Studentlekene

Studentlekene

En grov forenkling vil være å si at Studentlekene er en nasjonal olympiade for studenter. Studentidrettsfestivalen er en samling av studentmesterskap, -cuper og friluftslivsarrangement i tillegg til et kulturelt tilbud som omfatter åpningsseremoni, ulike dagsarrangementer, kurs og til sist høydepunktet for mange av deltakerne – banketten!

Idretter

Det tilbys idrett på både høyt og lavt nivå.
Idretter som kvalifiserer videre til EUSA Games 2020 i 2019 er badminton, basket og
håndball.

Studentmesterskap: tilsvarer Norgesmesterskap for studenter og vil kunne kvalifisere
videre til student-EM om idretten arrangeres der.
Studentcup: er mindre formelle idrettsarrangement.
Friluftslivsarrangement: arrangement som avholdes i naturen. Konkurranse er av
underordnet betydning.

NTNUI er arrangør for 7. gang og vil med det arrangere de 15. Studentleker.
Tidligere arrangører er NHHI i Bergen, TSI i Tromsø og Studentspretten i Sogndal.
Studentlekene Trondheim 2019 vil markere 20-årsjubileet for lekene.
Ønsker du å finne ut mer? Sjekk ut hjemmesiden vår!