Møt Admin: Kristian i Sprint

Hvem er du?
Kristian I og IKT med retning produksjonsledelse, 3. År

Hva gjør sprint?
Sprint er, som navnet så greit forklarer, NTNUIs IT-utvalg. Vi jobber med ulike ting som skal forbedre driften av NTNUI og legger til rette for at de ulike gruppene skal kunne lage og vedlikeholde sine nettsider. Nå driver vi også med et medlemssystem for å kunne holde en bedre oversikt over alle medlemmer i ulike grupper etc. Ettersom at klubben satser mer på digitalisering er det alltids noen nye prosjekter vi kan ta fatt på. Det jobbes også med en app som snart vil bli lansert. Den skal enkelt vise om noen er medlem eller ikke.

Hva gjør jeg i sprint?
I sprint har jeg det første halvåret blitt med i gruppa som driver med backend. Her har jeg brukt tid på å sette meg inn i medlemssystemet og forstå hvordan det henger sammen. Nå etter sommeren har jeg og en annen begynt med opplæring på servere, på sikt skal vi ta over hovedansvaret her. Jeg har lært meg Python (ettersom vi hadde MatLab i ITGK) og django Rest. Veldig kjekt å prøve ut andre språk og rammeverk enn det vi bruker i fag på skolen!

Hvorfor ble jeg med?
Jeg så etter et verv som kunne gi meg noe relevant erfaring og noe som kunne engasjere litt mer enn en øving. Det som også hang høyt for min del var det sosiale. Finne en gruppe som ikke bare hadde fokus på å jobbe men også fokus å være en god gruppe.

Hvorfor er jeg fortsatt med?

Jeg er fortsatt i sprint fordi det er mange flinke folk som er med på tvers av både linje og års trinn. Og ikke minst fordi jeg trives godt i gruppa og føler jeg blir utfordret i det jeg ønsker å bli utfordret i. Jeg synes også det er veldig kjekt å se hvordan NTNUI drives, en klubb flere generasjoner kjenner til. Det sosiale i Sprint er veldig bra, det arrangeres koietur, blåtur, spillkveld, lunsj på skolen osv. Nå til høsten har vi startet Admin-gym som er en «gymtime» med de andre utvalgene + hovedstyret i NTNUI.

Hva er mest givende for deg?
Noe av det som gir meg mest i dette vervet, er å få være med på å lage noe som folk faktisk skal ta i bruk. Og håper ting skal bli lettere for de som er aktive i klubben hver dag.

Hva gleder du deg mest til?
Det jeg gleder meg mest til må være blåtur. Hvem liker ikke blåtur? Utenom det er det Admin-gym, har hørt noen rykter om artige aktiviteter i løpet av høsten.

På søndag er det søknadsfrist i NTNUI Admin! Søk NÅ!