Innkalling årsmøtet NTNUI Roing 2021

Tid: Fredag 15. januar 18.00
Sted: R1

Saksliste:

  1. Velge ordstyrer, referent og to desisorer som sammen med
    referent skal skrive under protokollen.
  2. Behandle styrets beretning og oppfølgning av handlingsplan
  3. Behandle innkomne endringsforslag av vedtekter
  4. Behandle forrige års regnskap
  5. Vedta handlingsplan for kommende års virksomhet.
  6. Vedta budsjett for kommende års virksomhet
  7. Foreta valg av nytt styre og valgkomite
  8. Behandle innkomne forslag

Fullstendig saksliste vil bli sendt ut på mail senest søndag 10. januar.
Dersom du ønsker å sende inn forslag til endringer av vedtekter eller har
andre saker du å ta opp på årsmøtet må dette sendes til styret innen 7. januar.
Forslag sendes på mail til roing@ntnui.no.
NTNUI Roings vedtekter finner dere på nettsiden under “info”.
Vi i styret anbefaler alle å stille på årsmøte, både nye og gamle medlemmer.
Årsmøtet er en gyllen mulighet til å få innblikk i hvordan gruppen er
organisert og påvirke hvordan gruppen skal se ut i årene fremover.
Dresscode: Blazer evt NTNUI Roing Merch

Med vennlig hilsen,

Satsestyret 2020

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *