Innkalling til ordinært årsmøte 2018

Hu&Hei!

Det kalles med dette inn til ordinært årsmøte i NTNUI Roing. På grunnlag av Åre-turer og innleveringsfrist av budsjett 2018, så vil årsmøtet avholdes torsdag 18. januar, klokken 17.00. Sted blir kunngjort i samme utsendelse som sakspapirene.

Plan for årsmøte:

 1. Velge ordstyrer, referent og to desisorer som sammen med referenten skal undertegne protokollen.

2. Behandle styrets beretning og oppfølgning av handlingsplan

3. Behandle innkomne endringsforslag av vedtekter

4. Behandle regnskap med revisjonsmerknader

5. Vedta handlingsplan for kommende års virksomhet

6. Vedta budsjett for kommende års virksomhet

7. Foreta valg av nytt styre og valgkomite

8. Behandle innkomne forslag

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut på mail senest torsdag 11. januar.

Har du forslag til endringer av vedtekter eller andre ting du ønsker skal behandles på årsmøte, må dette sendes til styre@roing.org.ntnu.no innen 4. januar. 

Vedtektene for rogruppa kan finnes her.

Det avtroppende styret anbefaler alle å møte på årsmøtet, da det er her dere virkelig har mulighet til å påvirke beslutninger som skal tas på vegne av rogruppa.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke for et fantastisk år og ønske dere en god jul og et godt nyttår. Vi gleder oss til å se dere igjen på nyåret!

Med vennlig hilsen​​
Styret NTNUI Roing v/ leder Espen Lunden

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *