Temaet ved høstens Gruppeledersamling var klubbutvikling!

Helgen 20.-21. oktober samlet Hovedstyret og Arrangement-utvalget mange gruppeledere i NTNUI for team-building og for å diskutere en felles vei for NTNUI. Vi har sett nærmere på hvordan det utspilte seg oppe på Studenterhytta.

En gang hvert semester samles gruppelederne og hovedstyret seg på studenterhytta for å styrke samholdet på tvers av de ulike grenene. Dette ser vi på som et effektivt verktøy for å kunne koordinere alle mot et felles mål og visjon i større grad. En ny høst betyr også en god del nye folk som har tilredt i nye stillinger, så det ble naturlig at samlingen startet med en rekke aktiviteter som skulle løsne opp på stemningen innad i gruppen. Deltagerne fikk utfordringer som sendte dem langt ut av komfortsonen, etterfulgt av aktiviteter som testet konkurranseinstinktet.


Samtidig er ikke samlingen kun til for lek og moro – snarere tvert i mot. Faglig innhold er nødvendig for kunne inspirere og gi konkrete ideer for vår vei videre. Seminaret besto denne gangen av Henrik Carstens som er klubbveileder i NIF og Tormod Tvare som er fast ansatt i Norges studendtidrettsforening. Seminaret deres handlet om å utfordre gruppelederne på hva virksomheten til NTNUI er. Det ble tatt opp konkrete spørsmål som deltagerne skulle sette seg inn in å virkelig overveie. Spørsmål som «hvem er vi?», og «hvordan vil vi fremstå utad?» ble diskutert. Gruppen kom frem til ulike stikkord som man ønsker skal symbolisere NTNUI. Idrettsglede, samhold og inkludering kom frem som tydelige egenskaper som var viktig for gruppene at NTNUI skal representere.


Etter seminaret var det behov for noe som krevde mer fysisk aktivitet igjen. Alle deltagerne skulle ut på et rebusløp med totalt syv poster. Miming, egg-kasting og potetløp var blant oppgavene som ventet, samt at alle gruppene måtte lage et underholdningsbidrag til kveldens middag. For å utfordre deltagerne til det maksimale, så hadde vi også hjelp fra den svært behjelpelige NTNUI-gruppen Swing og folkedans for å bidra til at gruppen sto noe mer forberedt til neste danseband-treff. En umulig oppgave mente nok noen, men progresjonen var helt klart synlig utover kvelden.


Middagen sto Studenterhytta for, og som vanlig var middagsserveringen ypperlig. Underholdningen fra gruppene bidro også til mye latter under maten, noe som smittet over til en hyggelig stemning resten av kvelden.


Hovedstyret og Arrangement-utvalget i NTNUI er storfornøyde med en aktiv og hektisk helg som har bidratt til å styrke samholdet og gitt oss en god pekepinn på hvilken retning vi ønsker å ta NTNUI videre.