Stefan Williams tildelt Studentidrettsprisen!

Tekst: Emilie Faarup Storvik
Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist AS

Stefan Williams med studentidrettsprisen under idrettens hederskveld på fredag.
Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist AS

Fredag 4. november ble Idrettens hederskveld for Trønderidretten arrangert av Trøndelag idrettskrets i Trondheim. Her blir prestasjoner i toppidrett, bedrifts- og studentidrett, gode arrangementer, stipendvinnere og ildsjeler hedret.

Stefan Williams er leder for Lovutvalget i NTNUI og har bakgrunn som leder og styremedlem i NTNUI Baseball. Han er inne i sin andre periode som medlem av Lovutvalget, og foreningen har allerede merket hans vilje til å skape forandring. Han holder blant annet kurs om inabilitet sammen med resten av Lovutvalget, og var instrumentell i å få lys over stampen på Hytta for å forebygge seksuell trakassering eller overgrep. Hans innsats ble også belønnet av NTNUI i mars, der han ble utnevnt som Ridder av NTNUIs orden og æresmedlem.

NTNUIs Lovutvalg (trykk for å utvide)
 • Består av 6 tillitsvalgte i NTNUI som har taushetsplikt og deltar i relevant kursing om innhabilitet, seksuell trakassering og lovtolkning.
 • Lovutvalget skal passe på NTNUIs lover og statutter, i tillegg til å være saksbehandler i personsaker.
 • Utvalget bør i forkant av generalforsamling gi skriftlig innstilling ved behandling av lov- og statuttforslag, og skal tolke lovene og statuttene hvis det oppstår tolkningsspørsmål.
 • Utvalget holder kurs for medlemmer i NTNUI.
 • Dersom du varsler til NTNUI er det Lovutvalget som varsler
 • Du kan varsle her

Hovedstyret NTNUI valgte å innstille Williams til prisen. Følgende kriterier er lagt til grunn av Trøndelag idrettskrets i utdelingen av alle prisene:

 • En god representant for Trøndersk Idrett
 • Et forbilde for andre
 • En person/personer som gjør det lille ekstra – gjør en forskjell
 • En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø
 • En innsats for fysisk aktivitet og god helse
 • En representant for en åpen og inkluderende idrettskultur
 • Et arbeid med glede, helse, fellesskap og ærlighet som rettesnor
 • Våre verdier skal speiles av vinneren/vinnerne – flest i bredden, best i toppen; glede, helse, fellesskap og ærlighet

Williams vant studentidrettsprisen med følgende begrunnelse: “Stefan har gjennom året vær helt sentral i å bygge opp et system for varsling i NTNUI. Stefan har vært den viktigste pådriveren for at medlemmene våre har et trygt sted å komme til når man opplever ubehagelige hendelser. Med det systemet han har bygd opp er man sikker på at hendelsene blir håndtert på en sikker og rettferdig måte. Hans innsats og dedikasjon for å hjelpe andre har styrket NTNUI til å bli et tryggere og mer inkluderende idrettslag.”

Stefan Williams sammen med leder for NTNUI, Sebastian Cheng.
Foto: Viggo Jakobsen, Globetrotter event & artist AS

Les mer om idrettens hederskveld her