Sikkerhetsregler

– Disse reglene gjelder for all apparatdykking i regi av DG-NTNUI, også for enkeltmedlemmer når noe av DGs utstyr brukes.

Alle dykkere skal ha:

 • Et internasjonalt anerkjent dykkesertifikat
 • Lest og forstått DGs sikkerhetsregler
 • Fått en innføring i bruken av DGs sikkerhetsutstyr
 • Dykkeleder skal utnevnes ved alle dykk, og være kompetent på den dykking som bedrives. Dykkeleder er suveren i sine avgjørelser.
 • Dykkeleder avgjør om forholdene på dykkeplassen er tilfredstillende, og at den dykking som er planlagt er forsvarlig.
  • Sambandsforhold for telefon/VHF skal sjekkes.
 • Dykk aldri alene.
  • Mister dere kontakten under dykket, returner til overflaten og gjenopprett kontakten der (normal oppstigningshastighet)
 • Avtal tid, dybde, retning og eventuell dekompresjon med dykkeleder.
  Husk kameratsjekk.
 • Hvis én i paret ønsker det, skal mellomline benyttes.
 • Dykkerne skal avpasse dykkets vanskelighetsgrad og dybde etter sertifikat og erfaringsnivå.
  Maksimal dybde for luftdykking er 39 meter.
 • Ikke dykk når du føler deg uvel, usikker eller er påvirket av medisiner/alkohol.
  • Det er ikke flaut å stå over eller avbryte et dykk.
 • Ha alltid med sikkerhetsutstyr:
  • Redningssvømmer
  • Beredskapskoffert (oksygen, knallskudd og førstehjelpsutstyr)
  • Dykkeflagg
  • Redningsline
 • Hver dykker skal ha minst to andretrinn.
 • Dykk uten fri tilgang til overflaten(deko, vrak, grotte), skal to separate luftkilder benyttes.

Styret og dykkeleder har full anledning til å nekte personer han/hun mener kan utgjøre en sikkerhetsrisiko å dykke med DG, og inndra kompressorkort.

Revidert V06