Sara Stokken Rott instillt som yngstemann i styret til NIF

Fredag 29. mars var det en enstemmig valgkomité som valgte nytt styre for kommende periode. Blant de utvalgte var vår egen Sara Stokken Rott (22).

Sara studerer Samfunn- og idrettsvitenskap på NTNU. Forrige uke ble hun valgt inn i styret til NIF som yngstemann. Oppgavene som venter tar hun med aller største seriøsitet.

– Det er selvfølgelig veldig stort. Man blir stolt og jeg går inn med ydmykhet. Nå gjelder det å gjøre ord til handling, sier Stokken Rott.

Idrettsstyret er idrettens høyeste myndighet mellom idrettstingene. Oppgavene baserer seg på å gjennomføre de vedtak som er besluttet på tinget og andre fellesoppgaver både i innland og utland. Erfaringen fra Hovedstyret i NTNUI ser Sara på som gull verdt


«Det er klart det er en helt annen dimensjon. Samtidig tar jeg med meg all erfaring fra hovedstyret i NTNUI. Det er tross alt Norges største idrettslag»

– Sara Rott

– Det er klart det er en helt annen dimensjon. Samtidig tar jeg med meg all erfaring fra hovedstyret i NTNUI. Det er tross alt Norges største idrettslag, forteller hun.

Valgkomiteens leder, Anne Irene Myhr, forteller om viktigheten av et styre som skal kunne jobbe som et team ved å bidra til å sette idrett på dagsorden. De har innstilt flere unge kandidater på bakgrunn av de kan sørge for en fornying og utvikling av organisasjonen.

Sara forteller at hun har et brennende engasjement for idrett og frivillighet. Hun har også fått tid på seg til å reflektere over hva hun ønsker å oppnå.

– Jeg har jobbet aktiv i Hordaland Idrettskrets. Jeg har alltid vært opptatt av frafall av unge i idretten, noe som stadig blir mer aktuelt. Det er positivt at de tar inn flere unge i styret. Det er tross alt de som utgjør majoriteten av medlemsmassen. Forhåpentligvis kan jeg bidra med enda mer innsikt i den gruppen, forteller Stokken Rott.

NTNUI er stolte og gratulerer Sara så masse!