Sikkerhetsregler

SIKKERHETSREGLER FOR
APPARATDYKKING

Disse reglene gjelder for all apparatdykking i regi av DG-NTNUI, også for enkeltmedlemmer når noe av DGs utstyr brukes.

 1. Alle dykkere som skal dykke med DG skal ha:Et internasjonalt anerkjent dykkersertifikat
  • Fått en innføring i bruken av DGs sikkerhetsutstyr
  • Tilstrekkelig kunnskap/opplæring om utstyr som skal leies
  • Godtatt «Egenerklæringen om følging av DGs sikkerhetsregler, samt regler for bruk og vedlikehold av utstyr»
 2. Dykk aldri alene, i DG dykker vi med buddy.
 3. Gå over utstyret som blir lånt, sjekk at alt fungerer som det skal før dykket. Lån av utstyr skjer på eget ansvar. DG påser at ventilsett er inne til service hvert år og flasker trykktestes annet hvert år. Det er opp til brukerne å vedlikeholde utstyret etter hvert dykk!*
 4. Ha alltid med sikkerhetsutstyr:
  • Beredskapskoffert (oksygen, knallskudd og førstehjelpsutstyr)
  • Dykkelederkoffert
  • Dykkeflagg
  • Redningsline
  • Redningssvømmer (anbefalt om man har en stor nok gruppe)
  • Overflateberedskap/dykkeleder
 5. Dykkeleder skal utnevnes ved alle dykk, og være kompetent på den dykking som bedrives. Dykkeleder burde ha CMAS P3, Padi Rescue eller CMAS P2 med dykkelederkurs (eller tilsvarende sertifisering fra en annen organisasjon). Hvis ingen tilstede har dette bør den mest erfarne dykkeren utnevnes som dykkeleder.
  • Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser
  • Dykkeleder avgjør om forholdene på dykkeplassen er tilfredsstillende, og at den dykking som er planlagt er forsvarlig og i henhold med sikkerhetsregler. Sambandsforhold for telefon/VHF skal sjekkes
 6. Planlegg dykket med buddy og dykkeleder på forhånd, dykkerne skal avpasse dykkets vanskelighetsgrad og dybde etter sertifikat og erfaringsnivå. Husk buddysjekk.
  • Avtal tid, dybde, gass-mix og retning, med både buddy og dykkeleder
  • Tillatt max-dybde for dykking med luft er 39 meter
  • Avslutt dykket på en slik måte at du du har minimum 50 bar igjen når du når overflaten
 7. På DG-arrangerte dykk skal det ikke legges opp til dekompresjonsdykk
 8. Hold kontakten med buddy under hele dykket. Om man mister hverandre, let på bunn i 1 minutt før man stiger til overflaten med en trygg hastighet.
 9. Ikke nøl med å droppe bly om nødvendig, dette dekkes av blyfondet til NDF (Den som dropper bly må selv søke om refundering).
 10. Ikke dykk når du føler deg uvel, usikker eller er påvirket av medisiner/alkohol. Det er ikke flaut å stå over eller avbryte et dykk.

Styret og dykkeleder har full anledning til å nekte personer å dykke sammen med DG hvis hen mener vedkommende kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for seg selv eller andre. Styret og dykkeleder har også rett til å kontrollere om dykkeren har korrekt sertifikat og oppfører seg i henhold til reglene. Ved brudd på reglene kan konsekvenser som generelt dykkeforbud el.l. forekomme. 

*Dette omtaler generelt vedlikehold etter endt dykk, som skylling, og tørking.