Ordinær generalforsamling 2. Mars 2021

Hu og hei!

Hovedstyret ønsker med dette å kalle inn til ordinær generalforsamling 2021. Generalforsamlingen vil avholdes 2.mars 2021 kl.18:15 i auditorium S2 i Sentralbygget på NTNU Gløshaugen.
Det er foreløpig tiltenkt at generalforsamlingen vil avholdes fysisk, men det vil være en løpende vurdering fremover om forsamlingen blir avholdt digitalt. Et eventuelt bytte til digital generalforsamling vil informeres om god tid i forkant på mail og hjemmeside.

Sakspapirer vil bli publisert på nettsiden minst 1 uke før generalforsamling.

Med vennlig hilsen

Øystein Fruseth Christiansen

Leder

NTNUI Hovedstyret

Foto: Steffen Rysgård/NTNUI Blits