Teknisk guide

Teknisk guide

Den digitale løsningen som brukes til NM leveres av Time-Team, og legger til rette for sanntids konkurranseroing over hele Norge. Time-Team er godt testet og brukt av andre store ronasjoner som bla. Nederland, New Zeland og Australia. Det er i utgangspunktet veldig lett å bruke, men noen praktiske hensyn må tas.
Vi ber om at klubbene setter inn i systemet så godt det lar seg gjøre før det tekniske møtet. For å være forberedt til selve konkurransedagen kreves det noe utstyr og litt forarbeid. Vi anbefaler på det sterkeste å ikke vente til kvelden i forveien med å dette. Nedenfor finnes en sjekkliste av hva klubbene trenger av utstyr og hva som må gjøres på forhånd. Alle fremgangsmåter står beskrevet i den detaljerte brukermanualen for systemet.


TEKNISK MØTE
17. januar kl. 20.00 vil det være teknisk møte. Her vil systemet bil gjennomgått og det blir mulighet til å stille spørsmål rundt det digitale, praktisk gjennomføring og trekning. Dette vil foregå på zoom, og link vil sendes ut til roklubbene

Utrstyrsliste:
-Concept2 romaskin med PM3, PM4 eller PM5 display for racing,
-Laptop
-Internett
-USB A-B kabel
-(Gjerne) Lerret/storskjerm for framvisning av livestream

Sponsorer og samarbeidspartnere:

Mesterskapene
i innendørsroing 2022
Arrangeres av:
NTNUI Roing
Org nr: 975728773

Postadresse:

NTNUI Roing
Christian Frederiks gate 20
7030 Trondheim

Kontaktinfo:

Epost: roing-nm@ntnui.no