NTNUI Innspill til Campussamling

Et ønske om en aktiv campus

Foto: NTNUI/Roland Richter

NTNUI sendte 3. januar et innspillsdokument til campussamlingen til NTNU som et svar på høringen til NTNUs campussamlingen.

Innspillsdokumentet inneholder innspill til Dødens Dal, både under fyllingsperiode i campussamlingen, men også i etterkant. NTNUI ønsker støtte av midlertidige arealer slik at aktivitet kan opprettholdes selv om Dødens Dal må stenges ned i fylleperioden, i tillegg til at NTNUI ønsker en forbedret Dødens Dal når fyllingsperioden er ferdig. I dokumentet er det lagt ved forslag om hva dalen kan inneholde for å skape et fullverdig tilbud for studenter i Trondheim og resten av byen.

I tillegg gir dokumentet innspill på Delområde 4 og 5 i campussamlingen, hvor det blant annet er ønsket å bygge en idrettshall. NTNUI ønsker at hallen reguleres for av både Sit og NTNU, i tillegg til at den finansieres slik at studentene kan få en forbedret erstatning av Dragvoll idrettssenter.

Annet som også nevnes i dokumentet er ønske om enda mer areal da arealet som skal erstattes i dag ikke dekker massen av studenter som ønsker å være en del av NTNUI, i tillegg til ideer, bilder og illustrasjoner for hvordan NTNU kan bli en aktiv Campus.