimedlemmer. Introstyret skal selv konstituere noen av rollene internt, slik at medlemmene får opplæring i og erfaring med oppgaver som er relevante og meningsfulle for dem. Her vil både Valgkomiteen og Hovedstyret veilede og bidra til at rollene blir fylt. Alle medlemmer i introstyret vil få tildelt sin fadder i Hovedstyret, som de skal bli fulgt opp ekstra av i introperioden. 

Introstyret blir valgt inn på ekstraordinær generalforsamling 27. september. Men selve opplæringsperioden, derav essensen i vervet, vil ikke starte før 1. november. Dette er på grunn av tidligere tilbakemeldinger om at en opplæringsperiode på et halvt år er unødvendig lang, og for at Hovedstyret skal kunne rekke å lande etter ekstraordinær generalforsamling og komme tilbake til ordinær drift – og dermed få overskudd til å kunne starte opplæringsperioden. 

Av de 10 medlemmene, vil to allerede på ekstraordinær få utpekt en økonomirolle av valgkomiteen. Dette er grunnet at man ønsker en god nok erfaringsoverføring innenfor økonomifeltet. Disse to personene vil derfor følge Økonomiansvarlig og Hovedkasserer i Hovedstyret, i tillegg til admin-utvalget NTNUI Økonomi. Valgkomiteen vil også anbefale disse to medlemmene om å bli en del av NTNUI Økonomi under introperioden dersom de ikke allerede er det. 

Introstyret vil i løpet av sin periode få 1-2 konkrete prosjekter tildelt av Hovedstyret, i tillegg til det ordinære arbeidet med å lære seg rollen som hovedstyremedlem. Disse prosjektene har som formål å gagne foreningen som helhet, i tillegg til å bidrar til at introstyret blir kjent med foreningen og får innblikk i diverse perspektiver som er viktige å ha for et hovedstyremedlem. 

Introstyret vil få i oppgave å konstituere seg selv hvor følgende roller skal være dekket: prosjektledere for prosjektene tildelt av Hovedstyret, referenter, møteledere, ansvarlig for dialog med HS, ansvarlig for dialog med VK, og sosialansvarlig. Introstyret kan også velge inn andre roller de føler de trenger. 

Hvordan søker du introstyret eller Lovutvalget? 

Dersom du har lyst til å søke introstyret søker du gjennom denne portalen. Det er en del av NTNUI Admin-opptaket, som vi selvfølgelig også oppfordrer deg til å ta en titt på. 

For å søke Lovutvalget sender du bare en melding til en i Valgkomiteen på slack, mail eller tar en telefonsamtale. Du må også gjerne bare svare på denne mailen at du er gira. 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju med Valgkomiteen. De første intervjuene vil starte i uke 34 (mandag 22.august). Valgkomiteen skal ha funnet personene vi ønsker å innstille innen 13. september og du vil derfor forhåpentligvis ha fått beskjed innen det. 

Dersom du tror du kan være interessert men er litt usikker eller har flere spørsmål så er det bare å ta en uforpliktende prat med Valgkomiteen. 

Se vedlegg dersom du vil sammenligne årets løsning med tidligere løsninger. 

Hvem er valgkomiteen og hvordan får du kontakt med de? 

Vi er en skikkelig hyggelig og ufarlig gjeng som gjerne vil prate med deg! Dette er oss: 

Leder: Emilie Faarup Storvik, 41 37 36 56

Medlem: Vegard Buset, 97 58 70 39 – vegard.buset@ntnui.no

Medlem: Hildegunn Weum, 40 28 88 58

Medlem: Thomas Meinicke, 96019350

Vedlegg: Endringer i forhold til tidligere år

Hvilke endringer er det på introstyret i forhold til interimstyret? Og hvorfor gjør vi de? 

For de av dere som kjenner interimstyret har vi i valgkomiteen i år valgt å gjøre noen endringer i samråd med Hovedstyret. Dette er fordi vi går inn i det fjerde året med denne prøveløsningen og vi ønsker å finne den løsningen som passer best for foreningen. Endringene baserer seg på rapport for interim 2021 i tillegg til tidligere rapporter (vedlegg 5.6.1 og 5.6.2). Her er endringene: 

Det velges “løse” rollespesifikke medlemmer. I fjor ble det valgt 1 leder, 1 nestleder, 1 hovedkasserer og 1 økonomiansvarlig i tillegg til 6 styremedlemmer i interimstyret. I år har vi valgt å dele det inn i et 8+2 styre, der 8 stk har frie roller mens to har satt at de vil jobbe med økonomi. 

  • Vi har gjort dette fordi vi ønsker å se hvem som utpeker seg til diverse roller under introperioden. Det er ikke sikkert at den man innstiller som leder for interim er den som burde være leder av Hovedstyret, og under perioden kan det være andre utpeker seg. Valgkomiteen ønsker derfor å basere det nye Hovedstyret på en grundigere evaluering enn kun intervjuer vi får gjennomført på høsten og våren. Denne løsningen gjør dermed at Valgkomiteen er litt friere til å innstille Hovedstyret på våren, uten å måtte føle seg bundet av visse roller. Det er også derfor økonomirollene er mer løse, det gjør at man kan finne ut om man trives best som kasserer eller økonomiansvarlig under introperioden. 

Det er senere oppstartsperiode og oppstartsperioden blir nå 1. november istedenfor umiddelbart etter ekstraordinær. 

  • Tidligere erfaringer tilsier at introperioden har vart litt for lenge, og er for mange en for stor binding i forhold til at man ikke er lovet et Hovedstyre-verv før man blir valgt inn på ordinær generalforsamling på våren. Oppstartsperioden har dermed blitt satt til 1. november av flere grunner. (1) Man har tid til å bli kjent med Hovedstyret i løpet av november da vi tar hensyn til at desember er eksamensperiode og det er generelt lite tid til verv. (2) Man rekker å bli dratt med på lasset før januar, hvor forberedelser til ordinær generalforsamling starter og som kan være en stressende periode for Hovedstyret. (3) Man har mulighet til å ha andre verv i en litt lengre periode uten at det skal gå på bekostning av introstyret og vervet der. 

Introstyret får prosjekter tildelt av Hovedstyret. Tidligere har man vært usikker på om man kan kreve arbeid av interimstyrene da de ofte har mye annet de skal få gjort i løpet av sin periode. 

  • Det har kommet tilbakemelding fra flere perioder med interim at det er ønskelig å få noe eget arbeid man kan ta tak i og som man kan jobbe med som en gruppe. Hovedstyret har mange prosjekter som skal gjøres i løpet av året, og vi ser derfor på det som en spennende mulighet til å outsource noe arbeid til introstyret. Medlemmene får da også mulighet til å bli kjent med hverandres arbeidsstil, VK kan se hvem som tar ekstra ansvar, og man får mulighet til å lære om NTNUI. 

Hu og Hei og håper å høre fra akkurat deg!