Stor dag på Tinget 2017

Denne helgen var det Ordinært ting i Norges Roforbund på Fana Roklubb i Bergen. Tinget er det høyeste organet som er i Norsk rosport.  Det var spesielt en sak som angikk studentroingen. Denne gikk ut på deltakelse fra studentlag i ordinært Norgesmesterskap. Saken gjelder først og fremst NTNUI Roing, men også resten av Norges studentrolag som forhåpentligvis ønsker å delta senere år. (SKKR har også deltatt på NM). 

Her blir det alltids diskutert mange saker, om elitesatning, kvinnesatsning, regattaplan,, båtoppsett m.m.

 

Viktigste sak i dag for oss, og forøvrig hele Student-Ro-Norge, var en tilleggssetning til den såkalte “Studentregelen”. Studentregelen sier at en studentroer som ror for et studentlag også kan stille til start i ordinære regattaer for en annen roklubb. Forslaget lød som følger:

«I Norgesmesterskapene kan imidlertid en roer kun representere én klubb, enten sin studentklubb eller den ordinære roklubb.»

Forslaget møtte imidlertid stor motstand på tinget, og det var kun 3 av rundt 40 stemmeberettigede som stemte for forslaget. Resten stemte i mot. En viktig seier for Studentroingen, og for klubbene rundt om i Norge forøvrig.

Vi har vært veldig engasjerte rundt denne saken i forkant av Tinget og vært i forbindelse med andre studentrolag som deler våres synspunkt om saken. Vi var spente før dagens Ting om forslaget ville godkjennes, da dette ville få store konsekvenser for vår videre deltakelse i NM. Vi synes det er gøy å ro, og ikke minst måle krefter mot resten av ro-Norge.

Vi har tatt en prat med Espen Lunden, som var tilstede som leder av NTNUI Roing, og kun en av tre representanter for NTNUI Roing og Student-Norge forøvrig. BSI var også representert, men de blir ikke tatt opp som klubb i NR før 2018, dermed var de tilstede som observatører.

 

1. Studentregelen i Regattareglementet som sier at de som er studenter kan stille for sin hjemklubb og studentklubb var oppe for diskusjon i dag. Hvordan vil du si at denne ble mottatt i Ro-Norge?

– Vi opplevde stort engasjement rundt denne regelen, og jeg er overveldet over støtten vi har fra Ro-Norge. Det var fremmet et forslag om at en studentroer KUN kan stille som roer for sin hjemklubb, eller som roer for studentlaget sitt under NM. Vi fremmet våre synspunkter om saken, og det var gøy å høre andre klubber støtte NTNUI og studentroingen. De er blant annet veldig fornøyde med at deres roere som starter å studere har et tilbud om å fortsette å ro i sin studentby. I tillegg føler de at de bidrar med å rekruttere seniorer via studentroingen. Det er ingen tvil om at det er mange dyktige roere i Norge som ble introdusert for roing først på universitetet. Også sa de at det ser ut som om vi har det gøy. Og det har vi jo!

 

2. Hvorfor har denne regelen vært så viktig for Student-roingen?

– Det er ingen tvil om at det er studenter med bakgrunn fra roing som har vært- og er de største pådriverne for Studentroingen. Vi i NTNUI Roing ville aldri ha deltatt på Norgesmesterkapene hadde det ikke vært for at disse roerne har stilt for NTNUI i  DS 8+ og HS 8+. Deltagelse på regatta er en ting, men vi er avhengige av at de ror i samme båt med uerfarne roere i oppkjøringer. Det er der kompentansehevingen finner sted. Dersom de ikke vil kunne ro for studentlaget sitt under NM, så vil de ikke bli tatt ut i en båt, og de vil ikke bidra på trening. Som igjen vil føre til mindre mestring og glede ved roingen. Dermed tror vi fremtidig deltagelse vil forsvinne.

Vi har full forståelse for at de ønsker å ro mindre båtklasser for sine respektive klubber, og det er opp til hver enkelt om de vil ro for sin hjemklubb. Men dersom hjemklubben ikke klarer å stille båt i 8+, så mener vi det ville vært tragisk om de ikke kunne rodd for oss i NTNUI. Og at forslaget ville slått negativt ut for enten studentlaget eller hjemklubben.

 

3. Hva vil dette bety for Student-roingen fremover, i samspill med langtidsplanen fra Norges Roforbund?

– Det vil si at vi forutenom Studentermesterkapet i Bergen kan delta og måle krefter mot resten av ro-Norge i Norgesmesterskapene, spesielt i klassen DS 8+ og HS 8+. NM er den regattaen i året hvor klubbene kraftsamler roere for å kunne stille i de største båtklassene. Det er kult for oss nye roere å få kjennskap til romiljøet, og man blir jo litt starstruck når man sitter opp til start og vet det sitter verdensmestere i de konkurrerende båtene.

– Deltakelse fører til eksponering og vekst i studentlagene. Forhåpentligvis vil det være lettere for oss studentroere å melde oss inn i et ordinært rolag etter studietiden.  

 

4. Var det andre saker som ble tatt opp på Tinget som er av interesse?

– Det er gøy å se den utviklingen som skjer i Ro-Norge for tiden, spesielt på jentesiden. Vi synes NR har gjort noen gode beslutninger i utarbeidelsen av langtidsplanen.

– Jobben som er blitt lagt ned i utviklingen av Nordåsvatnet!! Vi vil mest sannsynlig ro i baner til SM 2018, og det kommer til å bli et kanonbra anlegg i fremtiden. Det blir bra!

– Det at Ingeborg Onstein ble valgt inn som styremedlem i Norges Roforbund er også veldig morsomt! For første gang er NTNUI representert i styret til NR!

 

Takk til Espen, Ingeborg og Petter for deres deltakelse på årets Ting.

Det er altså svært gledelig å kunne meddele at nåværende kasserer i styret i NTNUI Roing, har blitt valgt inn som en av fem medlemmer i styret i Norges Roforbund. Hun skriver følgende i en kommentar til NTNUI Roing:

“Jeg er spent på hvordan dette blir og gleder meg til å ta fatt på dette vervet. Jeg håper dette vil bidra til å løfte studentroingen.”

Vi i NTNUI Roing gratulerer så mye, og ønsker deg lykke til på en ny reise innen organisatorisk arbeid. Dine egenskaper som dedikert, pliktoppfølgende og standhaftig gjør at vi er sikker på at du kommer til å gjøre en glimrende jobb.

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *